Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Брюксел, 28 юни 2010 г.

Европейската комисия приветства откриването на многоезичен уебсайт относно наследяването с цел информиране на гражданите относно националните законодателства

Свободното движение е основно право на гражданите на Европейския съюз. Около 9 милиона европейски граждани се възползват от него, пребивавайки извън родината си. Ежегодно в ЕС се извършват около 450 000 наследявания с международен елемент на стойност повече от 120 млрд. EUR. Домакинствата, като притежатели на имущество – недвижими имоти и банкови сметки, се сблъскват с различни правила относно юрисдикцията и приложимото право в 27-те държави-членки. Например, ако британски гражданин, собственик на къща в Южна Франция почине, кое наследствено право — френското или британското — следва да се приложи към имота? За да може гражданите да бъдат по-добре информирани относно тези законодателства, Съветът на нотариусите в ЕС, с подкрепата на Европейската комисия, откри днес уебсайт, www.successions-europe.eu, достъпен на 22 езика на ЕС, както и на хърватски. Комисията приветства това ценно за гражданите помощно средство.

„За гражданите, които упражняват своето право да пребивават в друга държава-членка, не е лесно да установят законодателството на коя от държавите се прилага за наследяването. Уебсайтът представлява важна стъпка за предоставяне на достъп до правата на гражданите“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството.

Уебсайтът съдържа отговори на основните въпроси във връзка с наследяването. Например гражданите могат да разберат кой орган е компетентен и правото на коя държава се прилага, дали е възможно да се избере приложимото право, както и кои са техните наследници. За практикуващите юристи ще са налични и подробни доклади относно наследственото право на английски, френски и немски език.

Общата стойност на проекта възлиза на почти 280 000 EUR, като Комисията предостави около 158 400 EUR.

Контекст

На 14 октомври 2009 г. Комисията направи предложение за Регламент за опростяване на уреждането на наследяванията с международен елемент. В регламента е предвиден единен критерий за определяне както на компетентния орган, така и на приложимото право за трансгранично наследяване: този на обичайното местопребиваване на починалия. Гражданите, пребиваващи в чужбина, ще могат все пак да изберат отечественото си право като приложимо право към цялото си наследство.

Предложението е пример за това как ЕС работи в посока на създаване на пространство на правосъдие, което ще улесни всекидневния живот на гражданите, според посоченото от заместник-председателя Рединг на 20 април 2010 г. в план за действие за 2010—2014 г.

По време на среща, проведена на 4 юни 2010 г. в Люксембург, министрите на правосъдието на държавите-членки на ЕС подчертаха важността на предложения регламент. Обсъждането по него продължава в момента в Съвета.

За повече информация

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar