Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT HU

IP/10/867

Bρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2010

Κονδύλια της ΕΕ από το πρόγραμμα Marie Curie για την έρευνα σχετικά με αντικαρκινικό φάρμακο με βάση τη ζάχαρη

Ιταλός επιστήμονας που λαμβάνει χρηματοδότηση από το κονδύλιο έρευνας Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στην ανάπτυξη πρωτοποριακής νέας θεραπείας η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την πρόοδο στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του εγκεφάλου.

Ο κ. Milo Malanga θα παρουσιάσει λεπτομερώς τη νέα έρευνα για την ανάπτυξη αντικαρκινικού φαρμάκου που βασίζεται σε κυκλοδεξτρίνες, ένα είδος ζάχαρης που βρίσκεται στις πατάτες, στο σιτάρι, στον αραβόσιτο ή στο ρύζι, στο Συνέδριο Marie Curie στο Τουρίνο στις 2 Ιουλίου.

Ο κ. Malanga συνεργάζεται με μια ομάδα επιστημόνων και ερευνητών στο εργαστήριο Cyclolab που έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη και αποτελεί παγκοσμίως το μεγαλύτερο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης στο είδος του. Τα αποτελέσματα της έρευνας για την αντικαρκινική θεραπεία, γνωστής ως σχέδιο Cyclon,αναμένονται έως το 2013.

«Τα σύγχρονα φάρμακα για την καταπολέμηση διαφόρων ειδών καρκίνου του εγκεφάλου είναι, δυστυχώς, σπάνια και δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο θα μπορούσαν να είναι για να εξασφαλίσουν αποδεκτό βαθμό επιτυχίας,» δηλώνει ο κ. Malanga, ο οποίος έχει επιλεγεί για υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Marie Curie» της ΕΕ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

«Αν η εργασία μας στο Cyclolab φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα νέα αντικαρκινικά φάρμακα μπορεί να αναπτυχθούν μέχρι το 2013,» δήλωσε.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ερευνητές είναι η ανάπτυξη φαρμάκων που καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να καταστρέφουν ταυτόχρονα τα υγιή κύτταρα. Ένα άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι ο εγκέφαλος προστατεύεται από ένα στρώμα κυττάρων υψηλής πυκνότητας, ο επονομαζόμενος «αιματοεγκεφαλικός φραγμός», ο οποίος περιορίζει την αποτελεσματικότητα των περισσότερων υφιστάμενων αντικαρκινικών θεραπειών.

Ο κ. Milo Malanga είναι ένας από τους 396 ερευνητές που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο Marie Curie, στα περιθώρια του EuroScience Open Forum 2010 στο Τουρίνο. Ο στόχος του Συνεδρίου Marie Curie είναι να προσφέρει στους ερευνητές που υποστηρίζονται από την ΕΕ τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Με τις δράσεις Marie Curie της ΕΕ χορηγούνται υποτροφίες μεταπτυχιακού και μεταδιδακτορικού επιπέδου για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλύτερων ερευνητών της Ευρώπης. Η ΕΕ θα διαθέσει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013.

Από το 1996 και μετά, οι δράσεις Marie Curie διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον «Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας». Η διαχείρισή τους πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (ΕΟΕ), έναν χρηματοδοτικό φορέα που δημιουργήθηκε από την ΕΕ με στόχο τη διαχείριση τμημάτων του 7ου ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη του 2020.

Η Επίτροπος, κα Aνδρούλλα Βασιλείου, στην αρμοδιότητα της οποίας περιλαμβάνεται και το κονδύλιο δράσεων Marie Curie, τόνισε: «Ελπίζω ο κ. Milo Malanga και οι συνάδελφοί του να επιτύχουν την ανάπτυξη φαρμάκου που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, ζωών. Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι η ΕΕ συμβάλλει οικονομικά στο έργο τους, το οποίο αποτελεί έξοχο παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από την υποστήριξη της έρευνας με ευρωπαϊκά κονδύλια.»

«Tο πρόγραμμα Marie Curie συγκεντρώνει τα κορυφαία ταλέντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας έτσι ώστε οι γνώσεις να διακινούνται ελεύθερα διά μέσου των συνόρων και ενθαρρύνει καινοτομίες και νέες ιδέες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην ιατρική περίθαλψη και σε πολλούς άλλους τομείς

Ο κ. Milo Malanga είναι 33 ετών. Σπούδασε φαρμακευτική χημεία και τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, τη γενέτειρά του. Θα εκφωνήσει ομιλία στο Συνέδριο Marie Curie στο Λιγκόττο, Τουρίνο, την Παρασκευή 2 Ιουλίου στις 11.15 π.μ.

Η κυρία Máire Geoghegan-Quinn, επίτροπος έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης θα εκφωνήσει ομιλία στο EuroScience Open Forum 2010 στο Τουρίνο στις 3 Ιουλίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η προσεχής στρατηγική καινοτομίας της Επιτροπής για την Ένωση θα προωθήσει την επιστημονική πρόοδο και τη βιώσιμη ευημερία και με το πώς η νέα στρατηγική του Κοινού Κέντρου Ερευνών θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Milo Malanga

Σύνδεσμοι:

Διαδικτυακός τόπος Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

ESOF: http://www.esof2010.org/

Στρατηγική για την ΕΕ 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

REA: http://ec.europa.eu/research/rea/


Side Bar