Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Bruxelles, 30 iunie 2010

Directiva privind serviciile: Comisia consultă părțile interesate în contextul procesului de implementare a directivei

Sfârșitul lunii decembrie 2009 a fost termenul limită de transpunere a directivei privind serviciile. Începând cu luna ianuarie, toate statele membre UE au participat, împreună cu Comisia Europeană, la un proces de revizuire colegială în vederea evaluării reciproce a anumitor aspecte ale cadrelor juridice naționale care se aplică prestatorilor de servicii. Această metodă de lucru inovatoare, cunoscută drept „procesul de evaluare reciprocă”, a fost prevăzută de directivă. În contextul acestui proces, Comisia Europeană invită părțile interesate să își exprime opiniile în privința aspectelor legislației naționale abordate de statele membre în cadrul „procesului de evaluare reciprocă”. Consultarea rămâne deschisă până la 13 septembrie 2010.

Sectorul serviciilor este motorul principal al economiei UE, reprezentând aproximativ 75% din PIB-ul UE și 70% din totalul forței de muncă. El constituie totodată și una dintre marile resurse ale UE care, deși ar putea genera o mai mare creștere economică și mai multe locuri de muncă, rămâne neexploatată din cauza numeroaselor obstacole din calea comerțului cu servicii, care se mențin pe piața unică. Directiva privind serviciile urmărește să îmbunătățească funcționarea pieței unice a serviciilor printr-un ambițios program de reformă în domeniul administrației și al reglementării, care vizează valorificarea potențialului acestui sector. Directiva însărcinează statele membre UE să elimine barierele juridice și administrative nejustificate sau disproporționate la crearea unei întreprinderi sau la prestarea de servicii transfrontaliere în UE. Ea se aplică unei mari varietăți de activități și cerințe din domeniul serviciilor, printre care distribuția, construcțiile, turismul și cele mai reglementate profesii (de exemplu, arhitecții, inginerii, avocații, contabilii sau inspectorii).

În cei trei ani acordați pentru implementarea directivei, toate statele membre au realizat o analiză amănunțită a legilor și reglementărilor naționale pentru a asigura compatibilitatea acestora cu prevederile directivei privind serviciile. Această revizuire a presupus o evaluare a scopului fundamental și a proporționalității normelor în vigoare și, după caz, modificarea sau abrogarea lor. Implementarea directivei privind serviciile a constituit o provocare pentru statele membre, deoarece aceasta acoperă o serie vastă de legi și reglementări la toate nivelurile administrative.

De la începutul anului 2010, statele membre au participat, împreună cu Comisia Europeană, la un proces de evaluare reciprocă a câtorva dintre măsurile naționale revizuite. Această metodă de lucru inovatoare este cunoscută drept „procesul de evaluare reciprocă”.

În cadrul acestui proces, Comisia Europeană invită părțile interesate să își prezinte analizele și comentariile cu privire la măsurile naționale care continuă să impună anumite tipuri de cerințe în cazul înființării de companii prestatoare de servicii sau al prestării de servicii transfrontaliere. Până la finalul acestui an, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la rezultatele „procesului de evaluare reciprocă” și ale procesului de consultare a părților interesate.

Documentul de consultare și chestionarul sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar