Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

V Bruselu dne 28. června 2010

Evropská komise vítá zprovoznění vícejazyčných internetových stránek o dědických záležitostech, na nichž mohou občané najít informace o zákonech členských států

Volný pohyb je základním právem občanů Evropské unie. Přibližně 9 milionů Evropanů tohoto práva využívá tím, že žije mimo svou vlast. Každý rok má v Evropské unii mezinárodní povahu zhruba 450 000 případů dědictví v souhrnné hodnotě přes 120 miliard EUR. Jakožto majitelé domů a bankovních účtů se rodiny dostávají do styku s různými pravidly o příslušných orgánech a použitelném právu ve 27 členských státech EU. Co se například stane, když zemře britský občan, který měl dům v jižní Francii? Uplatní se na jeho majetek francouzské nebo britské zákony o dědictví? Pro zvýšení informovanosti občanů o těchto zákonech dnes Rada notářů Evropské unie za podpory Evropské komise zprovoznila internetovou stránku www.successions-europe.eu, která funguje ve 22 jazycích EU a v chorvatštině. Komise si tohoto nástroje pro občany vysoce cení.

Pro občany, kteří využívají svého práva žít v jiném členském státě, není lehké zjistit, právem kterého státu se řídí dědické záležitosti. Tato internetová stránka výrazně přispěla ke snadnějšímu využívání občanských práv," uvedla místopředsedkyně Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství.

Internetové stránky obsahují odpovědi na hlavní otázky související s dědictvím. Občané na nich mohou například zjistit, jaký orgán by byl příslušný v jejich případě a právo kterého státu by použil, zda je možné zvolit si použitelné právo a kdo by byli dědici. Pro právníky budou k dispozici rovněž podrobné studie o dědickém právu v angličtině, francouzštině a němčině.

Celkové náklady projektu činí téměř 280 000 EUR a Komise na něj přispěla částkou 158 400 EUR.

Souvislosti

Dne 14. října 2009 Komise navrhla nařízení, které by zjednodušilo řešení případů dědictví s mezinárodním prvkem. Podle tohoto nařízení by se při určování toho, jaké orgány budou příslušné a jaké právo bude použitelné u případů dědictví s mezinárodním prvkem, používalo jedno jediné kritérium: obvyklé místo pobytu zesnulého. Lidé žijící v zahraničí však budou mít možnost vybrat si, aby se na jejich pozůstalost uplatnilo právo státu, jehož jsou občany.

Návrh je příkladem toho, jak Evropská unie směřuje k vytváření prostoru spravedlnosti, který by ulehčil každodenní život občanů, jak uvedla místopředsedkyně Redingová 20. dubna 2010 v akčním plánu na období 2010 až 2014.

Ministři spravedlnosti EU zdůraznili význam navrhovaného nařízení na zasedání v Lucemburku dne 4. června 2010. Jednání v Radě stále probíhají.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar