Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

Bruksela, dnia 30 czerwca 2010 r.

Od 1 lipca zmiana oznakowań w UE, w tym – nowe unijne logo ekologiczne

Dnia 1 lipca 2010 r. wejdą w życie nowe unijne przepisy w sprawie oznakowania żywności ekologicznej. Jednym z nich jest wymóg dotyczący nowego unijnego logo ekologicznego. Od tej pory tak zwany „Euro-liść” musi zawsze widnieć na pakowanej żywności organicznej, którą wytworzono w jednym z państw UE i która spełnia wymagane normy. Obok unijnego logo w dalszym ciągu będzie można umieszczać inne oznaczenia prywatne, regionalne lub krajowe. W przypadku ekologicznych produktów niepakownych i importowanych logo nadal nie będzie obowiązkowe. Oprócz wspomnianego logo nowe przepisy w sprawie oznakowań dotyczą również obowiązkowego wskazania miejsc, w których były uprawiane surowce wykorzystane w produktach, a także numeru organu, który odpowiadał za odpowiednie kontrole. Przewidziano dwuletni okres przejściowy na to, aby przedsiębiorcy dostosowali się do nowych zasad oznakowania. Inna zmiana polega na wprowadzeniu po raz pierwszy przepisów unijnych w sprawie akwakultury ekologicznej.

„Mamy nadzieję, że nowe logo zostanie powszechnie znanym symbolem żywności ekologicznej w całej UE. Chcemy, aby konsumenci wiedzieli, że produkty z tym logo wytwarza się zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami w sprawie upraw ekologicznych” – powiedział Dacian Cioloş, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Mam też nadzieję, że te zmiany pobudzą rozwój rolnictwa ekologicznego, a także zwiększą ochronę konsumentów”.

Znak „Euro-liścia” to unijne gwiazdki ułożone w kształt liścia na zielonym tle. Niesie on ze sobą dwa jasne przesłania: przyroda i Europa. Komisja zarejestrowała ten znak jako wspólny znak towarowy. Logo zaprojektował student z Niemiec, Dušan Milenković. Zwyciężyło ono w ankiecie internetowej, którą przeprowadzono po konkursie skierowanym do studentów sztuk plastycznych w UE. Dnia 19 lipca w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzcy i pozostałych finalistów konkursu. Zbiegnie się ona z konferencją na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, zaplanowaną na 19-20 lipca.

Nowe warunki dla akwakultury ekologicznej

Nowe przepisy dotyczą również produkcji ryb, skorupiaków i wodorostów w ramach akwakultury ekologicznej. Ustanowiono w nich ogólnounijne warunki dla produkcji wodnej, oddzielono jednostki ekologiczne i nieekologiczne oraz określono warunki dobrostanu zwierząt, w tym maksymalne gęstości obsady, które są wymiernym wskaźnikiem dobrostanu. Przepisy stanowią również, że należy chronić różnorodność biologiczną, i nie zezwalają na tarło wywołane sztucznymi hormonami. Należy stosować pasze ekologiczne i uzupełniać je paszami rybnymi, uzyskanymi z połowów, które są prowadzone w sposób zrównoważony. Wprowadzono przepisy szczególne dotyczące wodorostów i produkcji małży.

Komentując nowe przepisy, Maria Damanaki – komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej – powiedziała: „Ogólnoeuropejskie przepisy w sprawie akwakultury ekologicznej stały się rzeczywistością. Zapewnią konsumentom szerszy wybór i wzmocnią racjonalną i przyjazną dla środowiska produkcję, ponieważ stanowią opłacalną alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod intensywnych. Unia jest największym na świecie rynkiem zbytu żywności pochodzenia morskiego. Z tego względu Europa powinna odgrywać wiodącą rolę we wprowadzaniu szczegółowych przepisów w tej dziedzinie. Najważniejsze zadania mojej kadencji to zapewnienie zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Nowe przepisy w sprawie akwakultury ekologicznej stanowią kamień milowy, gdyż realizują te zadania w odniesieniu do akwakultury”.

W 2008 r. w Europie działało ok. 123 certyfikowanych ekologicznych hodowli akwakulturowych, z ogólnej liczby 225 takich hodowli na świecie. Wytworzyły one 50 000 ton żywności ekologicznej pochodzenia wodnego, co odpowiada prawie połowie światowej produkcji w 2008 r. Pięć państw członkowskich, w których produkcja była najwyższa, to Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, Grecja i Francja. Najbardziej powszechnym gatunkiem w tego rodzaju produkcji jest łosoś.

Szczegółowe informacje o nowych przepisach znajdują się na stronie internetowej dotyczącej rolnictwa ekologicznego w UE, z której można również pobrać unijne logo ekologiczne:

www.organic-farming.europa.eu

Informacje o konferencji na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm


Side Bar