Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Brüsszel, 2010. június 30.

Digitális Menetrend: A Bizottság konzultációt kezdeményez a hálózatsemlegességről

Az Európai Bizottság a mai napon konzultációt indított a hálózatsemlegességgel kapcsolatban felmerült fontos kérdésekről. A konzultáció során például olyan kérdések kerülnek majd szóba, hogy az internetszolgáltatóknak lehetővé kell-e tenni, hogy bizonyos forgalomszabályozó módszerek segítségével egyes forgalomtípusokat preferáljanak másokkal szemben; hogy az ilyen forgalomszabályozó módszerek okozhatnak-e problémákat, és előnytelen hatásai lehetnek-e az egyes felhasználókra nézve; hogy vajon a különböző internetszolgáltatók közötti verseny és az új távközlési keretszabályozás átláthatósági követelményei elegendőek-e ahhoz, hogy elkerüljük a fogyasztók szabad választásából adódó potenciális problémákat; és hogy vajon a tisztességes internetpiaci feltételek fenntartásához az EU-nak kellene-e további lépéseket tenni, vagy az iparágnak kell meghagyni az irányító szerepet? Neelie Kroes, az Európai Bizottság Digitális Menetrendért felelős alelnöke 2010 áprilisában jelentette be a konzultáció megindítását a hálózatsemlegességről szóló vita előmozdítása érdekében (lásd SPEECH/10/153). A konzultáció a hálózatsemlegességgel foglalkozó bizottsági jelentés alapjául fog szolgálni, amely előreláthatóan ez év végén lát napvilágot. 2010. szeptember 30-ig minden érdekelt fél véleményt nyilváníthat, legyen az tartalom- vagy hálózatszolgáltató, fogyasztó, üzleti vállalkozás vagy kutató. Az internet nyitottsága és semlegessége az európai Digitális Menetrendben (IP/10/581) meghatározott célkitűzések nagy részének feltétele.

Neelie Kroes alelnök így nyiltkozott: „Meggyőződésem, hogy az internetnek nyitottnak és semlegesnek kell maradnia. A fogyasztóknak szabad hozzáférést kell biztosítani mindazon tartalmakhoz, amelyeket keresnek. a tartalomszolgáltatókat és az üzemeltetőket pedig ösztönöznünk kell, hogy folytassák a fejlesztéseket. De a forgalomszabályozás és a hálózatsemlegesség rendkívül bonyolult kérdések. Nem hinném, hogy egy megközelítésnek nagyobb létjogosultsága lenne, mint bármelyik másiknak. Ezért van szükségünk minden szereplő hozzájárulására, hogy minden oldalról, rendkívül tárgyilagosan megvizsgálhassuk az összes felmerülő kérdést, és megtaláljuk a helyes egyensúlyt a fennálló érdekek között, valamint ha kell, kidolgozhassuk a szükséges intézkedéseket.”

Forgalomszabályozás a modern internet világában

Az elmúlt években az internet drasztikus változásokon ment keresztül. Egyre több felhasználó élvezheti a szélessávú nagysebességű internet hozzáférés előnyeit. Egyre nagyobb teret hódítanak a magas szintű adatátvitelt igénylő szolgáltatások, mint az internetes televízió (IPTV) és a videomegosztó oldalak.

Ezzel egy időben pedig új technológiák bukkannak fel, mint az internetprotokollra épülő hangátvitel (VOIP), amellyel az interneten keresztül lehet hanghívásokat bonyolítani.

Ilyen körülmények között az internetszolgáltatók olyan eszközöket fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik a hálózataikon belül elérhető különböző weboldalak és alkalmazások szétválasztását, így a hálózat nem válik túlterheltté és hatékonyabb használatot tesz lehetővé. Ezt hívjuk forgalomszabályozásnak. Ezek az eszközök képesek biztosítani, hogy a hálózatok hatékonyan működjenek, és megfelelő hozzáférést nyújtsanak bizonyos prémium szolgáltatásokhoz is, mint például az IPTV. A szolgáltatásnyújtás feltétele azonban az, hogy a szolgáltatók megfeleljenek az EU-szabályozásnak, és ügyfeleiket megfelelően tájékoztassák a szolgáltatás várható minőségéről. Ugyanezek a technikák azonban – akár vonalas, akár mobil internetkapcsolat esetén – le is lassíthatják a nem preferált szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz történő hozzáférést, vagy egyáltalán csökkenthetik más szolgáltatások minőségét. Egyesek szerint azok a módszerek, amelyek különbözően kezelnek bizonyos adatátviteli utakat, sérthetik a felhasználók érdekeit, és alááshatják az internet nyitottságát.

A konzultáció célja

A ma elindított nyilvános konzultáció célja, hogy összegyűjtse az internetes forgalomszabályozás és a hálózatsemlegesség viszonyáról alkotott különböző nézeteket. A Bizottság célja, hogy minél többet megtudjon a forgalomszabályozás bizonyos formáival kapcsolatban felmerülő problémákról, és hogy vajon az új távközlési szabályok elegendőek-e ezek leküzdésére; a műszaki és gazdasági szempontokról; a szolgáltatás minőségének biztosításáról; és az internetes szabadságjogok esetleges sérüléséről.

Következő lépések

A Bizottság elemezni fogja a konzultáció során kapott válaszokat és a fórumokon megjelent nézőpontokat. Ezt követően pedig 2010 végéig elkészíti a közleményét a hálózatsemlegességről. Ez a dokumentum fogja meghatározni a Bizottság álláspontját az esetleges további kezdeményezésekkel és iránymutatásokkal kapcsolatban.

Előzmények

Bár a „hálózatsemlegességnek” egyelőre nem létezik mindenki által elfogadott definíciója, általánosan vallott nézőpont, hogy az interneten fellelhető adatokat egyenlően kell kezelni, akármilyen forrásból származzanak, és akármilyen céllal kerüljenek is fel a világhálóra. Ennek megfelelően a felhasználóknak bármilyen, választásuk szerinti tartalomhoz vagy alkalmazáshoz szabadon hozzá kell férniük.

A 2009-es uniós hírközlési reformcsomag (lásd: MEMO/09/568) sikeres végrehajtása érdekében a Bizottság kötelezettséget vállalt az internet nyitottságának és semlegességének tüzetes vizsgálatára, és az aktuális helyzetről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának. A mostani konzultáció ennek a feladatnak a része.

Az uniós távközlési keretszabályozás felülvizsgálatának keretében a nemzeti hatóságoknak joga van a hálózati átviteli szolgáltatások minőségi minimumszintjének meghatározására. Ezenkívül az átláthatóságra vonatkozó új szabályok megkövetelik, hogy a felhasználókat még a szerződés megkötését megelőzően tájékoztassák az előfizetett szolgáltatás jellegéről, ideértve a forgalomszabályozó módszereket és ezek hatását a szolgáltatás minőségére, valamint bármilyen egyéb korlátozást (például a legnagyobb elérhető sávszélesség és a kapcsolat aktuális sebessége).

További információ

A konzultációhoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi internetcímen érhetők el:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar