Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858

Bruxelles, 30 iunie 2010

Turism: menținerea Europei ca cea mai importantă destinație a lumii

Menținerea Europei pe primul loc mondial al destinațiilor turistice este obiectivul unei comunicări1 prezentate astăzi de Comisia Europeană. Cu 370 de milioane de sosiri internaționale în 2008, Europa reprezintă mai mult de 40% din cifra totală pe plan mondial – o poziție care trebuie păstrată. Cu toate acestea, mutațiile rapide ale economiei mondiale au impact asupra sectorului turismului și generează schimbări importante în ceea ce privește comportamentul turiștilor și piețele de origine. Atrăgând în același timp atenția asupra provocărilor pe care le constituie fluctuațiile sezoniere și îmbătrânirea populației, documentul Comisiei definește o politică care vizează să susțină acest sector esențial al economiei europene și prezintă propuneri de inițiative în vederea promovării competitivității, durabilității și dezvoltării acestuia pe baza calității, precum și vizibilitatea Europei în calitate de destinație turistică de excepție.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei și comisar european pentru antreprenoriat și industrie, inclusiv piața internă de mărfuri, a declarat:Tratatul de la Lisabona a definit pentru prima dată un cadru comunitar pentru turismul european. Aceasta ne dă posibilitatea să elaborăm o politică care exploatează varietatea pe care sectorul nostru de turism o poate oferi, atât turiștilor europeni, cât și celor neeuropeni. De aceea, trebuie să menținem industria turismului european în prim plan în ceea ce privește soluțiile inovatoare. În schimb, acest lucru va permite crearea mai multor locuri de muncă și o ofertă turistică mai durabilă și diferențiată. Nu va fi o sarcină ușoară, dar obiectivul nostru este ca Europa să rămână pe primul loc mondial al destinațiilor turistice. Comunicarea de astăzi definește 21 de acțiuni care vor propulsa industria turismului european în secolul 21.”

Turismul joacă un rol important în economia europeană. El reprezintă 1,8 milioane de întreprinderi, din care numeroase întreprinderi mici și mijlocii. El furnizează, de asemenea, 5,2% din ocuparea forței de muncă și contribuie la PIB-ul european cu mai mult de 5%.

Anii care vin prezintă o serie de provocări și oportunități care necesită o abordare concertată la nivel european, respectând, în același timp, diferitele caracteristici existente în cadrul statelor membre, la toate nivelurile. Destinațiile europene se confruntă cu o concurență crescândă din partea altor destinații mondiale. Pe de altă parte, Europa poate să atragă, de asemenea, turiști de pe piețele emergente care doresc să-și petreacă vacanța aici. Evoluția demografică actuală se va traduce în câțiva ani printr-un număr sporit de turiști vârstnici – este necesar ca produsele noastre și infrastructura noastră turistică să fie bine pregătite în acest sens. Produsele noastre de turism trebuie să fie mai durabile și să țină cont de angajamentele referitoare la schimbările climatice și de dependența de apă și de energie, de exemplu. Tehnologiile informației și comunicării aflate într-o evoluție permanentă oferă, de asemenea, noi oportunități care trebuie exploatate.

Pentru menținerea Europei ca cea mai importantă destinație turistică din lume, comunicarea Comisiei propune 21 de acțiuni, (a se consulta MEMO/10/289 pentru lista completă de acțiuni) inclusiv:

1. Îmbunătățirea competitivității sectorului turistic în Europa

  • Este necesară relansarea inovării pentru ca sectorul și întreprinderile sale să se adapteze la noile tendințe ale comportamentului consumatorilor și să depășească modelele fixe din sector. În acest context, Comisia Europeană susține ideea unei „platforme de turism TIC” comune în rândul principalelor părți interesate din sectorul turismului (agenții de voiaj, hoteluri etc. …).

  • Prelungirea sezonului turistic. Facilitarea unei forme de program de schimb pentru a permite tinerilor, persoanelor în vârstă, familiilor cu dificultăți financiare și persoanelor cu handicap să călătorească în cursul extrasezonului. În al doilea rând, un mecanism de schimb de informații la nivel european ar putea contribui la o mai bună coordonare a vacanțelor școlare în rândul statele membre.

  • Este necesar să se îmbunătățească cunoștințele socio-economice privind turismul în vederea dezvoltării unei mai bune coordonări a activităților curente de cercetare în acest domeniu. Un observator european virtual al turismului ar putea furniza, pe termen mediu, o rețea de coordonare și de analiză a cercetării în domeniul turismului; observatorul ar putea servi de asemenea ca repertoriu centralizat al informațiilor referitoare la dezvoltarea industriei turistice la nivelul UE.

2. Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil și de calitate

  • Facilitarea schimburilor de bune practici între rețelele de destinații regionale și durabile în vederea elaborării unor indicatori de management durabili.

  • Crearea unei etichete „Turism de Calitate” pentru a recompensa eforturile îndeplinite în vederea creșterii calităților serviciilor oferite de întreprinderile și destinațiile europene.

  • Elaborarea unei etichete pe baza indicatorilor de management durabili pentru a promova destinațiile turistice care respectă criteriile de mediu, sociale și economice.

  • Propunerea unei carte care să stabilească criteriile pentru un turism durabil și responsabil pe baza căruia se va acorda un premiu european societăților și destinațiilor turistice.

3. Consolidarea imaginii și vizibilității Europei ca un ansamblu de destinații durabile și de înaltă calitate

  • Crearea și promovarea unei „mărci europene”, în strânsă cooperare cu statele membre va contribui la o mai bună evidențiere în raport cu alte destinații internaționale.

  • O cooperare sporită cu organizațiile naționale și industria turismului european va contribui la promovarea produselor turistice europene prin intermediul portalului visiteurope.com.

4. Consolidarea integrării turismului în politicile și instrumentele financiare ale UE

Turismul este, în mod inevitabil, strâns legat de alte politici. Din acest motiv, Comisia va îmbunătăți integrarea și coordonarea politicilor care au impact asupra turismului, precum cele legate de drepturile călătorilor, protecția consumatorilor și piața internă.

Informații suplimentare

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

1 :

COM(2010) 352


Side Bar