Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Briuselis, 2010 m. birželio 28 d.

Europos Komisija palankiai vertina daugiakalbę paveldėjimui skirtą interneto svetainę, kuria siekiama piliečius supažindinti su šios srities nacionalinės teisės aktais

Laisvas judėjimas – viena esminių Europos Sąjungos piliečių teisių. Maždaug 9 mln. europiečių naudojasi šia teise gyvendami už savo gimtosios šalies ribų. Per metus Europos Sąjungoje būna maždaug 450 000 tarptautinio paveldėjimo atvejų, o visas tokiu būdu paveldimas turtas vertinamas daugiau kaip 120 mlrd. EUR. Šeimos, kurioms priklauso turtas (namai ir banko sąskaitos), 27 ES valstybėse narėse susiduria su skirtingomis taisyklėmis dėl jurisdikcijos ir taikomos teisės. Pavyzdžiui, mirus JK piliečiui, kuriam priklausė namas Prancūzijos pietuose, kurios šalies – Prancūzijos ar JK – paveldėjimo teisės aktai būtų taikoma jo turtui? Siekdama geriau supažindinti piliečius su šiais teisės aktais, ES notariatų taryba, remiant Europos Komisijai, šiandien atidarė interneto svetainę www.successions-europe.eu 22 ES kalbomis, taip pat kroatų kalba. Komisija palankiai vertina šią piliečiams naudingą priemonę.

„Piliečiams, kurie naudojasi teise gyventi kitose valstybėse narėse, nelengva suprasti, kurios šalies teisės aktai taikomi paveldimam turtui. Ši svetainė yra svarbi priemonė užtikrinant piliečių gebėjimą pasinaudoti savo teisėmis“, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding.

Svetainėje pateikiama atsakymų į pagrindinius paveldėjimo klausimus. Pavyzdžiui, piliečiai galės sužinoti, kurios šalies valdžios institucija būtų kompetentinga ir kurios šalies teisės aktai būtų taikomi, jei įmanoma pasirinkti taikomą teisę ir paveldėtojus. Teisininkai taip pat ras išsamios informacijos apie paveldėjimo teisę anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Bendra projekto išlaidų suma – beveik 280 000 EUR; Komisijos įnašo dalis – maždaug 158 400 EUR.

Pagrindiniai faktai

Siekdama supaprastinti tarptautinio paveldėjimo tvarką Komisija 2009 m. spalio 14 d. pasiūlė reglamentą. Pagal reglamentą valdžios institucijų jurisdikcija ir tarpvalstybiniam paveldėjimui taikomi teisės aktai bus nustatomi vadovaujantis tik vienu kriterijumi – buvusia velionio įprastine gyvenamąja vieta. Tačiau užsienyje gyvenantiems asmenims bus suteikiama teisė pasirinkti, kad visam jų palikimui būtų taikomi jų pilietybės šalies teisės aktai.

Šis pasiūlymas – tai pavyzdys veiksmų, kuriais ES siekiama sukurti teisingumo erdvę, kad būtų palengvintas piliečių kasdienis gyvenimas, pagal 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding paskelbtą veiksmų planą 2010–2014 m.

2010 m. birželio 4 d. Liuksemburge posėdžiavę ES teisingumo ministrai pabrėžė siūlomo reglamento svarbą. Šiuo metu pasiūlymas svarstomas Taryboje.

Daugiau informacijos

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto puslapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar