Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Bryssel, 1.7.2010

Komissio ehdottaa käännösjärjestelyjä uutta eurooppapatenttia varten

Komissio esitti tänään ehdotuksen uutta eurooppapatenttia koskeviksi käännösjärjestelyiksi. Kyseessä on viimeinen askel matkalla kohti yhteisen eurooppapatentin toteutumista. Patentin hankkiminen on nykyisin EU:ssa kymmenen kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa. Tällainen tilanne vaikeuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja heikentää EU:n kilpailukykyä. Siksi EU:n on toimittava niin, että innovaattorit voivat suojata keksintönsä kohtuullisin kustannuksin yhdellä patentilla, joka kattaa EU:n koko alueen ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän käännöskustannuksia. Tällaista patenttia ei myöskään tarvitse validoida kansallisella tasolla, kuten nykyisin. Ehdotus perustuu Euroopan patenttiviraston (EPO) menestyksekkääseen kolmen kielen järjestelmään, ja mikäli se hyväksytään, se vähentää huomattavasti nykyisiä käännöskustannuksia.

"Euroopan kilpailukyky globaaleilla markkinoilla edellyttää panostamista innovaatioon. Tämä ei ole vielä toteutunut, sillä patentin saaminen on liian kallista ja hankalaa. Kaikissa jäsenvaltioissa yhtäläisesti voimassa oleva eurooppapatentti on ratkaisevan tärkeä tutkimuksen, kehittämisen ja huomispäivän talouskasvun edistäjä. Tänään julkaistu ehdotus on patenttiuudistuspaketin viimeinen osa, ja se merkitsee hyviä uutisia EU:n innovaattoreille erityisesti pienyrityksissä. Toivon, että jäsenvaltiot toimivat ripeästi varmistaakseen eurooppapatentin toteutumisen. Olen sitoutunut toimimaan läheisessä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa lopullisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi", totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier.

Euroopan patenttijärjestelmän nykytilanne

Euroopan nykyinen patenttijärjestelmä on erittäin kallis ja monimutkainen, etenkin käännösjärjestelyjen osalta. Euroopan patenttivirasto on hallitustenvälinen elin, johon kuuluu 37 maata (EU-27 + 10 muuta Euroopan maata). Se tarkastelee patenttihakemukset ja vastaa eurooppalaisen patentin myöntämisestä, jos tarvittavat edellytykset täyttyvät. Myönnetyn patentin voimassaolo jäsenvaltiossa edellyttää kuitenkin, että keksijä hakee validointia kansallisella tasolla, mistä aiheutuu käännös-ja hallintokustannuksia.

Kustannussyistä useimmat keksijät patentoivat keksintönsä vain muutamassa jäsenvaltiossa. Esimerkiksi 13 maassa validoitu eurooppalainen patentti maksaa 20 000 euroa, josta pelkät käännöskustannukset nielevät lähes 14 000 euroa. Tämän vuoksi eurooppalainen patentti on yli kymmenen kertaa kalliimpi kuin amerikkalainen patentti, joka maksaa noin 1 850 euroa.

Eurooppapatenttia koskevat neuvottelut

Komissio teki elokuussa 2000 ehdotuksen yhteisöpatenttia koskevaksi asetukseksi (Lissabonin sopimuksen mukaan nykyisin eurooppapatentti). Jäsenvaltiot hyväksyivät joulukuussa 2009 yksimielisesti tehostettua Euroopan patenttijärjestelmää koskevat päätelmät (ks. IP/09/1880). Hyväksytty paketti sisälsi tärkeimmät osatekijät yhteisen eurooppapatentin ja uuden patenttituomioistuimen perustamiseksi, mutta siinä ei otettu huomioon käännösjärjestelyjä. Uuden patenttituomioistuimen osalta odotetaan vielä tämän vuoden aikana Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoa sopimusluonnoksen yhteensopivuudesta EU:n perussopimusten kanssa. Tänään julkaistu ehdotus täydentää pakettia eurooppapatentin käännösjärjestelyjen osalta.

Eurooppapatentin käännösjärjestelyt

Tänään julkaistussa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi kaikissa 27 jäsenvaltiossa voimassa olevan eurooppapatentin kustannuksiksi saadaan alle 6 200 euroa, joista kääntämisen osuus on ainoastaan 10 %.

Komission ehdotus perustuu EPO:n voimassa olevaan kielijärjestelmään. Komissio ehdottaa, että eurooppapatenttien tarkastelu ja myöntäminen tapahtuvat yhdellä EPO:n virallisista kielistä (englanti, ranska, saksa). Myönnetty patentti julkaistaan kyseisellä kielellä, joka on todistusvoimainen (ts. laillisesti sitova) toisinto. Julkaiseminen käsittää myös kielto-oikeuksien kääntämisen kahdelle muulle EPO:n viralliselle kielelle. Kielto-oikeuksilla tarkoitetaan patentin osaa, jossa määritellään keksinnön suojan soveltamisala.

Patentin haltijalta ei vaadita käännöksiä muille kielille, lukuun ottamatta eurooppapatenttiin liittyviä riita-asioita. Tällöin voidaan vaatia, että patentin haltija toimittaa omalla kustannuksellaan muunkielisiä käännöksiä. Haltija voidaan velvoittaa esimerkiksi toimittamaan patentin toisinto väitetyn oikeudenloukkaajan kielellä tai oikeudenkäyntimenettelyn kielellä, jos se ei ole sama kuin patentin kieli.

Komission ehdotus sisältää myös liitännäistoimenpiteitä, joiden avulla halutaan helpottaa innovaattoreiden pääsyä patenttijärjestelmään. Ensinnäkin on tarkoitus varmistaa, että saatavilla on eurooppapatenttien korkealaatuiset konekäännökset kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Siten eurooppalaiset keksijät voivat saada helpommin teknistä tietoa patenteista omalla äidinkielellään. Lisäksi sellaisista EU:n jäsenvaltioista tulevat eurooppapatentin hakijat, joiden virallinen kieli on muu kuin englanti, ranska tai saksa, voivat jättää hakemuksen omalla kielellään, mikä helpottaa keksijöiden pääsyä eurooppapatenttijärjestelmän piiriin. Kääntämisestä EPO:n menettelykielelle (englanti, ranska tai saksa hakijan hakemuksen esittämisen yhteydessä tekemän valinnan mukaan) aiheutuvista kustannuksista voidaan maksaa korvaus.

Taustaa

Jäsenvaltiot pääsivät poliittiseen yksimielisyyteen joulukuussa 2009 hyväksyessään neuvoston päätelmät ja päälinjat eurooppapatenttia koskevaksi asetukseksi (ks. IP/10/1880). Yksimielisyyteen päästiin sekä EU:n uuden patenttituomioistuimen että eurooppapatentin pääkohdista, mutta käännösjärjestelyjä ei tuolloin käsitelty. Jäsenvaltiot sopivat kuitenkin, että eurooppapatenttiin liittyvistä käännösjärjestelyistä annetaan erillinen asetus, minkä vuoksi komissio on esittänyt tämän ehdotuksen.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar