Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Bruselj, 28. junija 2010

Evropska komisija pozdravlja novo večjezično spletno stran z informacijami o nacionalnih zakonodajah o dedovanju

Pravica do prostega gibanja je temeljna pravica državljanov Evropske unije. Danes to pravico uveljavlja že okoli 9 milijonov Evropejcev, ki bivajo zunaj svoje matične države. Vsako leto je v EU približno 450 000 mednarodnih primerov dedovanja v skupni vrednosti več kot 120 milijard evrov. Družine se kot lastniki zemljišč, nepremičnin ali imetniki bančnih računov srečujejo z različnimi pravili o sodni pristojnosti in veljavnem pravu v 27 državah članicah EU. Vzemimo na primer pokojnega državljana Velike Britanije, ki je bil lastnik hiše v južni Franciji: katero dedno pravo se bo uporabljalo za njegovo zapuščino – francosko ali angleško? Da bi bili državljani bolje obveščeni o tovrstnih zakonih, je Svet notariatov EU s podporo Evropske komisije danes predstavil novo spletno stran, ki je na voljo v 22 jezikih EU in v hrvaščini: www.successions-europe.eu/sl/home. Komisija pozdravlja to nadvse koristno orodje za evropske državljane.

„Državljani, ki prebivajo v drugi državi članici, imajo kar nekaj težav, kadar hočejo ugotoviti, katero nacionalno pravo se uporablja za dedovanje. Ta spletna stran je velik korak pri zagotavljanju dostopa državljanom do njihovih pravic,“ je dejala podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding.

Spletna stran zagotavlja odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki se pojavijo v postopku dedovanja. Državljani bodo tako lahko ugotovili, kateri organ je pristojen v njihovem primeru in katero pravo se uporabi, ali je možno izbirati pravo, ki se uporabi, in kdo so dediči. Za pravnike bodo na voljo tudi podrobna poročila o dednem pravu, in sicer v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Skupni stroški projekta so znašali skoraj 280 000 evrov, Komisija pa je prispevala okoli 158 400 evrov.

Ozadje

Komisija je 14. oktobra 2009 predstavila predlog uredbe za preprostejšo ureditev mednarodnega dedovanja. Predlog uredbe uvaja enotno merilo za določanje pristojnosti organov in prava, ki se uporablja za čezmejna dedovanja, in sicer je to običajno prebivališče pokojnika. Državljani s prebivališčem v tujini se bodo lahko odločili, da se za njihovo celotno zapuščino uporabi pravo države, katere državljani so.

Navedeni predlog je le eden izmed ukrepov, s katerimi si EU prizadeva oblikovati območje pravice s čim manj ovirami za vsakodnevno življenje državljanov, kakor je dejala podpredsednica Redingova 20. aprila 2010 v akcijskem načrtu za obdobje 2010–2014.

Pravosodni ministri EU so na srečanju 4. junija 2010 v Luxembourgu poudarili pomen predlagane uredbe, v Svetu pa zdaj o njej potekajo razprave.

Več informacij

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar