Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PL SL

IP/10/864

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2010

Κρατικές ενισχύσεις : H Επιτροπή εγκρίνει την παράταση των μέτρων στήριξης των τραπεζών στις Κάτω Χώρες, στη Σλοβενία, στην Ελλάδα και στην Πολωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, παρέτεινε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 την έγκριση των καθεστώτων εγγυήσεων για τράπεζες των Κάτω Χωρών και της Σλοβενίας, καθώς και των μέτρων στήριξης των τραπεζών της Ελλάδας και της Πολωνίας. Τα παραταθέντα καθεστώτα απαιτούν από τις τράπεζες να καταβάλουν μεγαλύτερες προμήθειες για τις εγγυήσεις που παρέχει το κράτος. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να αυτοχρηματοδοτηθούν χωρίς κρατική στήριξη και να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα καθεστώτα στήριξης των τραπεζών που θεσπίστηκαν το 2008 και το 2009 με σκοπό να εξασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λήγουν τον τρέχοντα μήνα. Με τη συγκατάθεση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ, η παράταση των καθεστώτων εγγυήσεων συνεπάγεται την καταβολή μεγαλύτερων προμηθειών στο κράτος και, όσον αφορά τις τράπεζες που θα συνεχίσουν να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εγγυήσεις αυτές, σε έκθεση βιωσιμότητας. Η Επιτροπή έχει ήδη παρατείνει, υπό τους ίδιους όρους, τις εγκρίσεις των καθεστώτων εγγυήσεων για τράπεζες στη Σουηδία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Λετονία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και στη Δανία. Η παράταση χορηγείται επί ένα εξάμηνο, έως τα τέλη του 2010.

Καθεστώς εγγυήσεων των Κάτω Χωρών

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων των Κάτω Χωρών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το καθεστώς είχε εγκριθεί αρχικά στις 30 Οκτωβρίου 2008 (βλ. IP/08/1610) και τροποποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2009 (βλ. MEX/09/0707) και στις 17 Δεκεμβρίου 2010 (βλ. MEX/09/1217).

Η Επιτροπή κρίνει ότι το καθεστώς ανταποκρίνεται στις σχετικές κατευθύνσεις της για τις κρατικές ενισχύσεις προς τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ. IP/08/1945) και στην πρόσφατη προσαρμογή των κανόνων για τις κρατικές εγγυήσεις, που εγκρίθηκε στις 18 Μαΐου 2010 από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών θεμάτων της ΕΕ για την βαθμιαία κατάργηση των μέτρων στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το παρατεινόμενο καθεστώς εγγυήσεων είναι καλά στοχοθετημένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής. Προβλέπει επίσης μεγαλύτερες προμήθειες για τις κρατικές εγγυήσεις και με τον τρόπο αυτόν παρέχει κίνητρο στις τράπεζες να προβούν σε αναχρηματοδότησή τους μέσω των αγορών χωρίς κρατική στήριξη και περιορίζει τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παρατεινόμενα μέτρα είναι συμβιβάσιμα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει ενισχύσεις για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.

Καθεστώς εγγυήσεων της Σλοβενίας

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του σλοβενικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το καθεστώς είχε εγκριθεί αρχικά στις 12 Δεκεμβρίου 2008 (βλ. IP/08/1964) και παρατάθηκε στις 22 Ιουνίου 2009 (βλ. MEX/09/0622) και στις 17 Δεκεμβρίου 2009 (βλ. MEX/09/1217).

Όπως και το καθεστώς των Κάτω Χωρών, το σλοβενικό καθεστώς είναι καλά στοχοθετημένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής, ενώ προβλέπει και την καταβολή μεγαλύτερων προμηθειών στο κράτος.

Δέσμη μέτρων στήριξης πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την παράταση της ελληνικής δέσμης μέτρων στήριξης πιστωτικών ιδρυμάτων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Τα μέτρα στήριξης συνίστανται σε ένα καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης, ένα καθεστώς εγγυήσεων και ένα καθεστώς ομολογιακών δανείων, που είχαν αρχικά εγκριθεί στις 19 Νοεμβρίου 2008 (βλ. IP/08/1742) και παρατάθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 (βλ. MEX/09/0918) και στις 25 Ιανουαρίου 2010 (βλ. MEX/10/0125).

Δέσμη μέτρων στήριξης χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Πολωνίας

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του πολωνικού καθεστώτος στήριξης χρηματοπιστωτικών οργανισμών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το καθεστώς αυτό προβλέπει δύο κατηγορίες μέτρων στήριξης, δηλαδή εγγυήσεις του δημόσιου ταμείου της χώρας για την έκδοση νέων χρεωστικών τίτλων εξοφλητικής προτεραιότητας από μέρους τραπεζών και μέτρα παροχής ρευστότητας υπό μορφή ομολόγων του δημοσίου, είτε ως δάνειο είτε προς πώληση με αναβολή πληρωμής. Το καθεστώς είχε εγκριθεί αρχικά στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 (βλ. IP/08/1360) και παρατάθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2010 (βλ. MEX/10/0209).

Όπως και τα ελληνικά μέτρα, τα παρατεινόμενα πολωνικά μέτρα είναι καλά στοχοθετημένα, αναλογικά και περιορισμένα από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής, ενώ οι παρατεινόμενες εγγυήσεις συνεπάγονται μεγαλύτερες προμήθειες.

Ιστορικό

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα καθεστώτα στήριξης χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που θεσπίστηκαν το 2008 και το 2009 με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, λήγουν στα τέλη Ιουνίου 2010. Έχουν κατά καιρούς λάβει παράταση, συνήθως έξι μηνών, κατόπιν αιτήματος και κατάλληλης αιτιολόγησης από μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την επίσης εξάμηνη παράταση καθεστώτων στη Σουηδία (καθεστώς εγγυήσεων) (βλ. MEX/10/0615), στη Γερμανία (εγγυήσεις, ανακεφαλαιοποίηση και άλλα μέτρα) και στην Ουγγαρία (καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης) (βλ. IP/10/789), στην Αυστρία (καθεστώς εγγυήσεων και ανακεφαλαιοποίησης) και στη Λετονία (καθεστώς εγγυήσεων) (βλ. IP/10/839), στην Ιρλανδία (καθεστώς εγγυήσεων), στην Ισπανία (καθεστώς εγγυήσεων), στη Δανία (καθεστώς εγγυήσεων για νέους χρεωστικούς τίτλους) και στην Ουγγαρία (καθεστώς παροχής ρευστότητας) (βλ. IP/10/854). Για τον πλήρη κατάλογο των καθεστώτων εγγυήσεων και ανακεφαλαιοποίησης που λήγουν τον Ιούνιο μπορείτε να συμβουλευθείτε τον εαρινό πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και το IP/10/623, που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο.


Side Bar