Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES

IP/10/854

Brüsszel, 2010. június 29

Állami támogatások: a Bizottság jóváhagyta az ír, spanyol, dán és magyar banktámogatási program meghosszabbítását

Az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az írországi, spanyolországi, dániai és magyarországi bankoknak nyújtott nemzeti kezességvállalási programok 2010. december 31‑ig történő meghosszabbítását. A meghosszabbított programok során a bankoknak magasabb díjakat kell fizetniük az állam által biztosított garanciáért és likviditásért. Ezzel az intézkedés versenytorzító hatásait igyekeznek korlátozni, és arra kívánják ösztönözni a hitelintézeteket, hogy lehetőleg az állami támogatás igénybevétele nélkül finanszírozzák működésüket. A válság pénzügyi szektort érő hatásait csillapítani hivatott programok többsége 2010. június 30‑án jár le. Az uniós pénzügyminiszterekkel egyetértésben a meghosszabbított programokat magasabb díjak mellett vehetik igénybe a bankok, és azon hitelintézetek esetében, amelyek messzemenően támaszkodnak az állami segítségre, életképesség-vizsgálatot is kell végezni. A Bizottság hasonló feltételek mellett már korábban meghosszabbította a svéd, német, osztrák és lett banki kezességvállalási programot. Az intézkedéseket hat hónappal, 2010 végéig hosszabbították meg.

Ír kezességvállalási program

A Bizottság jóváhagyta az eredetileg 2009. november 20‑án jóváhagyott (lásd: IP/09/1787) és 2010. május 31‑én meghosszabbított (lásd: MEX/10/0531) ír hitelintézeti garanciaprogram meghosszabbítását.

A Bizottság megállapította, hogy az intézkedés meghosszabbítása összhangban van a bankoknak a válság idején biztosított állami támogatásra vonatkozó bizottsági útmutatással (lásd: IP/08/1495), és az állami garanciák szabályainak az Ecofin Tanács 2010. május 18‑i, a pénzügyi szektor támogatására elfogadott intézkedések fokozatos visszavonásával foglalkozó ülésén elfogadott módosításával.

A meghosszabbított intézkedések célirányosak, arányosak, időtartamuk és alkalmazási körük tekintetében korlátozottak. A kezességvállalás meghosszabbítása magasabb állami kezességvállalási díjakkal jár. Ez arra kívánja ösztönözni a bankokat, hogy állami segítség nélkül, piaci forrásokból refinanszírozzák működésüket, valamint az intézkedés versenytorzító hatásait kívánja mérsékelni. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedések megfelelő eszközt jelentenek az ír gazdaságban bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére, és így összeegyeztethetők az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.

Spanyol kezességvállalási program

A Bizottság engedélyezte a spanyol hitelintézeti kezességvállalási program 2010 végéig történő meghosszabbítását is. A spanyol programot eredetileg 2008. december 23‑án hagyták jóvá (lásd: IP/08/2049) és 2009. június 26‑án (lásd: MEX/09/0625) és 2009. december 1‑jén (lásd: MEX/09/1201) hosszabbították meg.

A program ugyancsak magasabb garanciadíjakat tartalmaz az állami kezességvállalásra vonatkozó szabályok közelmúltbeli módosításának megfelelően. Az ír programhoz hasonlóan a Bizottság megállapította, hogy a meghosszabbított intézkedések célirányosak, arányosak, időtartamuk és alkalmazási körük korlátozott. Az intézkedések így összhangban vannak a bankoknak a válság idején biztosított állami támogatásra vonatkozó bizottsági útmutatással és az EUMSz. 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.

Az új hitelekre vonatkozó dán kezességvállalási program

A Bizottság ugyancsak engedélyezte az új hitelekre vonatkozó dán kezességvállalási program december 31‑ig történő meghosszabbítását. A dán programot eredetileg 2009. február 3‑án hagyták jóvá (lásd: IP/09/206), majd 2009. augusztus 17‑én (lásd: MEX/09/0817) és 2010. február 1‑jén (lásd: MEX/10/0201) meghosszabbították.

A Bizottság megállapította, hogy az intézkedések összhangban vannak az állami garanciák szabályainak közelmúltban elfogadott módosításával, mivel azok célirányosak, arányosak, időtartamuk és alkalmazási körük tekintetében korlátozottak, és az állami kezességvállalásra vonatkozóan magasabb garanciadíjakat tartalmaznak.

A magyar likviditástámogatási program

A Bizottság engedélyezte az eredetileg 2010. január 14‑én jóváhagyott magyar likviditástámogatási program (lásd: IP/10/19) december 31‑ig történő meghosszabbítását is.

A fent említett programokhoz hasonlóan a Bizottság ez esetben is megállapította, hogy a magyar likviditástámogatási program összhangban van az EU állami támogatási szabályaival, mivel arányos, célirányos, időtartama és alkalmazási köre tekintetében korlátozott, illetve magasabb díjak mellett biztosít likviditást.

Háttér

A pénzügyi válság idején a pénzügyi stabilitást biztosítani hivatott banktámogatási programok döntő többsége június végén lezárul. A Bizottság június 23‑án már jóváhagyta a német pénzintézetek stabilizálását, illetve a magyar bankok feltőkésítését szolgáló támogatási csomagokat (lásd: IP/10/789), valamint az osztrák és a lett banktámogatási programot (lásd: IP/10/839). A Bizottság jelenleg értékeli a holland, lengyel és szlovén kezességvállalási program, a görög garancia- és feltőkésítési program, valamint egy lengyel feltőkésítési program meghosszabbítását. A júniusban záruló feltőkésítési és garanciaprogramok teljes listája az Állami támogatási értesítő májusban közzétett tavaszi kiadásában és az IP/10/623 sz. sajtóközleményben található meg.


Side Bar