Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/868

Brussel, 30 juni 2010

Concentraties: de Commissie keurt de voorgenomen verwerving van delen van Polimeri Europa Benelux door Total Petrochemicals Feluy goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de voorgenomen verkoop van de polystyreenactiviteiten van Polimeri in Feluy, België, aan Total Petrochemicals Feluy S.A. goedgekeurd. Na onderzoek van de transactie is de Commissie tot de conclusie gekomen dat deze de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze belemmert.

Total Petrochemicals Feluy S.A. ("TPF") is een onderneming die polymere grondstoffen (polyethyleen, polypropyleen, polystyreen) produceert en die onder uiteindelijke zeggenschap staat van de Franse onderneming Total. Polimeri Europa Benelux S.A. ("Polimeri") is een petrochemisch bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van chemische basisproducten, speciale chemicaliën en polymere grondstoffen en dat onder uiteindelijke zeggenschap staat van de Italiaanse onderneming Eni.

De transactie betreft de verwerving door TPF van de productiefaciliteiten voor polystyreen van Polimeri en de daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van slagvast polystyreen en standaard polystyreen in België. Deze productiefaciliteiten bevinden zich op het fabrieksterrein van TPF in Feluy (België) en worden momenteel door TPF namens Polimeri geëxploiteerd. Polystyreen wordt gebruikt voor een groot aantal toepassingen zoals verpakkingen, consumentengoederen, elektrische toepassingen, elektronica en voor bouw-/isolatiedoeleinden.

Beide partijen produceren polystyreen. Uit het onderzoek van de Commissie is evenwel gebleken dat de transactie een betrekkelijk geringe overlapping tot gevolg zou hebben en dat de gecombineerde entiteit nog steeds verscheidene concurrenten zou hebben. De transactie zou wel verticale betrekkingen in het leven roepen omdat Total eveneens styreen produceert, de voornaamste grondstof voor de productie van polystyreen. Deze verticale betrekkingen zijn echter beperkt. De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat de voorgenomen concentratie geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren.

De transactie werd op 26 mei 2010 bij de Commissie aangemeld. Meer informatie over deze zaak is te vinden op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5854


Side Bar