Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/360

V Bruselu dne 30. června 2010

Digitální agenda: Komise zahajuje konzultaci o neutralitě internetu

Evropská komise dnes zahájila konzultaci o klíčových otázkách souvisejících s neutralitou internetu. Zabývá se například těmito tématy: Mělo by být poskytovatelům internetu dovoleno, aby uplatňovali postupy pro řízení internetového provozu, které dávají jednomu datovému toku přednost před druhým? Mohou tyto postupy vytvářet problémy a znevýhodňovat některé uživatele? Stačí míra konkurence mezi různými poskytovateli internetových služeb a požadavky na transparentnost podle nového telekomunikačního rámce k tomu, aby tím, že dávají spotřebitelům možnost volby, zabránily možným problémům? A má se o zajištění rovných podmínek na vnitřním trhu dále starat EU, nebo by se tohoto úkolu měly zhostit soukromé společnosti, které v oboru působí? O svém záměru zahájit tuto konzultaci, a rozvinout tak diskusi o neutralitě internetu v Evropě informovala v dubnu 2010 místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu Neelie Kroesová (viz SPEECH/10/153). Poznatky z konzultace budou promítnuty do zprávy o neutralitě internetu, kterou Komise předloží do konce roku. Do konzultace se mohou do 30. září 2010 zapojit všechny zainteresované strany: poskytovatelé služeb a obsahu, spotřebitelé, podniky i vědečtí pracovníci. Otevřený a neutrální internet je základem mnoha cílů stanovených v digitální agendě pro Evropu (IP/10/581).

Místopředsedkyně Neelie Kroesová uvedla: „Jsem odhodlána zachovat internet otevřený a neutrální. Spotřebitelé by měli mít přístup k obsahu, který požadují. Poskytovatelé obsahu a provozovatelé by zase měli být správně motivováni, aby pokračovali v inovacích. Řízení internetového provozu a neutralita internetu jsou však velmi složité otázky. Nepředpokládám, že by se měl prosadit jeden jediný přístup. Potřebujeme zjistit názory všech stran, abychom mohli všechny otázky pečlivě a objektivně posoudit, abychom nalezli správnou rovnováhu mezi všemi zájmy a zjistili, zda jsou zapotřebí nová opatření, případně jaká.“

Řízení provozu v moderním internetu

V posledních letech prošel internet dramatickými změnami. Stále více uživatelů využívá vysokorychlostní širokopásmové připojení. Zároveň jsou na vzestupu služby, které vyžadují přenos velkého objemu dat, jako je internetová televize (IPTV) a sdílení videa. Světlo světa také spatřily nové technologie, například internetové hlasové služby (VoIP), které umožňují telefonování přes internet.

V této souvislosti vyvinuli poskytovatelé internetových služeb nástroje, které rozlišují mezi různými internetovými stránkami a aplikacemi, k nimž se uživatelé připojují prostřednictvím jejich sítě. Tomuto postupu, který má bránit přetížení sítě a podporovat její efektivní využívaní, se říká „řízení internetového provozu“. Uvedené nástroje mohou být používány k zajišťování efektivního fungování sítí a k poskytování špičkových služeb (jako je IPTV), ovšem pouze pokud splňují předpisy EU a pokud jsou spotřebitelé informováni o očekávané kvalitě služeb. Tytéž postupy však také mohou zpomalit přístup k neprioritním službám nebo aplikacím, ať již u pevného či mobilního připojení, nebo zhoršit kvalitu jiných služeb. Někteří odborníci tvrdí, že je-li s jedním datovým tokem zacházeno jinak než s druhým, může to poškodit uživatele a podkopat otevřenost internetu.

Zaměření konzultace

Cílem dnes zahájené veřejné konzultace je získat názory na otázky řízení internetového provozu, které souvisejí s neutralitou internetu. Komise se chce dozvědět více o možných problémech spojených s určitými formami řízení internetového provozu a o tom, zda k jejich řešení postačí nová telekomunikační pravidla. Dále ji zajímají technické a ekonomické aspekty, otázka kvality služeb a zda mohou být narušeny tzv. internetové svobody.

Další kroky

Komise provede analýzu odpovědí, které v rámci konzultace obdrží, i názorů vyjádřených na dalších fórech. Do konce roku 2010 pak předloží sdělení o neutralitě internetu. V tomto dokumentu Komise nastíní svůj názor na to, zda jsou potřebné další iniciativy nebo pokyny.

Souvislosti

Ačkoliv „neutralita internetu“ (nebo také „neutralita sítě“) nemá žádnou zavedenou definici, obecně se tak označuje myšlenka, že se všemi daty na internetu by mělo být zacházeno stejně, bez ohledu na jejich zdroj či určení. To znamená, že uživatelům internetu by obecně měl být umožněn přístup k požadovanému obsahu nebo aplikaci.

Komise se zavázala, že bude otevřenost a neutralitu internetu pečlivě sledovat a že bude o situaci informovat Evropský parlament a Radu ministrů. K naplnění tohoto závazku, který byl jedním z předpokladů pro úspěšné vyjednání reformního balíčku EU v oblasti telekomunikací z roku 2009 (viz MEMO/09/568), přispívá i tato konzultace.

Na základě přepracovaného telekomunikačního rámce EU mají orgány členských států pravomoc stanovovat minimální úrovně kvality služeb síťového přenosu. Podle nových pravidel pro transparentnost navíc musejí být spotřebitelé před podepsáním smlouvy informováni o povaze služby, kterou si objednávají, a to včetně postupů pro řízení internetového provozu a jejich vlivu na kvalitu služeb a také o případných dalších omezeních (například o omezení šířky pásma nebo o dostupné rychlosti připojení).

Další informace

Příslušný dokument k veřejné konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar