Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL PL

IP/10/864

Bruselj, 30. junija 2010

Državne pomoči: Komisija odobrila podaljšanje podpornih ukrepov za banke na Nizozemskem, v Sloveniji, Grčiji in na Poljskem

Evropska komisija je na podlagi pravil o državnih pomočeh podaljšala odobritev nizozemske in slovenske poroštvene sheme za banke ter grških in poljskih podpornih ukrepov za banke. Podaljšane podporne sheme od bank zahtevajo, da plačujejo višje premije za državna poroštva. S tem naj bi se banke spodbudilo, da se financirajo brez državne podpore, in omejilo izkrivljanje konkurence. Velika večina podpornih shem, ki so bile v letih 2008 in 2009 uvedene za zagotavljanje finančne stabilnosti, se izteče ta mesec. V dogovoru s finančnimi ministri EU se bo veljavnost shem podaljšala, vendar pa bodo banke morale državi plačevati višje premije, medtem ko se bo za tiste banke, ki bodo še naprej močno odvisne od takšnih poroštev, opravil pregled uspešnosti poslovanja. Komisija je pod enakimi pogoji že podaljšala odobritev poroštvenih shem za banke na Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, Latviji, na Irskem, v Španiji in na Danskem. Sheme so podaljšane za šest mesecev, tj. do konca leta 2010.

Nizozemska poroštvena shema

Komisija je odobrila podaljšanje nizozemske poroštvene sheme do 31. decembra 2010. Shema je bila prvič odobrena 30. oktobra 2008 (glej IP/08/1610), nato pa je bila spremenjena 7. julija 2009 (glej MEX/09/0707) in 17. decembra 2010 (glej MEX/09/1217).

Po mnenju Komisije je shema skladna s smernicami o državni pomoči bankam zaradi krize (glej IP/08/1945) in z nedavno prilagoditvijo pravil za državna poroštva, podprto v sklepih Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve z dne 18. maja 2010 o postopni odpravi nacionalnih podpornih ukrepov za finančni sektor.

Podaljšana poroštvena shema je dobro usmerjena in sorazmerna ter ima omejeno trajanje in obseg. Vključuje tudi višje premije za državna poroštva, s čimer banke spodbuja, da sredstva za refinanciranje pridobijo na trgih brez državne podpore, in omejuje nepravično izkrivljanje konkurence. Komisija je zato sklenila, da so podaljšani ukrepi skladni s členom 107(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki dovoljuje pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice.

Slovenska poroštvena shema

Komisija je odobrila podaljšanje veljavnosti slovenske poroštvene sheme za kreditne institucije do 31. decembra 2010. Shema je bila prvič odobrena 12. decembra 2008 (glej IP/08/1964), nato pa je bila spremenjena 22. junija 2009 (glej MEX/09/0622) in 17. decembra 2009 (glej MEX/09/1217).

Slovenska shema je, tako kot nizozemska, dobro usmerjena, sorazmerna, ima omejen rok veljavnosti in obseg ter vključuje višje premije za državna poroštva.

Grški sveženj podpornih ukrepov za kreditne institucije

Komisija je odobrila podaljšanje veljavnosti tudi za grški sveženj podpornih ukrepov za kreditne institucije, prav tako do 31. decembra 2010. Podporne ukrepe sestavljajo shema dokapitalizacije, poroštvena shema in shema posojil v obveznicah, ki so bile prvič odobrene 19. novembra 2008 (glej IP/08/1742) ter nato podaljšane 18. septembra 2009 (glej MEX/09/0918) in 25. januarja 2010 (glej MEX/10/0125).

Poljska podporna shema za finančne institucije

Komisija je odobrila tudi podaljšanje veljavnosti poljske podporne sheme za finančne institucije do 31. decembra 2010. Ta shema predvideva dve vrsti podpornih ukrepov, in sicer državna poroštva za izdajanje novih srednjeročnih posojil in ukrepe likvidnostne podpore v obliki državnih obveznic, bodisi kot posojil ali za prodajo z odlogom plačila. Shema je bila prvič odobrena 25. septembra 2009 (glej IP/09/1360), podaljšana pa je bila 9. februarja 2010 (glej MEX/10/0209).

Podaljšani poljski ukrepi so, tako kot grški, dobro usmerjeni, sorazmerni, časovno in po obsegu omejeni ter vključujejo višje premije za poroštva.

Ozadje

Veljavnost velike večine podpornih shem za finančne institucije, ki so bile uvedene v letih 2008 in 2009 za zagotavljanje finančne stabilnosti, se izteče konec junija 2010. Na prošnjo zadevnih držav članic in na podlagi njihove utemeljitve so bile večkrat podaljšane, večinoma za šest mesecev.

Komisija je že odobrila podaljšanje shem na Švedskem (poroštvena shema) (glej MEX/10/0615), v Nemčiji (poroštva, dokapitalizacija in drugi ukrepi), na Madžarskem (shema dokapitalizacije) (glej IP/10/789), v Avstriji (poroštvena shema in shema dokapitalizacije), Latviji (poroštvena shema) (glej IP/10/839), na Irskem (poroštvena shema), v Španiji (poroštvena shema), na Danskem (poroštvena shema za nove dolgove) in na Madžarskem (likvidnostna shema) (glej IP/10/854). Celoten seznam poroštvenih shem in shem dokapitalizacije, ki se iztečejo junija, lahko najdete v statističnem pregledu državnih pomoči iz maja (glej tudi IP/10/623).


Side Bar