Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Bruxelles, 1 iulie 2010

Brevete: Comisia propune dispoziții privind traducerea viitorului brevet UE

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere cuprinzând dispoziții privind traducerea viitorului brevet UE, ultimul element necesar pentru ca brevetul unic al UE să devină o realitate. În prezent, obținerea unui brevet în Europa este de zece ori mai costisitoare decât în SUA, situație care descurajează cercetarea, dezvoltarea și inovarea și care subminează competitivitatea Europei. De aceea, Europa trebuie să ia măsuri pentru a permite autorilor de inovații să își protejeze inovațiile la un preț accesibil, printr-un brevet unic valabil pe întregul teritoriu al UE, cu costuri minime de traducere și fără să fie necesară o validare la nivel național, astfel cum este cazul în prezent. Noua propunere se bazează pe sistemul trilingv aplicat cu succes de Oficiul European de Brevete (OEB) și, dacă va fi adoptată, ar reduce considerabil costurile actuale ale traducerii.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Pentru ca Europa să fie competitivă la nivel mondial, trebuie să încurajăm inovarea, ceea ce nu se întâmplă astăzi din cauza procedurii mult prea costisitoare și mult prea complicate de obținere a unui brevet. Un brevet UE, valabil în egală măsură în toate statele membre, este esențial pentru stimularea cercetării și a dezvoltării, precum și pentru impulsionarea creșterii viitoare. Propunerea de astăzi, ultimul element din pachetul de măsuri destinat reformării brevetelor, este o veste bună pentru autorii de inovații din toată Europa, în special pentru micii întreprinzători. Sper acum că statele membre vor acționa rapid pentru a face din brevetul UE o realitate. Îmi asum angajamentul de a colabora strâns cu toate părțile implicate pentru a ajunge la un acord final.

Situația actuală în materie de brevete în Europa

Actualul sistem european de brevetare este foarte costisitor și complex, în special din punct de vedere al cerințelor de traducere. OEB, un organism interguvernamental care cuprinde 37 de țări (UE 27 + alte 10 țări europene), examinează cererile de brevete și este responsabil de acordarea brevetelor europene dacă sunt îndeplinite condițiile relevante. Cu toate acestea, pentru ca brevetul acordat să fie valabil într-un stat membru, inventatorul trebuie să solicite validarea acestuia la nivel național, ceea ce presupune costuri administrative și de traducere.

Din cauza acestor costuri, majoritatea inventatorilor nu își validează brevetul decât într-un număr foarte limitat de state membre. De exemplu, un brevet european validat în 13 țări poate costa până la 20 000 €, din care 14 000 € numai pentru traducere. De aceea, un brevet european este de peste 10 ori mai scump decât un brevet american, care costă aproximativ 1 850 €.

Negocierile privind brevetul UE

În august 2000, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind un brevet comunitar (denumit acum brevetul UE, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona). În decembrie 2009, statele membre au adoptat, în unanimitate, concluziile privind un sistem îmbunătățit de brevetare în Europa (a se vedea IP/09/1880). Pachetul de măsuri asupra căruia s-a convenit conține elemente-cheie pentru concretizarea brevetului unic al UE și instituie o nouă instanță europeană competentă în materie de brevete, însă nu include dispoziții privind traducerea. În ceea ce privește noua instanță europeană competentă în materie de brevete, se așteaptă, în cursul acestui an, un aviz al Curții Europene de Justiție privind compatibilitatea proiectului de acord cu Tratatele UE. Propunerea de astăzi completează pachetul de măsuri necesare prin stabilirea dispozițiilor privind traducerea brevetului UE.

Dispoziții privind traducerea brevetelor UE

Conform propunerii de astăzi privind un regulament al Consiliului, costurile de procesare a unei cereri de brevet UE valabil în cele 27 de state membre ar fi sub 6 200 €, din care numai cheltuielile de traducere ar reprezenta 10%.

Propunerea Comisiei se bazează pe regimul lingvistic aplicat de OEB. Comisia propune ca brevetele UE să fie examinate și acordate într-una dintre limbile oficiale ale OEB, și anume în engleză, franceză sau germană. Brevetul acordat va fi publicat în limba respectivă și va constitui textul autentic (obligatoriu din punct de vedere juridic). Publicarea va presupune traducerea revendicărilor de brevet în celelalte două limbi oficiale ale OEB. Revendicările de brevet reprezintă secțiunea din brevet în care se definește sfera de protecție acordată invenției.

Titularului brevetului nu i se va mai solicita nicio traducere într-o altă limbă, cu excepția cazului în care brevetul UE face obiectul unui litigiu. În acest caz, i se poate solicita titularului brevetului să pună la dispoziție traduceri suplimentare, pe cheltuiala sa. De exemplu, este posibil ca titularul brevetului să trebuiască să furnizeze o copie a brevetului în limba persoanei care se presupune că a încălcat dreptul de brevet sau în limba în care se desfășoară procedurile judiciare, în cazul în care aceasta este diferită de limba în care este redactat brevetul.

Propunerea Comisiei cuprinde, de asemenea, măsuri de însoțire care urmează să fie convenite pentru a îmbunătăți accesul autorilor de inovații la sistemul de brevetare. În primul rând, ar trebui puse la dispoziție traduceri automate de bună calitate ale brevetelor UE în toate limbile oficiale ale UE. Inventatorii din Europa vor avea astfel un acces îmbunătățit la informațiile tehnice privind brevetele, în propria lor limbă. În plus, pentru a facilita accesul la brevetele UE al solicitanților de brevet provenind din țări ale UE care au ca limbă oficială altă limbă decât engleza, franceza sau germana, inventatorii vor avea posibilitatea de a depune cereri de brevet în propria lor limbă. Costurile traducerii într-una din limbile procedurale ale OEB (pe care solicitantul de brevet o alege, în momentul depunerii cererii, dintre engleză, franceză și germană) vor putea fi rambursate.

Context

În decembrie 2009, statele membre au ajuns la un acord politic prin adoptarea concluziilor Consiliului și a unei abordări generale de urmat pentru un regulament privind un brevet UE (a se vedea IP/10/1880). Acest acord cuprinde principalele caracteristici ale unei noi instanțe europene competente în materie de brevete și ale viitorului brevet UE, însă nu include dispoziții privind traducerea. Cu toate acestea, statele membre au convenit ca traducerile pentru brevetul UE să facă obiectul unui regulament separat. Prin urmare, Comisia a prezentat această propunere cuprinzând dispozițiile privind traducerea brevetului UE.

Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar