Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

Bruselj, 30. junija 2010

1. julija začno veljati novi predpisi EU o označevanju proizvodov, tudi o novem ekološkem logotipu EU

Novi predpisi EU o označevanju ekoloških živil, vključno z zahtevo o uporabi novega ekološkega logotipa EU, začnejo veljati s 1. julijem 2010. Tako imenovani „evrolist“ bo postal obvezen za predpakirane ekološke prehrambene proizvode, ki so bili proizvedeni v kateri koli državi članici EU in izpolnjujejo potrebne standarde. Poleg logotipa EU bo dovoljena uporaba tudi drugih zasebnih, regionalnih ali nacionalnih logotipov. Uporaba logotipa EU bo še vedno neobvezna za nepakirane in uvožene ekološke proizvode. Poleg uporabe logotipa EU novi predpisi o označevanju proizvodov določajo tudi obvezno navedbo kraja pridelave sestavin proizvoda in kodne številke organa, pristojnega za nadzor. Nosilci dejavnosti imajo za izpolnjevanje novih predpisov o označevanju proizvodov na voljo dveletno prehodno obdobje. Nadaljnja sprememba je uvedba predpisov EU za ekološko ribogojstvo.

„Upamo, da se bo lahko novi logotip EU razvil v široko prepoznaven simbol proizvodnje ekoloških živil po vsej EU, ki bo potrošnike navdal z zaupanjem, da so proizvodi v celoti proizvedeni v skladu s strogimi predpisi EU glede ekološkega kmetovanja“, je povedal Dacian Cioloş, član Komisije EU, pristojen za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Upamo, da bodo te spremembe spodbudile sektor ekološkega kmetovanja in tudi nadalje okrepile varstvo potrošnikov“.

„Evrolist“ sestavljajo zvezde EU v obliki lista na zeleni podlagi, kar potrošnikom jasno sporoče dvoje: naravo in Evropo. Komisija je logotip prijavila kot kolektivno znamko. Oblikoval ga je nemški študent Dušan Milenković. Logotip je bil prepričljiv zmagovalec internetnega glasovanja, ki je sledilo natečaju, h kateremu so bili povabljeni študenti umetnosti v Evropski uniji. V čast zmagovalcu kot tudi drugo in tretje uvrščenima bo 19. julija 2010 v Bruslju potekala uradna podelitev nagrad, ki bo sovpadala s konferenco o prihodnosti skupne kmetijske politike, organizirano 19. in 20. julija.

Novi pogoji za ekološko ribogojstvo

Novi predpisi zajemajo tudi ekološko gojenje rib, lupinarjev in alg. Predpisi za vso Evropsko unijo določajo pogoje za okolje, v katerem poteka ribogojstvo, ločitev ekoloških in neekoloških enot ter pogoje za dobro počutje živali, vključno z največjo gostoto staleža, ki je izmerljiv pokazatelj dobrega počutja živali. Predpisi določajo tudi, da je treba spoštovati biotsko raznovrstnost, in prepovedujejo inducirano drstenje z uporabo umetnih hormonov. Uporabljati je treba ekološko pridelano krmo, ki jo dopolnjuje ribja krma iz trajnostno upravljanega ribištva. Za školjke in alge veljajo posebne določbe.

Maria Damanaki, članica Komisije, pristojna za ribištvo in pomorske zadeve, je nove predpise komentirala: „Sprejeli smo predpise za ekološko ribogojstvo, ki veljajo za vso Evropsko unijo. Z njimi bodo potrošniki dobili boljšo izbiro; prav tako bodo ti predpisi spodbudili ribogojstvo, ki bo zdravo in sprejemljivo za okolje, ter bodo ekonomsko upravičena alternativna možnost bolj tradicionalnemu intenzivnemu pristopu. Evropska unija je največji trg morske hrane na svetu, zato je primerno, da ima vodilno vlogo pri uvajanju celovitih predpisov na tem področju. Prednostne naloge, ki sem si jih zadala v svojem mandatu, zajemajo tudi trajnost in socialno kohezijo v sektorjih ribištva in ribogojstva. Novi predpisi za ekološko ribogojstvo pomenijo mejnik, saj ti prednostni nalogi vključujejo v ribogojstvo“.

Po ocenah je leta 2008 v Evropi delovalo 123 certificiranih ekoloških ribogojnic (od skupno 225 po svetu). Te so predstavljale skoraj polovico svetovne proizvodnje, ki je v letu 2008 znašala 50 000 ton. Pet držav članic z največjo proizvodnjo so Združeno kraljestvo, Irska, Madžarska, Grčija in Francija. Najpogosteje gojena vrsta je losos.

Dodatne informacije o novih predpisih so na voljo na spletišču EU, namenjenem ekološkemu kmetovanju – www.organic-farming.europa.eu –, s katerega se lahko prenese tudi ekološki logotip EU.

Več informacij glede konference o prihodnosti skupne kmetijske politike je na voljo na spletni strani

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm


Side Bar