Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/852

Bryssel den 29 juni 2010

Transport: Kommissionen inleder en informationskampanj om passagerarrättigheter

Tack vare den informationskampanj som kommissionen idag inleder i hela EU på 23 språk, kan tåg- och flygpassagerare lättare få reda på sina rättigheter. Även om kommissionen på senare år har lagstiftat för att flyg- och tågpassagerare ska få åtnjuta samma behandling i hela unionen, känner ännu inte alla passagerare till sina rättigheter. För att ändra på detta sätter man idag upp affischer på flygplatser och tågstationer i alla medlemsstater, och påminner resenärerna om deras rättigheter inför semestern. Dessutom har resenärerna tillgång till gratis flygblad och en för ändamålet upprättad webbplats med information på alla EU:s officiella språk.

”Miljontals européer förbereder sig nu för en välförtjänt sommarsemester. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla semesterfirare att resa, och informera dem om de rättigheter de har och vem de kan vända sig till om de får problem,” säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor. ”Man kan aldrig få för mycket information om detta. Vi hoppas att vi genom flygplatsernas iögonfallande affischer, flygbladen och informationen på Internet på alla EU-språk kommer att nå miljoner passagerare som är på resande fot i sommar och under månaderna därefter.”

Som ett led i kampanjen om passagerarrättigheter har en webbplats upprättats på http://ec.europa.eu/passenger-rights. Här kan man få reda på vad man har för rättigheter när man väljer transportmedlen i fråga. Dessutom kommer det på tågstationer och flygplatser att finnas flygblad och affischer där de grundläggande rättigheterna finns angivna. Informationen ges på alla EU:s officiella språk, för att alla ska kunna ta del av den på sitt eget språk.

I passagerarrättigheterna ingår de rättigheter man har när något går snett under resan, till exempel när resan blir försenad eller inställd, eller när bagage kommer bort eller skadas. Genom rättigheterna garanteras också rörelsehindrade eller funktionshindrade likabehandling.

Kommissionen arbetar nu med att utvidga passagerarrättigheterna till andra transportsätt och har lagt fram motsvarande förslag för passagerare som reser till havs eller på inre vattenvägar och för de som reser med buss. Om lagstiftningsprocessen i Europaparlamentet och rådet går smidigt kan dessa förslag komma att antas redan i år.

Så snart det sker kommer passagerarna att informeras via denna kampanj som pågår i två år.


Side Bar