Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2010

Οι νέοι κανόνες επισήμανσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του νέου λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου

Οι νέοι κανόνες επισήμανσης για τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης επίδειξης του νέου λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010. Το αποκαλούμενο «ευρω-φύλλο» θα είναι πλέον υποχρεωτικό για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα. Δίπλα από το σήμα της ΕΕ θα μπορούν να εξακολουθούν να τοποθετούνται και άλλοι ιδιωτικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί λογότυποι. Η χρήση του λογότυπου θα είναι προαιρετική για τα μη συσκευασμένα και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Εκτός από τον λογότυπο, στους νέους κανόνες επισήμανσης εντάσσονται επίσης η υποχρεωτική αναγραφή του τόπου παραγωγής των συστατικών του προϊόντος και ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ο οποίος επιφορτίζεται με τη διενέργεια των ελέγχων. Οι φορείς έχουν στη διάθεσή τους διετή μεταβατική περίοδο για να συμμορφωθούν με τους προαναφερθέντες νέους κανόνες επισήμανσης. Μια άλλη αλλαγή έγκειται στην καθιέρωση των κανόνων της ΕΕ για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, για πρώτη φορά.

«Η ελπίδα μας είναι ότι ο νέος λογότυπος της ΕΕ μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα ευρύτατα αναγνωρισμένο σύμβολο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ότι τα αγαθά παράγονται εξ ολοκλήρου με απαρέγκλιτη τήρηση των αυστηρών κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα», σύμφωνα με τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş. « Ελπίζω ότι αυτές οι αλλαγές θα δώσουν ώθηση στον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών».

Το σχέδιο του «ευρω-φύλλου» απεικονίζει τα 12 αστέρια της ΕΕ σε σχήμα φύλλου πάνω σε πράσινο φόντο, που προβάλλει δύο σαφή μηνύματα στους καταναλωτές: τη φύση και την Ευρώπη. Το σχέδιο καταχωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συλλογικό εμπορικό σήμα. Ο λογότυπος σχεδιάστηκε από τον Γερμανό φοιτητή Dušan Milenković και αναδείχθηκε σε ξεκάθαρο νικητή της διαδικτυακής δημοσκόπησης, συνεπεία ενός διαγωνισμού ο οποίος απευθυνόταν στους φοιτητές των καλών τεχνών. Ο νικητής και οι νικητές του δεύτερου και τρίτου βραβείου θα τιμηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επίσημη τελετή απονομής βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις19 Ιουλίου 2010. Η τελετή διοργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπέσει με τη διάσκεψη που θα συνέλθει στις 19/20 Ιουλίου με αντικείμενο το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Νέοι όροι για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν επίσης την βιολογική παραγωγή ψαριών, οστρακοειδών και φυκιών, στο πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας. Οι κανόνες καθορίζουν τους όρους που ισχύουν για το υδρόβιο περιβάλλον παραγωγής σε όλη την ΕΕ, τον διαχωρισμό των βιολογικών και των μη βιολογικών μονάδων και διευκρινίζουν τις συνθήκες καλής διαβίωσης, στους οποίους συγκαταλέγονται οι μέγιστοι δείκτες πυκνότητας, που αποτελούν μετρήσιμο δείκτη στα θέματα καλής διαβίωσης. Οι κανόνες διευκρινίζουν ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η βιοποικιλότητα και να μην επιτρέπεται η χρήση της επιβαλλόμενης ωοτοκίας με τεχνητές ορμόνες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τροφές από βιολογικές καλλιέργειες και να συμπληρώνονται επιπροσθέτως από τροφές με βάση τα ψάρια που προέρχονται από αλιευτικές μονάδες διαχειριζόμενες με αειφόρο τρόπο. Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την παραγωγή δίθυρων μαλακίων και για τα φύκια.

Σχολιάζοντας τους νέους κανόνες, η Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων Μαρία Δαμανάκη δήλωσε τα εξής: «Οι πανευρωπαϊκοί κανόνες για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια έχουν καταστεί πραγματικότητα. Θα δώσουν στους καταναλωτές καλύτερες επιλογές και θα αποτελέσουν ώθηση για την υγιή και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή, ενώ συνιστούν βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με την παραδοσιακότερη εντατική προσέγγιση. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για τα θαλασσινά και ενδείκνυται η Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο για τη θέσπιση κανόνων καθολικής εμβέλειας στον τομέα αυτό. Στις προτεραιότητες της θητείας μου ανήκουν η αειφορία και η επικράτηση κοινωνικής συνοχής στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Αυτοί οι νέοι κανόνες για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια αποτελούν ορόσημο, ενσωματώνοντας τις προτεραιότητες αυτές στην υδατοκαλλιέργεια».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά το έτος 2008 ήταν σε λειτουργία στην Ευρώπη 123 πιστοποιημένες βιολογικές μονάδες για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, επί συνολικού αριθμού 225 εκμεταλλεύσεων του είδους αυτού σε παγκόσμια κλίμακα. Από τις μονάδες αυτές προήλθε σχεδόν η μισή παγκόσμια παραγωγή για το έτος 20089, η οποία ανήλθε σε 50.000 τόνους. Με κριτήριο την παραγωγή τους, τα κορυφαία πέντε κράτη μέλη ήταν το ΗΒ, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Γαλλία. Το κορυφαίο είδος παραγωγής ήταν ο σολομός.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους νέους κανόνες και για να «κατεβάσετε» τον λογότυπο για τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, στη διεύθυνση : www.organic-farming.europa.eu

Για τη διάσκεψη σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής σας καλούμε να συμβουλευθείτε την εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξής υπεύθυνους:


Side Bar