Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

V Bruselu dne 30. června 2010

Směrnice o službách: v rámci uplatňování směrnice konzultuje Komise zainteresované strany

Směrnici o službách měly členské státy do svých právních řádů zapracovat do konce prosince 2009. Od ledna tohoto roku všechny členské státy EU společně s Komisí přezkoumávají a vzájemně hodnotí některé aspekty svých vnitrostátních právních rámců týkajících se poskytovatelů služeb. Tuto inovativní pracovní metodu, známou rovněž jako „postup vzájemného hodnocení“, stanovila směrnice. V rámci tohoto postupu, kdy členské státy společně hodnotí aspekty vnitrostátních právních předpisů, Evropská komise vyzývá zainteresované strany, aby k projednávaným aspektům vyjádřily svůj názor. Konzultace potrvá do 13. září 2010.

Odvětví služeb je hlavní hnací silou ekonomiky EU, neboť tvoří zhruba 75 % HDP EU a 70 % všech pracovních míst. Pro EU však také představuje jeden z hlavních nevyužitých zdrojů v oblasti dalšího růstu a vytváření nových pracovních míst. Na jednotném trhu je totiž obchod se službami stále omezen řadou překážek. Cílem směrnice o službách je zlepšit fungování jednotného trhu služeb pomocí ambiciózního programu reformy správních a právních předpisů, která má rozvinout potenciál tohoto odvětví. Směrnice zavazuje země EU, aby odstranily neoprávněné či nepřiměřené právní a správní překážky existující v případě zakládání podniků nebo poskytování přeshraničních služeb v rámci EU. Týká se to velké řady činností a požadavků, včetně služeb v oblasti maloobchodu, stavebnictví, cestovního ruchu a většiny regulovaných povolání (např. architekti, inženýři, právníci, účetní nebo zeměměřiči).

V průběhu tříleté lhůty pro zapracování směrnice všechny členské státy důkladně analyzovaly své právní a správní předpisy, aby zajistily jejich soulad s ustanoveními směrnice o službách. Tento přezkum znamenal posouzení podstaty a přiměřenosti stávajících předpisů a v případě nutnosti jejich změnu nebo zrušení. Zapracování směrnice o službách se pro členské státy ukázalo být obzvláště těžkým úkolem, jelikož se směrnice týká velkého množství právních a správních předpisů na všech úrovních státní správy.

Od počátku roku 2010 členské státy spolu s Evropskou komisí hodnotí v rámci společného postupu řadu přezkoumaných vnitrostátních opatření. Tato inovativní pracovní metoda je známa jako „postup vzájemného hodnocení“.

V rámci tohoto postupu Komise nyní vyzývá zainteresované strany, aby se formou analýz či připomínek vyjádřily k vnitrostátním opatřením, která nadále ukládají některé typy požadavků jak v případě zahájení činnosti poskytovatele služeb, tak v případě přeshraničního poskytování služeb. Komise podá o výsledcích postupu vzájemného hodnocení a o konzultaci zainteresovaných stran do konce tohoto roku zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Konzultační dokument a dotazník jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar