Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Bruxelles, den 28. juni 2010

Europa-Kommissionen tilfreds med flersproget webside om arvesager, der skal informere borgerne om national ret

Fri bevægelighed er en central rettighed for EU-borgere. Ca. 9 millioner europæere har benyttet sig af denne ret og bor uden for deres hjemland. Der er ca. 450 000 internationale arvesager i EU hvert år, svarende til en værdi af over 120 mia. EUR. Som ejere af ejendom – fast ejendom og indestående på bankkonti – står familierne over for forskellige regler om jurisdiktionskompetence og gældende ret i de 27 EU-medlemsstater. Hvis f.eks. en britisk statsborger, der har et hus i Sydfrankrig, dør, er det da fransk eller britisk arveret, der gælder for hans ejendom? For at hjælpe borgerne med oplysninger om de forskellige regler har foreningen Council of the Notariats of the EU med støtte fra Europa-Kommissionen i dag lanceret en webside, www.successions-europe.eu, på 22 EU-sprog plus kroatisk. Kommissionen er yderst tilfreds med dette nyttige redskab for borgerne.

"Det er ikke nemt for de borgere, der benytter sig af deres ret til at bo i en anden medlemsstat, at finde ud af, hvilket lands regler der gælder i arvesager. Den nye webside er et vigtigt skridt på vejen til at give adgang til borgernes rettigheder", udtaler næstformand og kommissær for Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding.

Websiden giver svar på de vigtigste spørgsmål, der opstår i forbindelse med arv. For eksempel kan borgerne finde ud af, hvilken myndighed der ville have kompetence, hvilken lov der ville gælde, om det er muligt at vælge, hvilken lov der skal anvendes, og hvem arvingerne er. Til brug for advokater og retslige myndigheder vil der også være detaljerede rapporter om arveret, der kan læses på engelsk, fransk og tysk.

De samlede udgifter til projektet ligger på knap 280 000 EUR, og Kommissionen har bidraget med ca. 158 400 EUR.

Baggrund

Den 14. oktober 2009 fremsatte Kommissionen forslag om en forordning til at forenkle afviklingen af internationale arvesager. Efter forordningen skulle der være et enkelt kriterium til at afgøre både, hvilke myndigheder der har jurisdiktionskompetence, og hvilken lov der skal anvendes på grænseoverskridende arvesager, nemlig stedet, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted. Folk, der bor i udlandet, skal dog kunne vælge, at hele arven efter dem skal behandles efter loven i det land, hvor de er statsborgere.

Forslaget er et eksempel på, hvordan EU arbejder for at skabe et retsområde, der vil lette borgerne i deres dagligdag som beskrevet af næstformand Viviane Reding den 20. april 2010 i en handlingsplan for 2010-2014.

EU's justitsministre understregede ved et møde i Luxembourg den 4. juni 2010 vigtigheden af den foreslåede forordning. Der foregår for øjeblikket drøftelser herom i Rådet.

Yderligere oplysninger:

Webstedet "Justice and Home Affairs Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmesiden for næstformand og kommissær for for Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar