Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/861

V Bruselu dne 30. června 2010

Od 1. července platí v EU nová pravidla pro označování biopotravin, jejichž součástí je i nové logo EU pro ekologickou produkci

K 1. červenci 2010 vstupují v platnost nová pravidla EU pro označování biopotravin, která zahrnují i požadavek zobrazovat nové logo EU pro ekologickou produkci. Tento „eurolist“ bude muset být nyní povinně znázorňován na balených bioproduktech, které byly vyrobeny v členských státech EU a splňují stanovené standardy. Vedle označení EU bude nadále možné používat další soukromá, regionální či národní loga. Uvádění loga na nebalených a dovážených bioproduktech bude dobrovolné. Kromě loga stanoví nová pravidla pro označování také povinnost uvádět místo, kde byly složky produktu vyprodukovány, a číselný kód subjektu, který měl na starosti kontroly. Hospodářské subjekty mají na splnění těchto nových pravidel dvouleté přechodné období. Kromě toho jsou vůbec poprvé zavedena pravidla EU pro ekologickou akvakulturu.

„Doufáme, že se nové logo stane v celé EU široce uznávaným symbolem produkce biopotravin. Spotřebitelé si díky němu mohou být jisti, že zboží s logem bylo vyprodukováno plně v souladu s přísnými předpisy EU pro ekologické zemědělství,“ uvedl komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş a dodal: „Věřím, že tyto změny podpoří odvětví ekologického zemědělství a zároveň zlepší ochranu spotřebitelů.“

Logo s motivem „eurolistu“ znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném pozadí. Spotřebitelům vysílá dva jasné signály: příroda a Evropa. Komise vzor zaregistrovala jako kolektivní ochrannou známku. Toto logo, které navrhl německý student Dušan Milenković, bylo jasným vítězem internetové ankety, která navazovala na soutěž pro studenty umění z EU. Vítěz a autoři, kteří postoupili do nejužšího výběru, budou oceněni na slavnostním udílení cen, které se uskuteční v Bruselu dne 19. července 2010 při příležitosti konference o budoucnosti společné zemědělské politiky konané ve dnech 19. a 20. července.

Nové podmínky pro ekologickou akvakulturu

Nová pravidla se vztahují také na ekologickou produkci ryb, měkkýšů a mořských řas v akvakultuře. Pravidla stanoví podmínky, které platí v celé EU pro vodní produkční prostředí, oddělení ekologických a konvenčních jednotek a pro dobré životní podmínky živočichů včetně maximální hustoty chovu, která je měřitelným ukazatelem dobrých podmínek. Pravidla rovněž stanoví, že musí být zachována biologická rozmanitost, a nepovolují vyvolávání reprodukce pomocí umělých hormonů. Měla by se používat ekologická krmiva doplněná krmivy z udržitelného rybolovu. Pro produkci mlžů a mořských řas platí zvláštní ustanovení.

Komisařka pro rybolov a námořní záležitosti Maria Damanaki k novým pravidlům uvedla: „Celoevropská pravidla pro ekologickou akvakulturu se stala skutečností. Spotřebitelům poskytnou lepší výběr a podpoří vhodnou produkci přijatelnou z hlediska životního prostředí, která je životaschopnou alternativou k tradičnějšímu intenzivnímu přístupu. EU je největším světovým trhem s mořskými plody a je příhodné, že právě Evropa hraje vedoucí úlohu při určování podrobných pravidel v této oblasti. Jednou z priorit mého funkčního období jsou udržitelnost a sociální soudržnost v odvětví rybolovu a akvakultury. Nová pravidla, která tyto priority promítají do akvakultury, jsou významným milníkem.“

V roce 2008 působilo v Evropě podle odhadů 123 certifikovaných podniků provozujících ekologickou akvakulturu z celkového počtu 225 takových podniků na světě. Tyto evropské podniky se na světové produkci, která v roce 2008 činila 50 000 tun, podílely téměř z poloviny. Z hlediska produkce zaujímají mezi členskými státy prvenství Spojené království, Irsko, Maďarsko, Řecko a Francie. Nejčastěji chovaným druhem je losos.

Další informace o nových pravidlech naleznete na internetových stránkách EU věnovaných ekologickému zemědělství, z nichž si také můžete stáhnout logo EU pro ekologickou produkci:

www.organic-farming.europa.eu

Informace ke konferenci o budoucnosti společné zemědělské politiky naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm


Side Bar