Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση για την ουδετερότητα του Διαδικτύου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση επί θεμάτων καίριας σημασίας που ανακύπτουν από το ζήτημα της ουδετερότητας του Διαδικτύου. Η διαβούλευση καλύπτει θέματα όπως κατά πόσο πρέπει να επιτραπεί στους παρόχους του Διαδικτύου να εφαρμόζουν ορισμένες πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας, δίνοντας προτεραιότητα σε ένα είδος κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο έναντι κάποιου άλλου, κατά πόσο αυτές οι πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και να έχουν άδικες επιπτώσεις στους χρήστες, κατά πόσο το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου και οι απαιτήσεις διαφάνειας του νέου πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες επαρκούν για την αποφυγή δυνητικών προβλημάτων επιτρέποντας στους καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους και κατά πόσο η ΕΕ χρειάζεται να αναλάβει περαιτέρω δράση, προκειμένου να διασφαλίσει συνθήκες ισότητας στην αγορά του Διαδικτύου ή κατά πόσο θα πρέπει να πρωτοστατήσει ο ενδιαφερόμενος κλάδος. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ψηφιακό θεματολόγιο κα Neelie Kroes ανήγγειλε τον Απρίλιο του 2010 την πρόθεσή της να δρομολογήσει την εν λόγω διαβούλευση, προκειμένου να προωθήσει τον διάλογο για την ουδετερότητα του Διαδικτύου στην Ευρώπη (βλέπε SPEECH/10/153). Η διαβούλευση θα αποτελέσει το υπόβαθρο μιας έκθεσης της Επιτροπής για την ουδετερότητα του Διαδικτύου, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – οι πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές – καλούνται να ανταποκριθούν στη διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Ένα ανοικτό και ουδέτερο Διαδίκτυο υποστηρίζει πολλούς από τους στόχους που τέθηκαν στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (IP/10/581).

Η αντιπρόεδρος κα Neelie Kroes δήλωσε: «Έχω αναλάβει τη δέσμευση να διατηρήσω το Διαδίκτυο ανοικτό και ουδέτερο. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που επιθυμούν. Οι πάροχοι περιεχομένου και οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν τα σωστά κίνητρα για να συνεχίσουν να καινοτομούν. Ωστόσο, η διαχείριση της κυκλοφορίας και η ουδετερότητα του Διαδικτύου είναι εξαιρετικά πολύπλοκα θέματα. Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να υπερισχύσει μία προσέγγιση έναντι κάποιας άλλης. Χρειαζόμαστε εισροές από όλες τις πλευρές ούτως ώστε να εξετάσουμε όλα τα θέματα προσεκτικά, με πολύ αντικειμενικό τρόπο, να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων συμφερόντων και να καθορίσουμε ποια είναι, ενδεχομένως, τα νέα μέτρα που θα χρειαστούν.»

Η διαχείριση της κυκλοφορίας στο σύγχρονο Διαδίκτυο

Κατά τα τελευταία έτη το Διαδίκτυο υπέστη δραματικές αλλαγές. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες επωφελούνται από ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων. Οι υπηρεσίες που απαιτούν υψηλό επίπεδο μεταφοράς δεδομένων, όπως η τηλεόραση μέσω Διαδικτύου (IPTV) και οι ανταλλαγές βίντεο μέσω Διαδικτύου αναπτύσσονται. Εν τω μεταξύ έχουν αναδυθεί νέες τεχνολογίες, όπως οι φωνητικές υπηρεσίες μέσω του πρωτοκόλλου Ίντερνετ (VoIP), στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται φωνητικές κλήσεις μέσω Διαδικτύου.

Σε αυτό το πλαίσιο οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου ανέπτυξαν εργαλεία για να διαφοροποιήσουν τους διάφορους - προσβάσιμους μέσω του δικτύου τους - ιστοτόπους και εφαρμογές, αποφεύγοντας τη συμφόρηση και προωθώντας την αποτελεσματική χρήση του δικτύου. Αυτό είναι γνωστό ως «διαχείριση κυκλοφορίας». Τα εν λόγω εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλισθεί ότι τα δίκτυα λειτουργούν αποτελεσματικά καθώς και για την παροχή υπηρεσιών πρόσθετου τέλους όπως η IPTV, με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και οι πελάτες ενημερώνονται για την αναμενόμενη ποιότητα της υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ίδιες τεχνικές μπορούν επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που δεν έχουν προτεραιότητα, σε σταθερή ή κινητή σύνδεση ή την υποβάθμιση της ποιότητας άλλων υπηρεσιών. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζοντας μια ροή δεδομένων διαφορετικά από κάποια άλλη ενδέχεται να ζημιωθούν οι χρήστες και να υπονομευθεί το άνοιγμα του Διαδικτύου.

Η διαβούλευση στο επίκεντρο

Οι δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε σήμερα επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις επί των θεμάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο σε σχέση με την ουδετερότητα του Διαδικτύου. Η Επιτροπή θα ήθελε να γνωρίζει περισσότερα σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που συνδέονται με ορισμένες μορφές διαχείρισης της κυκλοφορίας και κατά πόσο οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες επαρκούν για την αντιμετώπισή τους, τις τεχνικές και οικονομικές πτυχές, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά πόσο ενδέχεται να θιγεί η ελευθερία που παρέχει το Διαδίκτυο.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αναλύσει τις απαντήσεις που θα λάβει στο πλαίσιο της διαβούλευσης και τις απόψεις που θα εκφραστούν σε άλλα φόρα. Στη συνέχεια θα εκδώσει ανακοίνωση για την ουδετερότητα του Διαδικτύου έως τα τέλη του 2010. Το εν λόγω έγγραφο θα περιλαμβάνει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσο απαιτούνται επιπλέον πρωτοβουλίες ή καθοδήγηση.

Ιστορικό

Μολονότι δεν υπάρχει ορισμός της «ουδετερότητας του Διαδικτύου», είναι γενικώς αποδεκτό ότι εκφράζει την ιδέα ότι όλα τα δεδομένα στο Διαδίκτυο πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως πηγής ή προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι γενικά οι χρήστες του Διαδικτύου πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο ή στην εφαρμογή της επιλογής τους.

Ένα από τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες της ΕΕ το 2009 (βλέπε MEMO/09/568) ήταν να αναλάβει η Επιτροπή τη δέσμευση να ελέγξει εξονυχιστικά την ανοικτή και ουδέτερη φύση του Διαδικτύου και να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών. Η διαβούλευση αποτελεί μέρος της συνέχισης της δέσμευσης της Επιτροπής.

Δυνάμει του αναθεωρημένου πλαισίου της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες οι εθνικές αρχές έχουν εξουσία να ορίσουν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας για τις υπηρεσίες μετάδοσης μέσω Διαδικτύου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους νέους κανόνες διαφάνειας απαιτείται οι καταναλωτές να ενημερώνονται– πριν από την υπογραφή του συμβολαίου – για τη φύση της υπηρεσίας στην οποία θέλουν να γίνουν συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διαχείρισης της κυκλοφορίας και των επιπτώσεών τους στην ποιότητα της υπηρεσίας καθώς και τυχόν άλλων περιορισμών (όπως ανώτατα όρια ζωνικού εύρους ή διαθέσιμη ταχύτητα σύνδεσης).

Περισσότερες πληροφορίες

Το έγγραφο της διαβούλευσης διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar