Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

Bryssel, 30.6.2010

EU:n uudet luomumerkinnät ja uusi luomutunnus käyttöön 1. heinäkuuta

Luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita koskevat EU:n uudet merkintäsäännöt, joihin kuuluu myös vaatimus uuden luomutunnuksen käytöstä, tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2010. Niin sanottu Euro-lehti on vastedes pakollinen kaikissa esipakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on tuotettu EU:n jäsenvaltioissa ja jotka täyttävät tarvittavat vaatimukset. EU:n tunnuksen rinnalla voidaan edelleen käyttää muita yksityisiä, alueellisia tai kansallisia tunnuksia. Tunnus on vapaaehtoinen pakkaamattomissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa. Tunnuksen lisäksi tuotteisiin on merkittävä myös ainesosien tuotantopaikkaa ja valvontaelimen koodinumero. Toimijoilla on kahden vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa niiden on siirryttävä noudattamaan uusia merkintäsääntöjä. Toinen muutos on ensimmäisten EU:n sääntöjen vahvistaminen luonnonmukaisen vesiviljelyn alalla.

Toivomme, että uudesta EU:n tunnuksesta voisi tulla kaikkialla EU:ssa yleisesti tunnustettu luonnonmukaisen elintarviketuotannon symboli, joka saa kuluttajat vakuuttuneiksi siitä, että elintarvikkeet on tuotettu kaikilta osin luonnonmukaista maataloutta koskevan EU:n tiukan sääntelyn mukaisesti. Toivon näiden muutosten vauhdittavan luonnonmukaista viljelyä ja myös edistävän kuluttajansuojaa”, lausui maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş.

Euro-lehti -tunnuksessa EU-tähdet ovat lehden muotoisena kuviona vihreää taustaa vasten. Tunnuksella on kuluttajille kaksi selkeää viestiä: luonto ja Eurooppa. Komissio on rekisteröinyt tunnuksen unionin yhteiseksi tavaramerkiksi. Sen on suunnitellut saksalainen opiskelija Dušan Milenković, jonka ehdotus oli selvä voittaja EU:n taideopiskelijoille suunnatun kilpailun perusteella järjestetyssä verkkoäänestyksessä. Voittaja ja muut kärkeen sijoittuneet osallistujat palkitaan Brysselissä 19. heinäkuuta 2010 järjestettävässä virallisessa tilaisuudessa, joka ajoittuu samaan aikaan 19. ja 20. heinäkuuta järjestettävän yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin kanssa.

Luonnonmukaista vesiviljelyä koskevat uudet vaatimukset

Uudet säännöt kattavat myös kalojen, äyriäisten ja merilevän luonnonmukaisen vesiviljelyn. Niissä vahvistetaan EU:n yhteiset vaatimukset, jotka koskevat vesiviljelyn tuotantoympäristöä, luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien yksiköiden erottamista tavanomaista tuotantoa harjoittavista yksiköistä, ja täsmennetään eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia esimerkiksi eläinten enimmäistiheyden osalta, joka on mitattavissa oleva hyvinvoinnin indikaattori. Säännöissä täsmennetään, että luonnon monimuotoisuutta olisi kunnioitettava. Lisäksi esimerkiksi kutemisen käynnistäminen keinotekoisten hormonien avulla olisi kiellettävä. Luonnonmukaisen rehun käyttöä olisi täydennettävä kestävällä tavalla hoidetusta kalastuksesta saadulla kalanrehulla. Simpukoiden ja merilevän tuotantoa varten vahvistetaan erityissäännöt.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Maria Damanakin mukaan luonnonmukaista vesiviljelyä koskevat koko EU:n kattavat uudet säännöt parantavat kuluttajien valinnanvaraa, edistävät tervettä ja ympäristön kannalta hyväksyttävää tuotantoa ja muodostavat elinkelpoisen vaihtoehdon perinteisemmälle tehokasvatukselle. EU on kalan ja äyriäisten suurin markkina-alue maailmassa, minkä vuoksi on paikallaan, että EU on myös kehityksen eturivissä vahvistettaessa alalle kattavat säännöt. Ensisijaisia tavoitteita ovat kalastus- ja vesiviljelyalan kestävyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Luonnonmukaista vesiviljelyä koskevat uudet säännöt ovat merkittävä askel pyrittäessä sisällyttämään nämä periaatteet vesiviljelyyn”, totesi Damanaki.

Euroopassa toimi vuonna 2008 arviolta 123 varmennettua luonnonmukaista vesiviljelyalan yritystä, kun koko maailmassa niitä on yhteensä 225. Eeurooppalaisen tuotannon osuus oli samana vuonna lähes puolet koko maailman 50 000 tonnin kokonaistuotannosta. Tärkeimpiä tuottajamaita ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Unkari, Kreikka ja Ranska, ja merkittävin laji on lohi.

Luomualan uusiin merkintäsääntöihin voi tutustua EU:n luonnonmukaista viljelyä koskevalla sivustolla osoitteessa: www.organic-farming.europa.eu. Sieltä voi myös ladata EU:n luomutunnuksen.

Lisätietoja yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista on saatavissa osoitteesta:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm


Side Bar