Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

Brussel, 30 juni 2010

Op 1 juli treden de nieuwe EU-etiketteringsregels, met het nieuwe EU-logo voor biologische producten, in werking

De nieuwe EU-regels voor de etikettering van biologische voedingsmiddelen, die onder meer voorzien in het gebruik van het nieuwe EU-biologo, treden op 1 juli 2010 in werking. Het zogenoemde “Euro-blad” wordt nu verplicht voor voorverpakte biologische voedingsmiddelen die in een van de EU-lidstaten zijn geproduceerd en aan de opgelegde normen voldoen. Naast het EU-logo mogen nog steeds andere particuliere, regionale of nationale logo’s worden aangebracht. Het logo blijft facultatief voor niet-voorverpakte biologische producten en voor biologische producten die uit derde landen zijn ingevoerd. Voorts moeten krachtens de nieuwe etiketteringsvoorschriften ook verplichte aanduidingen worden aangebracht. Hierbij gaat het onder meer om de plaats waar de grondstoffen voor het product zijn geteeld en om het codenummer van de instantie die de controles moest verrichten. De marktdeelnemers hebben een overgangsperiode van twee jaar om aan deze nieuwe etiketteringsvoorschriften te voldoen. Een andere wijziging betreft de allereerste invoering van EU-regels voor biologische aquacultuur.

“Hopelijk zal het nieuwe EU-logo uitgroeien tot een algemeen erkend symbool van de biologische voedselproductie in de hele EU en zal het de consument ervan kunnen overtuigen dat de producten volledig zijn gemaakt volgens de strenge EU-verordeningen inzake biologische landbouw”, aldus EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş. “Ik hoop dat deze veranderingen een stimulans zullen zijn voor de biologische landbouwsector, maar ook zullen zorgen voor een nog betere consumentenbescherming”.

Het ontwerp van het “Euro-blad” laat de EU-sterren zien in de vorm van een blad tegen een groene achtergrond en houdt voor de consument twee duidelijke boodschappen in: de natuur en Europa. Het ontwerp is door de Commissie geregistreerd als collectief handelsmerk. Het logo is ontworpen door de Duitse student Dušan Milenković. Hij was daarmee de afgetekende winnaar in een onlinestemming die werd gehouden na een wedstrijd waaraan studenten kunst uit de hele EU hadden kunnen deelnemen. De winnaar zal samen met de ontwerpers van de op de tweede en de derde plaats geëindigde logo’s in de bloemetjes worden gezet tijdens een officiële prijsuitreiking in Brussel op 19 juli 2010. Dit evenement zal samenvallen met de Conferentie over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 19 en 20 juli.

Nieuwe voorwaarden voor biologische aquacultuur

De nieuwe voorschriften hebben ook betrekking op de biologische aquacultuurproductie van vis, schaal‑ en schelpdieren en zeewier. Zij omvatten voor de hele EU geldende voorwaarden voor de aquatische productieomgeving, voorzien in de scheiding tussen biologische en niet-biologische eenheden en bestaan verder onder meer uit bepalingen inzake dierenwelzijn, bijv. betreffende de maximale bezettingsdichtheid, een meetbare indicator voor het welzijn. Krachtens de regels moet de biodiversiteit in acht worden genomen en mag het paaien niet met kunstmatige hormonen in gang worden gezet. Bij de productie moeten biologische voeders worden gebruikt, aangevuld met visvoer dat afkomstig is van een duurzaam beheerde visserij. Voor tweekleppige weekdieren en zeewier zijn er specifieke bepalingen.

Maria Damanaki, commissaris voor Maritieme zaken en visserij, stelt het zo: “Voor heel Europa geldende regels voor de biologische aquacultuur zijn nu realiteit geworden. Deze voorschriften bieden de consument een betere keuzemogelijkheid en zijn een stimulans voor een gezonde en voor het milieu aanvaardbare productie, die een haalbaar alternatief is voor de meer traditionele, intensieve aanpak. De EU is de grootste markt van zeeproducten ter wereld en het komt Europa dan ook toe een leidende rol te spelen bij de vaststelling van een uitvoerige regelgeving op dit gebied. Tot de prioriteiten van mijn ambtsperiode behoren duurzaamheid en sociale samenhang voor de sectoren visserij en aquacultuur. Deze nieuwe voorschriften voor biologische aquacultuur zijn een mijlpaal doordat zij deze prioriteiten concreet ingang doen vinden in de aquacultuur”.

In 2008 waren in Europa naar schatting 123 gecertificeerde biologische aquacultuurbedrijven actief, op een totaal van 225 dergelijke bedrijven in de hele wereld. Zij namen in 2008 bijna de halve wereldproductie voor hun rekening, ten belope van 50 000 ton. De vijf belangrijkste lidstaten voor deze productie zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hongarije, Griekenland en Frankrijk. De belangrijkste soort is zalm.

Voor nadere gegevens over de nieuwe regels kunt u terecht op de website over biologische landbouw van de EU: www.organic-farming.europa.eu. Via deze site kunt u ook het EU-biologo downloaden.

Voor de Conferentie over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zie http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm


Side Bar