Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Bruksela, dnia 28 czerwca 2010 r.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wielojęzyczną stronę internetową dotyczącą kwestii dziedziczenia, która będzie informować obywateli o prawach krajowych

Swoboda przepływu jest podstawowym prawem obywateli Unii Europejskiej. Korzysta z niego ok. 9 milionów Europejczyków, którzy mieszkają poza swoim rodzinnym krajem. Każdego roku w UE toczy się ok. 450 tysięcy międzynarodowych spraw spadkowych o wartości ponad 120 mld euro. Jako właściciele domów i kont bankowych obywatele napotykają na różne przepisy w zakresie właściwości sądów i prawa właściwego w 27 państwach członkowskich UE. Jeżeli na przykład umiera brytyjski obywatel posiadający dom na południu Francji, powstaje pytanie, które prawo spadkowe będzie się odnosiło do jego własności: francuskie czy brytyjskie? Aby obywatele byli lepiej poinformowani o tych prawach, z inicjatywy Rady Notariatów Unii Europejskiej i przy wsparciu Komisji Europejskiej uruchomiono dzisiaj stronę internetową www.successions-europe.eu w 22 językach UE i w języku chorwackim. Komisja z zadowoleniem przyjmuje to użyteczne dla obywateli narzędzie.

„Obywatelom, którzy korzystają z prawa do mieszkania w innym państwie członkowskim, nie jest łatwo zorientować się co do prawa właściwego do swoich spraw spadkowych. Omawiana strona jest znacznym krokiem na drodze zwiększania dostępu do praw obywatela” stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

Strona udziela odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie powstają w kontekście sprawy spadkowej. Obywatele mogą na przykład dowiedzieć się, który organ i które prawo są właściwe, czy jest możliwość wyboru prawa właściwego, a także kto jest spadkobiercą. Przedstawiciele zawodów prawniczych będą mieli dostęp do szczegółowych informacji w zakresie prawa spadkowego w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Łączny koszt projektu wynosi niemal 280 tys. euro, z czego wkład Komisji wnosi około 158,4 tys. euro.

Kontekst

W dniu 14 października 2009 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie mające na celu uproszczenie międzynarodowych spraw spadkowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem stosowane będzie jednolite kryterium, pozwalające określić z góry zarówno właściwość władz, jak również prawo mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym z elementem transgranicznym. Kryterium tym będzie zwykłe miejsce pobytu osoby zmarłej. Obywatele zamieszkali za granicą będą mogli natomiast wybrać prawo właściwe dla kraju, którego są obywatelami, w odniesieniu do całości postępowania spadkowego.

Jak wskazała wiceprzewodnicząca Viviane Reding w dniu 20 kwietnia 2010 r. w planie działania na lata 2010‑2014, wniosek ten jest przykładem działań UE na rzecz tworzenia przestrzeni sprawiedliwości, która ma ułatwić codzienne życie obywateli.

Na spotkaniu w dniu 4 czerwca 2010 r. w Luksemburgu ministrowie sprawiedliwości UE podkreślili znaczenie proponowanego rozporządzenia. W Radzie toczą się aktualnie negocjacje w tej kwestii.

Dodatkowe informacje

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar