Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Brüsszel, 2010. június 30.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv átültetése kapcsán a Bizottság konzultációt kezdeményez az érintett szereplőkkel

2009. december végén járt le az irányelvnek való megfelelés határideje. Ez év januárja óta az Unió tagállamai és a Bizottság egyhangúlag megállapodtak arról, hogy a nemzeti jogrendszereknek a szolgáltatókra alkalmazandó egyes elemeit közös értékelésnek vetik alá. Ezt az újszerű eljárást, a „kölcsönös értékelési folyamatot” az irányelv már előrevetítette. Az Európai Bizottság e folyamat részeként most felkéri az érdekelt feleket, hogy fejtsék ki véleményüket a tagállamok által a kölcsönös értékelés során megvizsgálandó nemzeti jogszabályi elemekről. A konzultációban 2010. szeptember 13-ig lehet részt venni.

A szolgáltatóipar az EU gazdaságának legnagyobb motorja: az uniós GDP 75%-át termeli, és a munkavállalók 70%-át foglalkoztatja. Ugyanakkor a további növekedés és munkahelyteremtés szempontjából ki nem használt jelentős ágazat, mert az egységes piacon még mindig számos tényező korlátozza a szabad szolgáltatásnyújtást. A szolgáltatásokról szóló irányelv célja nagyszabású adminisztratív és szabályozási reform révén javítani a szolgáltatások egységes piacának működését, és felszabadítani a szolgáltatóiparban rejlő lehetőségeket. Az irányelv kötelezi a tagállamokat arra, hogy a vállalkozások létrehozására és az Unión belüli határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó indokolatlan vagy aránytalan jogi és adminisztratív akadályokat szüntessék meg. Az irányelv hatálya a szolgáltatási tevékenységek és követelmények széles körét lefedi, így vonatkozik például a kiskereskedelemre, az idegenforgalomra és a legtöbb szabályozott (például az építészi, jogászi, számviteli vagy földmérői) szakmára.

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló három éves időszak alatt minden tagállam elvégezte törvényei és rendelkezései alapos átvilágítását a szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében. Az átvilágítás részeként értékelni kellett, hogy a meglévő követelmények ésszerűek és arányosak-e, és szükség esetén sort kellett keríteni módosításukra vagy törlésükre. A szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása alaposan megdolgoztatta a tagállamokat, ugyanis különböző igazgatási szinteken számos jogszabályt és rendelkezést érint.

2010 eleje óta a tagállamok a Bizottság segítségével végzik a vizsgált nemzeti rendelkezések kölcsönös értékelését. A kölcsönös értékelés újszerű munkamódszer.

E folyamat részeként a Bizottság most felkéri az érdekelt feleket, hogy osszák meg véleményüket és megállapításaikat azon nemzeti rendelkezések kapcsán, amelyek szerintük továbbra is speciális követelményeket támasztanak akár a szolgáltatók letelepedése, akár a szolgáltatások határokon átívelő nyújtása kapcsán.

A Bizottság a kölcsönös értékelési folyamat, valamint e nyilvános konzultáció eredményeiről az év végéig jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére.

A konzultációs anyag és a kérdőív a következő oldalon érhető el: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar