Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Briselē, 2010. gada 29. jūnijā

Komisijas ziņojums: telesakaru viesabonēšanas cenas ir zemākas, bet konkurence vēl nav pietiekama

ES mobilo sakaru operatori ir samazinājuši viesabonēšanas tarifus saskaņā ar maksimālajiem cenu ierobežojumiem, kas paredzēti ES noteikumos, kuri tika ieviesti 2007. gadā un grozīti pagājušā gada jūlijā, — šāda atziņa pausta Eiropas Komisijas šodien publicētajā starpposma ziņojumā par viesabonēšanu. Cenu caurskatāmība ir uzlabojusies. Viesabonēšanas zvanu izmaksas kopš 2005. gada ir samazinājušās par vairāk nekā 70 %, savukārt teksta ziņojuma sūtīšana uz kādu no ES dalībvalstīm izmaksā par 60 % mazāk. Tomēr patērētājiem joprojām netiek piedāvāti tarifi, kas būtu ievērojami zemāki par ES noteikumos paredzētajiem. Tāpēc Komisijas ziņojumā secināts, ka ES viesabonēšanas tirgū konkurence nav pietiekami liela, lai piedāvātu patērētājiem labāku izvēli un vēl izdevīgākus tarifus.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitālās programmas īstenošanu, sacīja:Mobilo tālruņu un ierīču lietošanas izmaksas ārzemēs, ceļojot pa ES valstīm, ir nepārtraukti mazinājušās, kopš tika pieņemti pirmie viesabonēšanas noteikumi. Tomēr pēc trim gadiem kopš šo noteikumu ieviešanas lielākā daļa operatoru piedāvā mazumtirdzniecības cenas, kas ir tuvu tiesību aktos noteiktajiem maksimālajiem ierobežojumiem. Lielāka konkurence ES viesabonēšanas tirgū patērētājiem nodrošinātu labāku izvēli un vēl izdevīgākus tarifus.”

Saskaņā ar grozītajiem viesabonēšanas noteikumiem, kas pieņemti 2009. gada jūnijā (IP/09/1064, MEMO/09/309), ES iedzīvotājiem pieejami zemāki tarifi balss un SMS viesabonēšanas pakalpojumiem, un viņi ir labāk informēti par tarifiem, kas tiek iekasēti par datu viesabonēšanu. Maksimālā cena, kas patērētājiem noteikta par viesabonēšanā veiktajiem balss zvaniem, kopš 2009. gada 1. jūlija samazinājās no 0,46 eiro līdz 0,43 eiro (bez PVN) un no 2010. gada 1. jūlija nokritīsies līdz 0,39 eiro par minūti. Maksimālā cena par teksta ziņojumu samazinājās par gandrīz 60 % un 2009. gada 1. jūlijā bija 0,11 eiro. Maksa, ko par viesabonēšanu iekasē operatori savā starpā, no 2010. gada 1. jūlija samazināsies no 1 eiro līdz 0,80 eiro par augšupielādēto vai lejupielādēto datu megabaitu. Sk. IP/10/843.

Lai gan tiesību aktu ietekmē cenas ir mazinājušās, šodienas ziņojumā konstatēts, ka, neraugoties uz tarifu ierobežojumu ieviešanu, ES viesabonēšanas tirgū konkurence joprojām nav pietiekama, lai patērētājiem piedāvātu vislabāko izvēli un cenu. Mazumtirdzniecības cenas visbiežāk ir ļoti tuvu ES regulējumā noteiktajām maksimālajām cenām. ES tiesību aktos noteiktais maksimālais tarifu ierobežojums par viesabonēšanā veiktajiem balss zvaniem 2009. gada beigās bija 0,43 eiro par minūti, savukārt patērētāji, kas izvēlējās „eirotarifu” (sk. priekšvēsturi zemāk) vidēji maksāja 0,38 eiro minūtē par viesabonēšanā veiktu zvanu. Eirotarifa abonenti vidēji maksāja 0,17 eiro par viesabonēšanā saņemtajiem zvaniem, un šis rādītājs ir tikai nedaudz zemāks par juridiski noteikto maksimālo tarifu — 0,19 eiro.

Komisija uzskata, ka ES noteikumi dod operatoriem pietiekamu rīcības brīvību, lai piedāvātu izdevīgākus viesabonēšanas tarifus, kas ir zemāki par tiesību aktos noteiktajiem limitiem. Starpībai starp viesabonēšanas un vietējiem tarifiem līdz 2015. gadam būtu pakāpeniski jāsasniedz 0, kā to paredz Eiropas Digitālās programmas mērķi (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Attiecībā uz datu viesabonēšanu ziņojumā ir konstatēts, ka vairumtirdzniecības cenas ir ievērojami kritušās salīdzinājumā ar ES noteikto maksimālo ierobežojumu (1 eiro par augšupielādēto vai lejupielādēto datu megabaitu). 2009. gada beigās operatori savstarpēji iekasēja vidēji 0,55 eiro par megabaitu. Arī patērētājiem vidēji piedāvātās cenas samazinājušās no 3,62 eiro par megabaitu 2009. gada sākumā līdz 2,66 eiro 2009. gada beigās. Komisija sagaida, ka operatori izmantos vairumtirdzniecībā gūtos ietaupījumus, lai pazeminātu mazumtirdzniecības cenas, kuras Komisija turpinās uzraudzīt.

Komisijas veiktā analīze liecina arī par to, ka viesabonēšanas pakalpojumus patērētāji izmanto vairāk. Neraugoties uz to, ka ceļošanas apjomi ir kritušies par aptuveni 12 %, pēdējo divu gadu laikā ārzemēs saņemto zvanu un izsūtīto īsziņu kopējais apjoms ES teritorijā ir audzis. Konkrētāk, 2009. gada vasarā izsūtīto īsziņu apjoms bija par 20 % lielāks nekā iepriekšējā vasarā, pēc tam, kad visā ES tika ieviests vienots īsziņas cenas ierobežojums — 11 eiro centi.

Datu viesabonēšanas pakalpojumu apjoms 2009. gadā pieauga par vairāk nekā 40 %. Tā kā viedtālruņi un citas līdzīgas ierīces kļūst arvien izplatītākas, sagaidāms, ka šī tendence vērsīsies plašumā.

Komisija līdz 2011. gada jūnija beigām pārskatīs 2009. gadā pieņemtos viesabonēšanas noteikumus. Tā izvērtēs, vai ir sasniegti noteikumu mērķi un vai viesabonēšanas tirgus darbojas tā, kā tam būtu jādarbojas, proti, kā vienotais digitālais tirgus.

Priekšvēsture

Ar 2007. gadā pieņemto Viesabonēšanas regulu (MEMO/07/251, IP/07/1202) tika ieviesti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi attiecībā uz maksu par viesabonēšanu, kā arī pasākumi cenu caurskatāmības uzlabošanai. 2009. gadā ES veica grozījumus Viesabonēšanas regulā, lai vēl vairāk pazeminātu teksta ziņojumu, balss un datu pakalpojumu cenas. Ar šiem grozījumiem tika ieviests „īsziņas eirotarifs”, kas nosaka, ka SMS cena nedrīkst pārsniegt 11 centus (bez PVN), un vairumtirdzniecības tarifu ierobežojums 1 eiro par augšupielādēto vai lejupielādēto datu megabaitu. 2009. gadā pieņemtā Viesabonēšanas regula ir spēkā līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Viens no Eiropas Digitālās programmas mērķiem ir panākt, ka līdz 2015. gadam starpība starp viesabonēšanas un vietējiem tarifiem ir 0. Šādā veidā Komisija sasniegs mērķi par patiesi vienotu tirgu telesakaru pakalpojumu nozarē. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Vairāki Apvienotās Karalistes mobilo sakaru operatori mēģināja apstrīdēt ES Viesabonēšanas regulu ES Tiesā. Tomēr 2010. gada 8. jūnijā ES Tiesa pasludināja, ka Viesabonēšanas regula ir juridiski saistoša (MEMO/10/242). Tiesas spriedums apstiprināja Komisijas nostāju, ka regulas juridiskais pamats (Līguma noteikumi ES iekšējā tirgus pareizas darbības nodrošināšanai) ir pareizs, ka tā ir samērīga ar mērķi aizsargāt patērētājus pret augstām cenām un ir pamatota no subsidiaritātes viedokļa (šo mērķi nebūtu iespējams sasniegt bez vienotas pieejas ES līmenī).

Starpposma ziņojums ir pieejams šeit:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Annex

(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Source: BEREC)


Side Bar