Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Bruselj, 28. junija 2010

Telekomunikacije: od 1. julija novi ukrepi za preprečevanje neprijetnih presenečenj ob prejemu računa za podatkovno gostovanje in znižanje najvišjih cen gostovanja

(See also MEMO/10/279)

Od 1. julija 2010 potrošnikov ni treba več skrbeti, da bi za deskanje po internetu pri uporabi mobilnih omrežij s telefoni in računalniki med potovanjem po državah EU prejeli visok račun. V skladu s pravili EU o gostovanju bo omejitev porabe od 1. julija avtomatično določena na 50 evrov brez DDV (če se uporabnik ni odločil za višji ali nižji znesek omejitve). Ko bodo uporabniki porabili 80 % omejenega zneska, jih bodo operaterji morali opozoriti. Ko bo dosežen znesek omejitve, bo operater moral prekiniti mobilno povezavo z internetom, razen če ni uporabnik navedel, da želi v določenem mesecu še naprej podatkovno gostovati. Poleg tega bodo najvišje veleprodajne cene podatkovnega gostovanja padle z enega evra na 80 centov na megabajt. Najvišja cena gostujočega klica se bo znižala s trenutnih 43 centov na 39 centov na minuto (brez DDV), sprejem klica pa bo namesto 19 centov stal največ 15 centov na minuto (brez DDV). Cene odhodnih in prejetih klicev med potovanjem po državah EU bodo tako za 73 % nižje kot leta 2005, ko je EU začela ukrepati proti pretiranim cenam gostovanja (IP/05/901).

Podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Neprijetnih presenečenj, ki so jih doživeli turisti in poslovni potniki ob prejemu računa za deskanje po internetu s pametnimi telefoni in prenosnimi računalniki med potovanjem po državah EU, je konec. EU prav tako znižuje cene gostujočih klicev. Odločena sem, da povečam konkurenčnost telekomunikacijskih trgov EU.“

Podatkovno gostovanje

V Uredbi o gostovanju (št. 544/2009) iz leta 2009 je določeno, da morajo mobilni operaterji od marca 2010 (IP/10/215) svojim uporabnikom dati možnost, da se odločijo za mesečno omejitev za podatkovno gostovanje z mobilnim telefonom ali računalnikom. Če uporabniki niso izbrali drugačnega zneska omejitve, bodo morali operaterji od 1. julija 2010 uporabiti avtomatično določeno mesečno omejitev za podatkovno gostovanje v višini 50 evrov brez DDV. Za države zunaj evroobmočja bo znesek izračunan na podlagi menjalnega tečaja, objavljenega v Uradnem listu EU dne 1. junija 2010. Ti ukrepi pomenijo konec ogromnih računov (pri katerih gre za tisoče evrov), ki so jih uporabniki prejeli za prenos glasbe ali ogled videoposnetkov na telefonih ali računalnikih med bivanjem v drugi državi članici, pri čemer se niso zavedali stroškov.

Tako je na primer leta 2009 nemški turist za prenos televizijskega programa med gostovanjem v tujem omrežju v Franciji prejel račun v višini celih 46 000 evrov. Študent iz Združenega kraljestva pa je pred kratkim za podatkovno gostovanje v obdobju enomesečnega študija v tujini prejel račun za 9 000 evrov.

V skladu z uredbo morajo operaterji uporabnike obvestiti o cenah podatkovnega gostovanja ob vsakem vstopu v drugo državo EU. Uporabniki morajo prejeti tudi opozorilo, ko porabijo 80 % svojega zneska omejitve. Sporočila so lahko v obliki besedilnega sporočila, sporočila po elektronski pošti in pojavnega okna na računalniškem zaslonu, odvisno od operaterjeve izbire in uporabljene naprave.

Poleg tega bodo najvišje veleprodajne cene podatkovnega gostovanja v skladu z uredbo o gostovanju s 1. julijem padle z enega evra na 80 centov na megabajt (MB) od sebe oziroma k sebi prenesenih podatkov. Naslednje leto bodo cene nadalje padle na 50 centov na megabajt.

Govorni klici med gostovanjem

Tudi najvišje maloprodajne cene (brez DDV) gostujočih klicev bodo nižje. Padle bodo za skoraj 10 % s 43 centov na 39 centov na minuto za odhodne klice in za več kot 20 % z 19 centov na 15 centov na minuto za prejete klice.

Sprejem govornih sporočil med gostovanjem bo postal brezplačen, poslušanje govornih sporočil pa bo treba še naprej plačati. Cena za pošiljanje kratkih pisnih sporočil bo ostala 11 centov na sporočilo.

Nacionalni regulatorni organi držav članic za telekomunikacije morajo zagotoviti, da mobilni operaterji upoštevajo nova pravila o podatkovnem gostovanju in nižje cene govornih klicev. Če imajo potrošniki težave ali vprašanja v zvezi z novimi omejitvami, lahko stopijo v stik z nacionalnim regulatorjem v državi članici, v kateri ima sedež njihov mobilni operater.

Ozadje

Svet ministrov EU in Evropski parlament sta na predlog Evropske komisije leta 2007 omejila cene gostovanja (IP/07/870), s čimer je bilo zagotovljeno, da naročniki mobilnih telefonov v EU plačujejo podobne cene gostovanja. Julija 2009 sta sprejela revidirana pravila, ki določajo znižanje cen gostovanja v korakih, tako da bi do julija 2011 najvišje cene gostovanja znašale 35 centov na minuto za odhodne klice in 11 centov za prejete klice v tujini (glej IP/09/1064 in MEMO/09/309). Pravila o gostovanju iz leta 2009 veljajo do konca junija 2012.

Komisija bo do konca junija 2010 predložila vmesno poročilo o učinku uredbe o gostovanju, do 30. junija 2011 pa celovit pregled njenega delovanja. V celovitem pregledu leta 2011 bo ocenila, kako bi lahko najbolje dosegla cilj, določen v digitalni agendi za Evropo, da bi se do leta 2015 razlika med cenami gostovanja in nacionalnimi cenami klicev z mobilnimi telefoni približala ničli (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Komisija bo še naprej spremljala razvoj na področju storitev gostovanja in pravilno izvajanje navedenih pravil, in sicer v tesnem sodelovanju z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC).

Več informacij najdete na spletni strani Komisije o gostovanju:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable.

Omejitve maloprodajnih cen brez DDV – veljajo od 1. julija 2010

Govorni klici med gostovanjem

Odhodni klici

39 centov

Prejeti klici

15 centov

Govorna sporočila med gostovanjem

Sprejem govornih sporočil

brezplačen

Veleprodajne cene prenosa podatkov

Prenos enega megabajta od sebe ali k sebi

80 centov


Side Bar