Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858

Brussel, 30 juni 2010

Toerisme: Europa moet topbestemming in de wereld blijven

Europa moet een toeristische topbestemming in de wereld blijven. Dat is de teneur van een mededeling1 die de Commissie vandaag presenteert. Met 370 miljoen internationale bezoekers in 2008 komt meer dan 40% van het wereldwijde aantal toeristen naar Europa – en die positie die moeten wij behouden. De snel veranderende wereldeconomie heeft echter gevolgen voor het toerisme: het gedrag en het land van herkomst van toeristen zijn sterk aan het veranderen. De mededeling van de Commissie beschrijft uitdagingen zoals de seizoensgebondenheid en de vergrijzing en zet daarnaast een beleid uit om deze essentiële sector van de Europese economie te ondersteunen. Daarnaast worden initiatieven voorgesteld om de concurrentiepositie van de sector te verstevigen, een duurzame, kwaliteitsgerichte ontwikkeling te bevorderen en Europa te promoten als toeristische bestemming bij uitstek.

Vicevoorzitter van de Commissie Antonio Tajani, verantwoordelijk voor ondernemerschap en industrie en als zodanig verantwoordelijk voor de interne goederenmarkt, zei hierover: "Het Verdrag van Lissabon heeft voor het eerst een EU-kader voor het Europese toerisme gecreëerd. Hierdoor kunnen wij aan een beleid werken waarbij wij profijt trekken uit de variatie die onze toeristische sector zowel Europese als niet-Europese toeristen te bieden heeft. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat de toeristische industrie van de EU een voortrekkersrol blijft spelen in het vinden van innovatieve oplossingen. Dit zal tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid opleveren en leiden tot een duurzamer en gevarieerder toeristisch aanbod. Dit wordt een zware taak, maar ons doel is dat Europa een toeristische topbestemming op wereldniveau blijft. De vandaag gepubliceerde mededeling bevat 21 acties die de 21ste eeuw voor de Europese toeristische sector tot een succes zullen maken."

Het toerisme speelt een belangrijke rol in onze economie. De sector omvat 1,8 miljoen bedrijven, waaronder een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven. Toerisme is goed voor 5,2% van alle banen en draagt voor meer dan 5% bij aan het Europees bbp.

De komende jaren zullen zich diverse uitdagingen en kansen voordoen die een gecoördineerde aanpak op Europees niveau vereisen, waarbij de verschillen tussen de lidstaten op alle niveaus moeten worden gerespecteerd. Europese bestemmingen ondervinden steeds meer concurrentie van bestemmingen elders in de wereld. Anderzijds kan Europa ook toeristen uit opkomende markten aantrekken die hier hun vakantie willen doorbrengen. Door de huidige demografische ontwikkelingen zullen er binnen een paar jaar meer oudere toeristen zijn en onze toeristische producten en infrastructuur moeten hier goed op inspelen. Onze toeristische producten moeten ook duurzamer worden om onder andere rekening te houden met onze doelstellingen op het gebied van klimaatverandering en onze afhankelijkheid van water en energie. De voortdurende nieuwe ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie bieden ook nieuwe mogelijkheden waarvan wij gebruik moeten maken.

Om ervoor te zorgen dat Europa een toeristische topbestemming blijft, stelt de Commissie in de mededeling 21 acties voor (zie MEMO/10/MEMO/10/289 voor de volledige lijst), waaronder:

1. Verbetering van de concurrentiepositie van de toeristische sector in Europa.

  • Innovatie moet worden gestimuleerd zodat de sector en de bedrijven die daar deel van uitmaken, kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het consumentengedrag en vaste patronen in de sector kunnen doorbreken. In dit verband steunt de Europese Commissie het idee van een gezamenlijk ICT‑toerismeplatform voor belangrijke spelers in de toeristische sector (reisbureaus, hotels enz.).

  • Uitbreiding van het toerismeseizoen. Er moet een soort uitwisselingsprogramma komen voor jongeren, ouderen, gezinnen in financiële moeilijkheden en mensen met een handicap, zodat zij tijdens het laagseizoen kunnen reizen. Daarnaast kan een Europees systeem voor informatie‑uitwisseling helpen de schoolvakanties in de lidstaten beter op elkaar af te stemmen.

  • Verbetering van de sociaaleconomische kennis over het toerisme is nodig om lopend onderzoek op het gebied van toerisme beter op elkaar af te stemmen. Een virtueel Europees toerisme-waarnemingscentrum kan op middellange termijn een netwerk voor de coördinatie en analyse van onderzoek over toerisme bieden en kan tevens fungeren als opslagplaats voor informatie op EU‑niveau over de ontwikkelingen in de toeristische industrie.

2. Bevordering van de ontwikkeling van duurzaam, verantwoord en kwaliteitsgericht toerisme

  • Een betere uitwisseling van best practice tussen de netwerken van regionale en duurzame bestemmingen, zodat indicatoren voor duurzaam beheer kunnen worden ontwikkeld.

  • Een nieuw keurmerk voor kwaliteitstoerisme als beloning voor kwaliteitsverbeteringen in de dienstverlening van Europese bedrijven en bestemmingen.

  • Een nieuw keurmerk op basis van indicatoren voor duurzaam beheer om toeristische bestemmingen te promoten waar milieu-, sociale en economische criteria worden gerespecteerd.

  • Een handvest met criteria voor duurzaam en verantwoord toerisme, waarbij een Europese prijs wordt uitgereikt aan toeristische bedrijven en bestemmingen.

3. Verbetering van het imago en de bekendheid van de duurzame kwaliteitsbestemmingen in Europa

  • Invoering en promotie van een Europees merk in nauwe samenwerking met de lidstaten, waardoor Europa zich beter kan onderscheiden van andere internationale bestemmingen.

  • Betere samenwerking met nationale organisaties en met de Europese toeristische sector om Europese toeristische producten te promoten via het portaal visiteurope.com.

4. Bevordering van de integratie van het toerisme in het beleid en de financiële instrumenten van de EU

Toerisme is onlosmakelijk verbonden met andere beleidsgebieden. Daarom zal de Commissie de integratie en coördinatie verbeteren van beleid dat gevolgen heeft voor het toerisme, zoals de rechten van passagiers, consumentenbescherming en de interne markt,

Meer informatie

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_nl.htm

1 :

COM(2010) 352.


Side Bar