Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Bryssel 28. kesäkuuta 2010

Perintöasioita koskevat monikieliset verkkosivut perustettu Euroopan komission tuella

Vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin kansalaisten keskeisimmistä oikeuksista. Noin yhdeksän miljoonaa eurooppalaista käyttää tätä oikeutta ja asuu muualla kuin kotimaassaan. EU:ssa syntyy vuosittain noin 450 000 kansainvälistä kuolinpesää, joiden arvo on yli 120 miljardia euroa. Kiinteistöjä ja pankkitileillä olevia varoja perivät ihmiset joutuvat huomaamaan, että toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat säännöt poikkeavat EU:n 27 jäsenvaltiossa toisistaan. Sovelletaanko esimerkiksi Virossa kesämökin omistaneen suomalaisen jäämistöön Viron vai Suomen perintölainsäädäntöä? Jotta kansalaisilla olisi enemmän tietoa perintölainsäädännöstä, Euroopan unionin notaarien liitto on tänään avannut Euroopan komission tuella luomansa verkkosivuston www.successions-europe.eu kaikilla EU:n 22:lla virallisella kielellä sekä kroatiaksi. Komissio pitää tätä kansalaisille hyödyllistä välinettä erittäin tervetulleena.

Toisessa jäsenvaltiossa asuvien kansalaisten ei ole helppoa saada selville, minkä maan lakia heidän perintöönsä sovelletaan. Tämä verkkosivusto on merkittävä askel kansalaisten oikeuksien toteutumisessa”, totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.

Verkkosivustosta löytyy vastauksia tärkeimpiin perintöasioita koskeviin kysymyksiin. Sieltä löytyy esimerkiksi tieto siitä, mikä viranomainen on toimivaltainen ja mitä lakia sovelletaan, onko mahdollista valita sovellettava laki ja ketkä perivät. Oikeusalan toimijoille sivuilla on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi yksityiskohtaisia selvityksiä perintölainsäädännöstä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 280 000 euroa, ja komission osuus niistä on noin 158 400 euroa.

Taustaa

Komissio teki 14. lokakuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi kansainvälisten perintöasioiden yksinkertaistamisesta. Asetuksen mukaan sekä viranomaisten toimivalta että sovellettava laki määräytyisi kansainvälisissä perintöasioissa aina perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella. Ulkomailla asuvat voisivat kuitenkin halutessaan päättää, että heidän koko perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia he ovat.

Asetusehdotus on esimerkki siitä, miten EU luo oikeusaluetta kansalaisten elämän helpottamiseksi, kuten varapuheenjohtaja Reding edellytti vuosiksi 2010–2014 tehdyn toimintasuunnitelman yhteydessä 20. huhtikuuta 2010.

EU:n oikeusministerit korostivat 4. kesäkuuta 2010 Luxemburgissa pitämässään kokouksessa asetusehdotuksen merkitystä. Ehdotusta koskevat neuvottelut ovat käynnissä neuvostossa.

Lisätietoja

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar