Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Briselē, 2010. gada 28. jūnijā

Eiropas Komisija atzinīgi novērtē daudzvalodu tīmekļa vietnes izveidi par mantošanu, lai informētu pilsoņus par valstu likumiem

Brīva pārvietošanās ir viena no galvenajām Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesībām. Aptuveni 9 miljoni eiropiešu izmanto šīs tiesības un dzīvo ārpus savas valsts. Katru gadu Eiropas Savienībā ir aptuveni 450 000 starptautiskās mantošanas lietu, kuru vērtība pārsniedz 120 miljardus eiro. Ģimenēm, kurām pieder nekustāmais īpašums vai banku konti, nākas saskarties ar dažādiem noteikumiem 27 ES dalībvalstīs attiecībā uz jurisdikciju un piemērojamām tiesībām. Piemēram, kuras valsts mantošanas kartība attiecas uz īpašumu, ja miris Lielbritānijas pilsonis, kuram pieder māja Francijas dienvidos? Lai labāk informētu pilsoņus par attiecīgajiem likumiem, ES Notariātu padome ar Eiropas Komisijas atbalstu šodien atvēra tīmekļa vietni www.successions-europe.eu 22 ES valodās un horvātu valodā. Komisija atzinīgi vērtē šo instrumentu, kas būs lietderīgs pilsoņiem.

"Tiem pilsoņiem, kas izmanto savas tiesības dzīvot citā dalībvalstī, nav viegli izprast, kuras valsts likumi attiecas uz to mantojumu. Šī tīmekļa vietne ir nozīmīgs solis pilsoņu informēšanā par viņu tiesībām," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga, komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos.

Šī vietne sniedz atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas mantošanas procesa gaitā. Piemēram, šeit pilsoņi var noskaidrot, kura iestāde ir kompetenta, kādi likumi ir spēkā, vai var izvēlēties piemērojamās tiesības un kas ir to mantinieki. Praktizējoši juristi šeit var atrast sīki izstrādātus ziņojumus par spēkā esošajām mantošanas tiesībām angļu, franču un vācu valodā.

Projekta kopējās izmaksas sasniedz gandrīz 280 000 eiro. Komisija ieguldīja aptuveni 158 400 eiro.

Priekšvēsture

Komisija 2009. gada 14. oktobrī iesniedza priekšlikumu regulai, lai vienkāršotu starptautisko mantošanu. Saskaņā ar šo regulu, lai pārrobežu mantošanas gadījumos noteiktu iestāžu jurisdikciju un piemērojamās tiesības, izmantos tikai vienu kritēriju, proti - mirušā pastāvīgo dzīvesvietu. Tomēr ārzemēs dzīvojošie pilsoņi var izlemt, ka uz visu mantojumu attiecas to pilsonības valsts tiesību akti.

Kā 2010. gada 20. aprīlī norādīja priekšsēdētāja vietniece Redinga, iepazīstinot ar rīcības plānu 2010. - 2014. gadam, šis priekšlikums ir konkrēts piemērs ES centieniem izveidot tādu tiesiskuma telpu, kas atvieglotu pilsoņu ikdienu.

ES tieslietu ministri 2010. gada 4. jūnija Luksemburgas sanāksmē uzsvēra plānotās regulas nozīmi. Padomē turpinās diskusijas.

Sīkāka informācija

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar