Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858/

Bruselj, 30. junija 2010

Evropa naj ostane najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu

Komisija želi z današnjim sporočilom1 doseči, da Evropa ostane najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu. Evropi je s 370 milijoni obiskov iz tujine v letu 2008 pripadel več kot 40-odstotni delež turističnih obiskov na globalni ravni. To pa je položaj, ki ga je treba ohraniti. Vendar svetovno gospodarstvo, ki se hitro spreminja, vpliva na turistični sektor, pri čemer se spreminjajo navade turistov in izvorni trgi. Komisija v dokumentu ugotavlja izzive, kot so sezonski obiski in staranje prebivalstva, določa politiko, ki je namenjena podpiranju tega ključnega sektorja evropskega gospodarstva, in navaja pobude za spodbujanje njegove konkurenčnosti, trajnostnega razvoja, ki temelji na kakovosti, in razpoznavnosti Evrope kot izjemne turistične destinacije.

Podpredsednik Komisije, Antonio Tajani, ki je pristojen za podjetništvo in industrijo ter notranji trg za blago, je povedal: Z Lizbonsko pogodbo je bil prvič zastavljen skupnostni okvir za evropski turizem. To nam daje priložnost, da pripravimo politiko, ki s pridom uporablja raznovrstnost našega turističnega sektorja, ki jo ta lahko ponudi evropskim in neevropskim turistom. Zato moramo ohraniti evropski turizem med najpomembnejšimi inovativnimi rešitvami. V zameno bomo pridobili več delovnih mest ter bolj trajnostno in raznoliko turistično ponudbo. Ne bo lahko, vendar je naš cilj, da Evropa ostane najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu. Današnje sporočilo vsebuje 21 ukrepov, ki bodo evropski turizem potisnili v 21. stoletje.“

Turizem je pomemben za naše gospodarstvo. Na tem področju je dejavnih 1,8 milijona podjetij. Med njimi so številna mala in srednja podjetja. V turizmu je 5,2 % vseh zaposlenih, njegov prispevek k evropskemu GDP-ju pa je 5 %.

Prihodnja leta prinašajo številne izzive in priložnosti, ki zahtevajo usklajen pristop na evropski ravni, pri čemer je treba v vseh pogledih upoštevati različne značilnosti držav članic. Evropskim destinacijam vedno bolj konkurirajo druge destinacije po svetu. Vendar lahko Evropa privabi tudi turiste s hitro rastočih trgov, ki želijo preživeti počitnice pri nas. Trenutni demografski trend nakazuje, da bodo čez nekaj let k nam prihajali starejši turisti, zato je treba turistične produkte in infrastrukturo temu prilagoditi. Poleg tega morajo biti naši turistični produkti bolj trajnostni, saj morajo na primer upoštevati zaveze glede podnebnih sprememb ter odvisnost od vode in energije. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije prav tako ponujajo nove priložnosti, ki jih velja izkoristiti.

Da bi Evropa ostala najbolj priljubljena turistična destinacija, predlaga Komisija v svojem sporočilu 21 ukrepov (glej MEMO/10/289 za seznam vseh ukrepov), med katere spadajo tudi:

1. Izboljšanje konkurenčnosti turističnega sektorja v Evropi

  • Inovacije je treba spodbuditi, da bi se sektor in podjetja v njem lahko prilagodila novim trendom v vedenju potrošnikov ter premagala ustaljene vzorce v turizmu. Zato Evropska komisija podpira zamisel o uvrstitvi skupne informacijsko-telekomunikacijske turistične platforme med večje nosilce turističnih dejavnosti (potovalne agencije, hoteli itd.);

  • Podaljšanje turistične sezone. Spodbujati je treba obliko programa izmenjav za mlade, starejše, družine z omejenimi proračuni in invalide, da bi se odpravili na potovanja izven sezone. Poleg tega bi mehanizem za izmenjavo informacij na evropski ravni lahko pripomogel k boljšemu usklajevanju šolskih počitnic med državami članicami.

  • Izboljšanje družbeno-ekonomskega znanja o turizmu je potrebno za razvoj boljšega usklajevanja aktualnih raziskovalnih dejavnosti na področju turizma. Virtualni Evropski center za spremljanje turizma bi lahko srednjeročno zagotovil mrežo za usklajevanje in analizo raziskav v turizmu, lahko pa bi bil tudi skladišče informacij iz celotne EU o spremembah v turizmu.

2. Spodbujanje razvoja trajnostnega, odgovornega in v kakovost usmerjenega turizma

  • Olajšati je treba izmenjavo najboljših praks med mrežami regionalnih in trajnostnih destinacij, da bi razvili kazalnike trajnostnega upravljanja;

  • Razviti je treba označbo „kakovostni turizem“, s katero bi nagrajevali dosežke v dvigovanju kakovosti storitev, ki jih ponujajo evropska podjetja in destinacije;

  • Opredeliti je treba označbo na podlagi kazalnikov trajnostnega upravljanja, da bi turistične destinacije spodbudili k upoštevanju okoljskih, socialnih in ekonomskih meril;

  • Objaviti je treba listino o merilih za trajnostni in odgovorni turizem, na podlagi katerih se bo evropska nagrada dodeljevala turističnim podjetjem in destinacijam.

3. Utrditev podobe in prepoznavnosti Evrope kot območja s trajnostnimi in visokokakovostnimi destinacijami

  • Oblikovanje in promocija „evropske blagovne znamke“ v tesnem sodelovanju z državami članicami bo pripomoglo k boljši prepoznavnosti Evrope med drugimi mednarodnimi destinacijami;

  • Potrebno je boljše sodelovanjem z nacionalnimi organizacijami in evropsko turistično industrijo zaradi promocije evropskih turističnih proizvodov prek spletišča visiteurope.com.

4. Okrepitev vključevanja turizma v politike in finančne instrumente EU

Turizem je neizogibno povezan z drugimi politikami. Zato bo Komisija izboljšala vključevanje in usklajevanje politik, ki vplivajo na turizem, kot so pravice potnikov, varstvo potrošnikov in notranji trg.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm.

1 :

COM(2010) 352.


Side Bar