Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Brussel, 28 juni 2010

Telecommunicatie: nieuwe maatregelen tegen torenhoge facturen voor dataroaming vanaf 1 juli; lagere maximumprijzen voor roaminggesprekken

(See also MEMO/10/279)

Vanaf 1 juli 2010 hoeven consumenten er niet langer voor te vrezen per ongeluk torenhoge facturen te ontvangen wanneer zij in een ander EU-land via mobiele netwerken met hun telefoon of computer op het internet gaan. Dankzij de roamingvoorschriften van de EU wordt de limiet voor dataroaming automatisch vastgesteld op 50 euro exclusief btw (tenzij zij een andere limiet hebben gekozen – hoger of lager). Exploitanten zullen de gebruiker een waarschuwing moeten sturen zodra hij 80% van zijn factuurlimiet voor dataroaming heeft bereikt. De exploitant zal de mobiele internetverbinding moeten verbreken zodra de limiet is bereikt, tenzij de klant heeft aangegeven dat hij die maand wil blijven dataroamen. Bovendien zullen de maximumprijzen voor dataroaming op wholesaleniveau zakken van 1 euro naar 80 cent per megabyte. De maximumprijs voor een uitgaande roamingoproep zal van de huidige 43 cent worden teruggebracht naar 39 cent per minuut (exclusief btw), terwijl een inkomende oproep maximum 15 cent in plaats van 19 cent per minuut (exclusief btw) zal kosten. De kosten van uitgaande en inkomende oproepen in een ander EU-land zullen nu 73% goedkoper zijn dan in 2005, toen de EU begon met het aanpakken van buitensporige roamingkosten (IP/05/901).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes: "Toeristen of zakenreizigers die in een ander EU-land met smartphones of laptops op het internet surfen, zullen geen torenhoge facturen meer ontvangen. De EU verlaagt ook de kosten van roaminggesprekken voor reizigers. Ik ben vastberaden de telecommunicatiemarkt in de EU concurrerender te maken".

Dataroaming

Krachtens de EU-roamingverordening van 2009 (nr. 544/2009) moeten mobiele exploitanten hun klanten vanaf maart 2010 (IP/10/215) de mogelijkheid bieden om hun eigen maandelijkse "cut-off limit" (prijslimiet die bij overschrijden leidt tot verbreking van de verbinding) vast te stellen voor dataroaming met een mobiele telefoon of een computer. Vanaf 1 juli 2010 zullen exploitanten een maandelijkse standaard "cut-off limit" moeten toepassen van 50 euro exclusief btw, tenzij de klant voor een andere "cut-off limit" heeft gekozen. Voor landen buiten het eurogebied zal het bedrag worden berekend op basis van de op 1 juni 2010 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerde wisselkoers. Deze maatregelen betekenen dat gebruikers niet langer buitensporige facturen zullen ontvangen (die tot duizenden euro's kunnen oplopen) omdat zij in een andere lidstaat op hun telefoon of computer muziek hebben gedownload of video's hebben bekeken zonder te weten welke kosten hieraan verbonden waren. Zo heeft in 2009 een Duitse reiziger die in Frankrijk door middel van roaming een televisieprogramma had gedownload een factuur van niet minder dan 46 000 euro ontvangen. Volgens recente berichten heeft een Brits student een factuur van bijna 9 000 euro ontvangen voor slechts één maand dataroaming terwijl hij in het buitenland studeerde.

Overeenkomstig de verordening moeten exploitanten, telkens wanneer een klant naar een ander EU-land reist, hem een bericht sturen waarin zij hem op de hoogte brengen van de tarieven voor dataroaming. Exploitanten moeten de klant ook een waarschuwing sturen zodra hij 80% van zijn gespecificeerde limiet heeft bereikt. Deze berichten kunnen per sms, e-mail of met een pop-upvenster op computerschermen worden gestuurd, naar keuze van de exploitant en naar gelang van het gebruikte toestel.

Daarnaast worden de maximumprijzen op wholesaleniveau voor dataroaming die overeenkomstig de roamingverordening zijn toegestaan, vanaf 1 juli verlaagd van 1 euro naar 80 cent per geüploade of gedownloade megabyte (MB). Volgend jaar zal de prijs nog verder zakken tot 50 cent per MB.

Roaminggesprekken

De maximumprijzen (excl. btw) voor roaminggesprekken op retailniveau zullen ook worden verlaagd. Zij zullen voor uitgaande gesprekken met bijna 10% zakken, van 43 cent naar 39 cent per minuut, en voor inkomende gesprekken met meer dan 20%, van 19 cent naar 15 cent per minuut.

Ten slotte zal het ontvangen van een voice-mailbericht met de melding dat u een nieuw bericht hebt, tijdens het roamen gratis worden, maar de consument zal nog wel moeten betalen om zijn voice-mailberichten te beluisteren. De prijs voor het versturen van korte sms'en zal 11 cent per bericht blijven.

De nationale telecomtoezichthouders van de lidstaten moeten erop toezien dat de exploitanten van mobieletelefoondiensten voldoen aan de nieuwe voorschriften inzake dataroaming en de lagere prijzen voor gesprekken. Consumenten kunnen voor eventuele problemen of vragen in verband met de nieuwe limieten contact opnemen met de nationale toezichthouder in de lidstaat waar hun mobiele exploitant gevestigd is.

Achtergrond

In 2007 hebben de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement op voorstel van de Europese Commissie voor het eerst maximumprijzen voor roaming ingevoerd (IP/07/870), waardoor abonnees van mobiele telefonie over de hele EU vergelijkbare tarieven betalen voor roaming. In juli 2009 hebben zij herziene voorschriften aangenomen waardoor roamingprijzen geleidelijk verder worden verlaagd, zodat tegen juli 2011 de maximale roamingkosten 35 cent per minuut zullen bedragen voor uitgaande en 11 cent voor inkomende gesprekken in het buitenland (zie IP/09/1064 and MEMO/09/309). De roamingvoorschriften 2009 zullen tot eind juni 2012 van toepassing blijven.

De Commissie zal tegen eind juni 2010 een tussentijds verslag indienen over de effecten van de roamingverordening en tegen 30 juni 2011 een volledige toetsing van de werking ervan uitvoeren. In de volledige toetsing van 2011 zal zij beoordelen hoe zij haar doelstelling die zij in de Digitale Agenda voor Europa heeft geschetst, het beste kan bereiken, namelijk dat er tegen 2015 zo goed als geen verschil mag zijn tussen de tarieven voor roaming en die voor mobiele gesprekken in het thuisland (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

De Commissie zal de ontwikkelingen op het gebied van roamingdiensten en de correcte tenuitvoerlegging van deze voorschriften blijven volgen, in nauwe samenwerking met het BEREC, het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Europese Commissie over roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Maximumprijzen op retailniveau zonder btw – op 1 juli 2010

Roaminggesprekken

Uitgaande gesprekken

39 eurocent

Inkomende gesprekken

15 eurocent

Voice-mailberichten bij roaming

Inkomende voice-mailberichten

Gratis

Datatarief op wholesaleniveau

1 geüploade of gedownloade megabyte

80 eurocent


Side Bar