Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Bruxelles, 28 iunie 2010

Comisia Europeană salută lansarea site-ului internet multilingv privind succesiunile, destinat informării cetățenilor cu privire la legislațiile naționale

Libera circulație este un drept esențial al cetățenilor Uniunii Europene. Aproximativ 9 milioane de europeni profită de acest drept, locuind în afara țărilor lor de origine. Există aproximativ 450 000 de succesiuni internaționale în fiecare an în UE, cu o valoare de peste 120 de miliarde EUR. În ceea ce privește deținerea de proprietăți – bunuri imobiliare și conturi bancare - familiile se confruntă cu norme diferite privind competența și legea aplicabilă în cele 27 de state membre ale UE. De exemplu, în cazul decesului unui cetățean britanic care deține o casă în sudul Franței, ce legislație privind succesiunea se aplică în cazul proprietății sale, cea franceză sau cea britanică? În vederea unei mai bune informări a cetățenilor cu privire la aceste legi, Consiliul notariatelor din UE, cu sprijinul Comisiei Europene, a lansat astăzi un site internet în 22 de limbi oficiale ale UE, precum și în limba croată, http://www.successions-europe.eu/ro/home. Comisia salută punerea acestui instrument valoros la dispoziția cetățenilor.

Nu este ușor pentru cetățenii care își exercită dreptul de a locui în alt stat membru să își dea seama ce legislație națională se aplică în cazul succesiunilor. Acest site internet reprezintă un pas important pentru accesul cetățenilor la drepturile de care aceștia pot beneficia.", a declarat vicepreședintele Reding, comisarul pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie.

Site-ul oferă răspunsuri la întrebările principale legate de succesiuni. De exemplu, cetățenii ar putea afla care ar fi autoritatea competentă și legea aplicabilă, dacă este posibilă alegerea legii aplicabile și cum sunt stabiliți moștenitorii. De asemenea, pentru practicienii dreptului vor exista rapoarte detaliate privind dreptul de succesiune disponibile în limbile engleză, franceză și germană. Costurile totale ale proiectului se ridică la aproape 280 000 EUR, Comisia contribuind cu aproximativ 158 400 EUR.

Context

La 14 octombrie 2009, Comisia a propus un regulament privind simplificarea soluționării succesiunilor internaționale. În conformitate cu regulamentul, ar exista un criteriu unic care să permită stabilirea competenței autorităților și a legii aplicabile unei succesiuni transfrontaliere: cel corespunzător reședinței obișnuite a defunctului. Cetățenii care își au domiciliul în străinătate vor putea, cu toate acestea, să opteze pentru varianta ca succesiunea lor, în integralitatea sa, să facă obiectul legii corespunzătoare cetățeniei acestora.

Propunerea este un exemplu al modului în care UE acționează în vederea creării unui spațiu de justiție, care va facilita viața de zi cu zi a cetățenilor, astfel cum a specificat vicepreședintele Reding, la 20 aprilie 2010, în cadrul Planului de acțiune pentru 2010-2014.

Cu ocazia unei reuniuni organizate la 4 iunie 2010 în Luxemburg, miniștrii de justiție din UE au subliniat importanța regulamentului propus. Negocierile sunt în curs de desfășurare în cadrul Consiliului.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar