Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Brussel, 28 juni 2010

De Europese Commissie verwelkomt een meertalige website over erfopvolging om de burgers voor te lichten over de nationale rechtsstelsels

Het recht van vrij verkeer van EU-burgers staat centraal. Ongeveer 9 miljoen Europeanen maken gebruik van dit recht door buiten hun eigen land te wonen. Elk jaar is er in de EU sprake van ongeveer 450 000 internationale erfopvolgingen, goed voor meer dan 120 miljoen euro. Als eigenaars – van huizen en bankrekeningen – worden families geconfronteerd met verschillende regels over rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in de 27 EU-lidstaten. Wanneer bijvoorbeeld een Britse burger met een huis in Zuid-Frankrijk overlijdt, is dan het Franse recht of het recht van het Verenigd Koninkrijk van toepassing op zijn eigendom? Om burgers te helpen zich beter te informeren over deze rechtsstelsels, heeft de Raad van notarissen van de EU vandaag, met de steun van de Europese Commissie, een website in 22 EU-talen en het Kroatisch voorgesteld, www.successions-europe.eu. De Commissie verwelkomt dit waardevol instrument voor burgers.

"Voor burgers die hun recht om in een andere lidstaat te wonen, uitoefenen, is het niet gemakkelijk om na te gaan welk nationaal recht op erfopvolging van toepassing is. Deze website is een grote stap in het toegankelijk maken van de rechten van de burgers" aldus vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap, Viviane Reding.

De website biedt antwoorden op de belangrijkste vragen die bij een erfenis rijzen. Burgers kunnen bijvoorbeeld nagaan welke autoriteit bevoegd is en welk recht van toepassing is, wanneer het mogelijk is het toepasselijke recht te kiezen en wie de erfgenamen zijn. Voor beoefenaars van juridische beroepen zullen in het Engels, het Frans en het Duits ook gedetailleerde verslagen over erfrecht beschikbaar zijn.

De totale kosten van het project bedragen bijna 280 000 euro en de Commissie heeft een bijdrage van ongeveer 158 400 euro geleverd.

Achtergrond

Op 14 oktober 2009 heeft de Commissie een verordening voorgesteld om de afhandeling van internationale erfopvolgingen te vereenvoudigen. Krachtens de verordening zou aan de hand van één enkel criterium worden bepaald welke instanties bevoegd zijn en welk recht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfopvolging: de gewone verblijfplaats van de overledene. Burgers die in het buitenland wonen, zullen er echter voor kunnen kiezen hun eigen nationaal recht te laten toepassen op hun hele erfopvolging.

Het voorstel is een voorbeeld van hoe de EU werkt aan de ontwikkeling van een ruimte van recht die het dagelijkse leven van de burgers vergemakkelijkt, zoals vicevoorzitter Reding op 20 april 2010 heeft verklaard bij de voorstelling van het actieplan voor 2010-2014.

De ministers van Justitie van de EU hebben op een bijeenkomst op 4 juni 2010 in Luxemburg het belang van het voorstel voor een verordening onderstreept. De onderhandelingen in de Raad zijn aan de gang.

Voor meer informatie:

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar