Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

Bruxelles, den 30. juni 2010

Nye EU-mærkningsregler træder i kraft den 1. juli, herunder et nyt EU-logo for økologiske produkter

Den 1. juli 2010 træder der nye EU-regler for mærkning af økologiske fødevarer i kraft, herunder kravet om at anvende det nye EU-økologilogo. Det bliver nu obligatorisk at anbringe det såkaldte "EU-blad" på færdigpakkede økologiske fødevarer, der er produceret i en af EU's medlemsstater, og som opfylder de nødvendige normer. Andre private, regionale og nationale logoer kan fortsat optræde side om side med EU-logoet. Det er stadig valgfrit, om man vil anvende logoet på uemballerede og importerede økologiske produkter. Ud over logoet bliver det ifølge de nye mærkningsregler også obligatorisk at anføre produktionssted for produkternes ingredienser og kontrolorganets kodenummer. Erhvervslivet har en overgangsperiode på to år til at efterkomme de nye mærkningsregler. Som endnu en ændring indføres der for første gang EU-regler for økologisk akvakultur.

"Det er vores håb, at det nye EU-logo kan udvikle sig til at blive et almindeligt anerkendt symbol for økologisk fødevareproduktion i hele EU og indgyde forbrugerne tillid til, at varerne er produceret i nøje overensstemmelse med de strenge EU-regler for økologisk landbrugsproduktion," sagde Dacian Cioloş, EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter. "Jeg håber, at disse ændringer vil sætte skub i den økologiske produktion, men også øge forbrugerbeskyttelsen."

"EU-bladet" viser EU-stjernerne i form af et blad på en grøn baggrund og formidler to tydelige budskaber til forbrugerne: Naturen og Europa. Kommissionen har ladet designet registrere som et fællesmærke. Logoet, der er designet af Dušan Milenković, en tysk studerende, var den klare vinder af en onlineafstemning efter en konkurrence udskrevet blandt kunststuderende i EU. Der vil blive afholdt en officiel præmieoverrækkelse for vinderen og dem, der kom tættest på, i Bruxelles den 19. juli 2010, og denne dato er valgt, så den falder sammen med konferencen om den kommende fælles landbrugspolitik, som afholdes den 19. og 20. juli.

Nye betingelser for økologisk akvakultur

De nye regler gælder også for økologisk akvakulturproduktion af fisk, skaldyr og tang. Reglerne gælder for hele EU og fastsætter betingelser for det akvatiske produktionsmiljø, adskillelse af økologiske og konventionelle produktionsanlæg og dyrevelfærd, herunder maksimal opdrætstæthed, som er en målelig indikator for dyrevelfærd. Ifølge reglerne skal der tages hensyn til den biologiske mangfoldighed, og det er ikke tilladt at anvende kunstige hormoner til at fremkalde gydning. Der bør anvendes økologisk foder suppleret med fiskefoder fra bæredygtigt drevet fiskeri. Der fastsættes særlige bestemmelser for produktionen af toskallede bløddyr og tang.

Kommissæren med ansvar for fiskeri og maritime anliggender, Maria Damanaki, sagde i den anledning: "Vi har nu fået EU-regler for økologisk akvakultur. De giver forbrugerne mulighed for at træffe et valg og sætter skub i en sund og miljømæssigt acceptabel produktion, som er et holdbart alternativ til den mere traditionelle intensive produktionsform. EU er det største marked i verden for fisk og skaldyr, og det er kun på sin plads, at EU fører an med at fastsætte generelle regler på dette område. Blandt de mål, jeg prioriterer højest i min mandatperiode, er bæredygtighed og social samhørighed for fiskeriet og akvakultursektoren. De nye regler for økologisk akvakultur er en milepæl, fordi de tager hensyn til disse prioriterede mål."

I 2008 var der i EU ca. 123 certificerede økologiske akvakulturanlæg i drift af i alt 225 i hele verden. Disse tegnede sig for næsten halvdelen af verdensproduktionen på 50 000 tons i 2008. Storbritannien, Irland, Ungarn, Grækenland og Frankrig er de fem medlemsstater, der har den største produktion. Den vigtigste opdrættede art er laks.

Yderligere oplysninger om de nye regler og EU's økologilogo kan findes på EU's websted om økologisk landbrug:

www.organic-farming.europa.eu

Oplysninger om konferencen om den kommende fælles landbrugspolitik fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm


Side Bar