Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Bruxelles, 30 iunie 2010

Agenda digitală: Comisia lansează consultarea asupra neutralității rețelelor internet

Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare privind unele întrebări cheie care decurg din conceptul de neutralitate a rețelei. Trebuie să fie autorizați furnizorii de internet să adopte anumite practici de gestionare a traficului prin care să dea prioritate unui anumit tip de trafic pe internet în dauna altuia? Creează aceste practici de gestionare a traficului probleme și efecte inechitabile pentru utilizatori? Sunt suficiente nivelul concurenței dintre furnizorii de servicii internet și cerințele de transparență ale noului cadru pentru telecomunicații, pentru ca, prin acordarea libertății de alegere consumatorilor, să se evite probleme potențiale? Trebuie să intervină în continuare UE pentru a asigura echitatea pe piața internetului sau trebuie să revină sectorului rolul conducător? Neelie Kroes, Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Agenda digitală, și‑a anunțat în aprilie 2010 intenția de a lansa această consultare pentru a da un nou impuls dezbaterii privind neutralitatea rețelelor internet în Europa (a se vedea Discursul/10/153). Consultarea va fi inclusă într-un raport al Comisiei privind neutralitatea rețelelor internet, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul acestui an. Toate părțile interesate – furnizorii de servicii și de conținut, consumatorii, întreprinderile și cercetătorii – sunt invitate să participe la consultare până la 30 septembrie 2010. Un internet deschis și neutru stă la baza multor obiective stabilite în Agenda digitală pentru Europa (IP/10/581).

Vicepreședintele Neelie Kroes a declarat: „Mi-am luat angajamentul de a menține internetul deschis și neutru. Consumatorii trebuie să poată accesa conținutul pe care îl doresc. Furnizorii de conținut și operatorii trebuie să beneficieze de stimulentele adecvate pentru a continua să inoveze. Gestionarea traficului și neutralitatea rețelei sunt însă aspecte cu un grad mare de complexitate. Nu susțin că trebuie să prevaleze o abordare sau alta. Avem nevoie de răspunsurile tuturor părților pentru a putea examina cu atenție și foarte multă obiectivitate toate aspectele, a găsi echilibrul corect între toate interesele implicate și a elabora, dacă este cazul, noi măsuri.”

Gestionarea traficului internet astăzi

În ultimii ani, internetul a suferit schimbări dramatice. Din ce în ce mai mulți utilizatori profită de conexiunile de mare viteză în bandă largă. Serviciile care necesită un nivel înalt de transfer de date, precum televiziunea prin internet (IPTV) și video-sharing, sunt în ascensiune. Între timp, au apărut noi tehnologii, cum sunt transmisiile de voce prin protocol de internet (voice over internet protocol - VoIP), cu ajutorul cărora apelurile voce pot fi transmise prin internet.

În acest context, furnizorii de servicii internet au elaborat instrumente pentru a face distincție între diferitele site-uri internet și aplicații accesate în rețeaua lor, evitând astfel congestia și promovând utilizarea eficientă a rețelei. Este ceea ce se numește „gestionarea traficului”. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru asigurarea funcționării eficiente a rețelelor și pentru furnizarea de servicii premium, precum televiziunea prin internet, atât timp cât se respectă normele UE, iar consumatorii sunt informați cu privire la calitatea estimată a serviciului. Aceleași tehnici pot avea însă ca efect un acces încetinit la serviciile sau aplicațiile neprioritare, în cadrul unei conexiuni fixe sau mobile, sau o calitate mai scăzută a altor servicii. Unele voci susțin că tratarea diferită a fluxurilor de date poate aduce prejudicii utilizatorilor și poate submina caracterul deschis al internetului.

Obiectivul central al consultării

Consultarea publică lansată astăzi vizează obținerea de opinii asupra aspectelor gestionării traficului internet legate de neutralitatea rețelei. Comisia dorește să afle mai mult despre problemele potențiale legate de anumite forme de gestionare a traficului și dacă noile reglementări din domeniul telecomunicațiilor sunt suficiente pentru a aborda aceste probleme. Comisia este interesată și de aspectele tehnice și economice, de considerațiile privind calitatea serviciului și de eventualitatea ca libertatea rețelei să fie afectată.

Etapele următoare

Comisia va analiza răspunsurile primite în cadrul consultării și opiniile exprimate în alte forumuri, după care va prezenta, până la sfârșitul anului 2010, o comunicare privind neutralitatea rețelelor. Acest document va exprima opinia Comisiei cu privire la necesitatea unor inițiative sau a unor orientări suplimentare.

Context

Deși nu s-a stabilit o definiție a „neutralității rețelei”, se consideră în general că această noțiune reprezintă ideea conform căreia toate datele de pe internet trebuie tratate în mod egal, indiferent de sursa sau de destinația lor. Acest lucru înseamnă că, în general, utilizatorii de internet trebuie să poată accesa conținutul sau aplicația pe care o doresc.

Comisia și-a luat angajamentul, ca una dintre cerințele prealabile pentru finalizarea cu succes a pachetului UE de reformă a telecomunicațiilor 2009 (a se vedea MEMO/09/568), de a examina îndeaproape caracterul deschis și neutru al internetului și de a raporta situația constatată Parlamentului European și Consiliului de Miniștri. Consultarea face parte dintre acțiunile Comisiei decurgând din acest angajament.

Conform cadrului UE pentru telecomunicații revizuit, autoritățile naționale sunt împuternicite să stabilească niveluri minime de calitate pentru serviciile de transmisie în rețea. În plus, în conformitate cu noile norme privind transparența, consumatorii trebuie să fie informați – înainte de semnarea unui contract – cu privire la natura serviciului la care se abonează, inclusiv la tehnicile de gestionare a traficului și la impactul acestora asupra calității serviciului, precum și cu privire la orice alte limitări (cum ar fi limitarea lățimii de bandă sau viteza de conectare disponibilă).

Informații suplimentare

Documentul referitor la consultare este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar