Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Briuselis, 2010 m. birželio 30 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pradeda konsultacijas tinklo neutralumo klausimais

Šiandien Europos Komisija pradėjo konsultacijas svarbiausiais tinklo neutralumo klausimais. Bus teiraujamasi nuomonės, ar interneto teikėjams turėtų būti leista imtis tam tikrų duomenų srautų valdymo priemonių, kuriomis vienos rūšies interneto duomenų srautui teikiama pirmenybė kitos rūšies srauto atžvilgiu, ar tokios duomenų srautų valdymo priemonės gali kelti problemų ir turėti neigiamų pasekmių naudotojams, ar įvairių interneto teikėjų konkurencijos lygio ir naujais pagrindiniais telekomunikacijų teisės aktais nustatytų skaidrumo reikalavimų pakanka, kad galimų problemų būtų išvengta vartotojams suteikiant galimybę rinktis, ar ES turi imtis daugiau priemonių sąžiningoms interneto rinkos sąlygoms užtikrinti, o gal iniciatyvos turėtų imtis sektoriaus atstovai. Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes 2010 m. balandį paskelbė ketinanti pradėti šias konsultacijas, kad diskusijos dėl Europos tinklo neutralumo vyktų toliau (žr. SPEECH/10/153). Konsultacijų rezultatais Komisija remsis rengdama tinklo neutralumo ataskaitą, kuri turėtų būti pateikta iki šių metų pabaigos. Visos suinteresuotosios šalys (paslaugų ir turinio teikėjai, klientai, verslo ir mokslo srities atstovai) raginamos atsiliepimus konsultacijų klausimais pateikti iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Atviras ir neutralus internetas – daugelio Europos skaitmeninės darbotvarkės (IP/10/581) tikslų pagrindas.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Mano pareiga – užtikrinti, kad internetas būtų atviras ir neutralus. Vartotojams turėtų būti prieinamas juos dominantis turinys. Kad diegtų inovacijas, turinio teikėjai ir operatoriai turėtų būti tinkamai skatinami. Tačiau duomenų srautų valdymas ir tinklo neutralumas – sudėtingi klausimai. Nemanau, kad pirmenybė turėtų būti teikiama kuriam vienam metodui. Visų šalių atsiliepimų mums reikia tam, kad galėtume nuodugniai apsvarstyti visus klausimus, labai objektyviai nustatyti tikslią visų susijusių interesų pusiausvyrą ir nuspręsti, kokių naujų priemonių gali prireikti ir ar apskritai jų reikia.“

Srautų valdymas šiuolaikiniame internete

Pastaraisiais metais internetas įspūdingai keitėsi. Vis daugiau žmonių naudojasi sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu. Teikiama daugiau paslaugų, susijusių su didelio duomenų kiekio perdavimu, pavyzdžiui, internetu transliuojama televizija (IPTV) ir platinama vaizdo medžiaga. Atsiranda ir naujų technologijų, pavyzdžiui, IP telefonija (VoIP), kurias taikant skambinti galima per internetą.

Tokiomis aplinkybėmis interneto paslaugų teikėjai sukūrė priemones, kuriomis gali reguliuoti, kaip jų tinklais pasiekiamos įvairios svetainės ir taikomosios sistemos, kad išvengtų mažo pralaidumo problemų ir skatintų efektyvų tinklo naudojimą. Tai vadinama srautų valdymu. Tokios priemonės gali būti naudojamos siekiant užtikrinti efektyvų tinklų veikimą ir papildomoms paslaugoms, pavyzdžiui, IPTV, teikti, jei tik tos priemonės atitinka ES taisykles, o vartotojams pranešama apie tikėtiną paslaugos kokybę. Tačiau tokiu pačiu būdu galima sulėtinti fiksuotojo arba judriojo ryšio prieigą prie neprioritetinių paslaugų arba taikomųjų sistemų ar pabloginti kitų paslaugų kokybę. Kai kas tvirtina, kad skirtingai elgiantis su duomenų srautais galima padaryti žalos naudotojams ir pakenkti interneto atvirumui.

Konsultacijų tikslai

Šiandien pradėjus konsultacijas tikimasi gauti atsiliepimų interneto srautų valdymo klausimais, susijusiais su tinklo neutralumu. Komisija norėtų sužinoti, kokių problemų galėtų kilti dėl tam tikrų srautų valdymo formų, ar naujų telekomunikacijų teisės aktų pakanka toms problemoms spręsti, kokie yra techniniai ir ekonominiai srautų valdymo aspektai, kokie svarstytini paslaugų kokybės klausimai, koks galėtų būti poveikis tinklo laisvei.

Tolesni veiksmai

Komisija išnagrinės konsultacijų atsiliepimus ir kituose forumuose pareikštas nuomones. Iki 2010 m. pabaigos ji pateiks komunikatą dėl tinklo neutralumo. Tame dokumente bus išdėstyta Komisijos nuomonė, ar reikia daugiau iniciatyvų arba gairių.

Pagrindiniai faktai

Nors tinklo neutralumo apibrėžtis nenustatyta, sutariama, kad ši sąvoka reiškia, jog su visais duomenimis internete turėtų būti elgiamasi vienodai, kad ir koks būtų jų šaltinis arba paskirties vieta. Vadinasi, interneto naudotojai turėtų turėti galimybę pasinaudoti norimu turiniu arba taikomąja programa.

Siekdama, kad 2009 m. ES telekomunikacijų teisės aktų reformos rinkinys būtų sėkmingai įgyvendintas (žr. MEMO/09/568), Komisija įsipareigojo kruopščiai išnagrinėti interneto atvirumo ir neutralumo klausimus ir pateikti išvadas Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai. Šios konsultacijos yra viena iš paskesnių priemonių vykdant šį Komisijos įsipareigojimą.

Pagal persvarstytus pagrindinius ES telekomunikacijų teisės aktus nacionalinės institucijos įgaliotos nustatyti būtiniausius duomenų perdavimo tinklu paslaugų lygius. Be to, pagal naujas skaidrumo užtikrinimo taisykles reikalaujama, kad prieš pasirašydami paslaugų teikimo sutartis vartotojai būtų informuojami apie paslaugos, kurią jie ketina užsisakyti, ypatybes, įskaitant srautų valdymo būdus ir jų poveikį paslaugos kokybei, taip pat apie kitus apribojimus (pralaidumo ribas arba esamą ryšio spartą).

Papildoma informacija

Konsultacijų dokumentas pateiktas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar