Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Briselē, 2010. gada 28. jūnijā

Telesakari — no 1. jūlija jauni pasākumi, lai aizsargātos pret šokējošajiem rēķiniem par datu viesabonēšanu; zemāki cenu griesti datu viesabonēšanai

(See also MEMO/10/279)

No 2010. gada 1. jūlija patērētājiem vairs nav jāuztraucas, ka tos varētu pārsteigt neparedzēti lieli rēķini, jo atrodoties ārvalstīs Eiropas Savienības robežās, tie ar tālruņa vai datora palīdzību ir pieslēgušies internetam, izmantojot mobilo telefonu tīklus. Saskaņā ar Eiropas Savienības viesabonēšanas noteikumiem no 1. jūlija datu viesabonēšanas limits būs 50 eiro (bez PVN), izņemot gadījumus, kad konkrēta persona ir izvēlējusies augstāku vai zemāku limitu. Operatoru pienākums būs nosūtīt lietotājiem brīdinājumu, ja to rēķins sasniedz 80 % no datu viesabonēšanas limita. Sasniedzot šo limitu, operatoram būs jāatslēdz lietotāja mobilais pieslēgums internetam, ja vien tas nav norādījis, ka vēlas turpināt datu viesabonēšanu konkrētajā mēnesī. Turklāt datu viesabonēšanas maksimālā vairumtirdzniecības cena tiek samazināta no 1 eiro uz 80 centiem par vienu megabaitu. Maksimālā cena par viesabonēšanas zvanu būs 39 centi par minūti (bez PVN); patlaban šī cena ir 43 centi. Maksimālā cena par zvana saņemšanu būs 15 centi minūtē (bez PVN); patlaban tā ir 19 centi. Maksa par zvanīšanu vai ienākošā zvana saņemšanu ārzemēs ES robežās būs par 73 % zemāka nekā 2005. gadā, kad ES pirmo reizi vērsās pret pārmērīgi augsto viesabonēšanas maksu (IP/05/901).

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitālās programmas īstenošanu, sacīja: "Ir pienācis gals šokējošiem rēķiniem, ko tūristi un darījumu ceļotāji saņēma par interneta izmantošanu, lietojot viedos tālruņus vai klēpjdatorus citās ES valstīs. Turklāt ES arī samazina cenas par viesabonēšanas zvaniem ceļotājiem. Es esmu cieši apņēmusies padarīt ES telesakaru tirgus par konkurētspējīgākiem."

Datu viesabonēšana

Saskaņā ar ES 2009. gada Viesabonēšanas regulu (EK) Nr. 544/2009 mobilo sakaru operatoriem no 2010. gada marta (IP/10/215) saviem klientiem ir jāpiedāvā iespēja individuāli noteikt griestus mēneša maksai par datu viesabonēšanu, izmantojot mobilo tālruni vai datoru. Ja klients nav izvēlējies citu maksimālo apjomu, operatoriem no 2010. gada 1. jūlija ir jāievieš automātisks standarta maksājuma ierobežojums par mēnesi, kas ir 50 eiro bez PVN. Valstīs, kas atrodas ārpus eiro zonas, šī summa tiks aprēķināta, izmantojot maiņas kursu, kas, sākot no 2010.  1. jūnija, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tas nozīmē, ka lietotāji vairs nesaņems pārmērīgi augstus rēķinus (bieži vien tūkstošus eiro) par to, ka tie, atrodoties kādā citā dalībvalstī un neapzinoties, cik tas maksā, savā tālrunī vai datorā ir lejupielādējuši mūziku vai skatījušies video.

Lai ilustrētu šo problēmu, var minēt šādu piemēru. 2009. gadā kāds Vācijas ceļotājs pēc TV raidījumu lejupielādēšanas, izmantojot viesabonēšanu Francijā, saņēma patiesi milzīgu rēķinu par 46 000 eiro. Savukārt kāds Apvienotās Karalistes students nesen saņēmis mēneša rēķinu 9 000 eiro apmērā par datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu studiju laikā ārvalstī.

Saskaņā ar minēto regulu operatoriem jāpaziņo saviem klientiem datu viesabonēšanas tarifs katru reizi, tiem ierodoties kādā citā ES dalībvalstī. Turklāt operatoriem jānosūta lietotājiem brīdinājums, ja tie ir sasnieguši 80 % no to noteiktā limita. Operators pēc izvēles un atkarībā no klienta izmantotās ierīces šo paziņojumu var nosūtīt kā īsziņu, e-pastu vai uznirstošo logu klienta datorā.

Turklāt no 1. jūlija augšup vai lejup ielādēšanu datu viesabonēšanas maksimālā vairumtirdzniecības cena ir samazināta no1 eiro līdz 80 centiem par vienu megabaitu (MB). Nākošgad šī cena tiks pazemināta līdz 50 centiem par MB.

Balss zvanu viesabonēšana

Tiks samazinātas arī viesabonēšanas zvanu mazumtirdzniecības cenas (bez PVN). Tās kritīsies gandrīz par 10 %, proti, no 43 centiem līdz 39 centiem par minūti par veiktajiem zvaniem; maksa par saņemtajiem zvaniem kritīsies vairāk nekā par 20 %, t.i., no 19 centiem līdz 15 centiem par minūti.

Visbeidzot, ja viesabonēšanas laikā tiks saņemts balss pasta paziņojums, tad šis paziņojums būs bez maksas, bet patērētājiem arī turpmāk būs jāmaksā par balss pasta ziņu noklausīšanos. Īsziņu sūtīšanas cena saglabāsies tāda pati kā patlaban - 11 centi par īsziņu.

Dalībvalstu telesakaru regulatori ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka mobilo sakaru operatori ievēro jaunos datu viesabonēšanas noteikumus un balss zvanu samazinātās cenas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par jaunajiem limitiem, patērētāji var griezties pie dalībvalsts regulatora, kurā atrodas attiecīgais mobilo sakaru operators.

Priekšvēsture

ES Ministru padome un Eiropas Parlaments pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma pirmo reizi noteica viesabonēšanas cenu griestus 2007. gadā (IP/07/870), tādejādi nodrošinot, ka mobilo tālruņu abonenti ES maksā līdzīgu viesabonēšanas tarifu. 2009. gada jūlijā tika pieņemti pārskatīti noteikumi, kas paredzēja pakāpenisku viesabonēšanas cenu samazināšanu, tādējādi 2011. jūlijā maksimālā maksa par viesabonēšanu, atrodoties ārvalstīs, būs 35 centi par minūti par veiktajiem zvaniem, bet 11 centi par saņemtajiem zvaniem (skatīt IP/09/1064 un MEMO/09/309). 2009. gada viesabonēšanas noteikumi būs spēkā līdz 2012. gada jūnija beigām.

Lai novērtētu Viesabonēšanas regulas ietekmi, Komisija līdz 2010. gada jūnija beigām iesniegs starpposma ziņojumu. Līdz 2011. gada 30. jūnijam tā sagatavos pilnu pārskatu par šīs regulas darbību. Šajā pārskatā tā vērtēs, kā labāk sasniegt "Eiropas digitālajā programmā" noteikto mērķi, proti, to, ka līdz 2015. gadam ir jāizlīdzinās tarifu atšķirībām starp mobilo tālruņu viesabonēšanu un to lietošanu pieslēguma valstī (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Eiropas Komisija, cieši sadarbojoties ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), turpinās sekot viesabonēšanas pakalpojumu attīstībai un šo noteikumu pareizai ievērošanai.

Sīkāka informācija pieejama Eiropas Komisijas viesabonēšanas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Mazumtirdzniecības cenu griesti (bez PVN) no 2010. gada 1. jūlija

Balss zvanu viesabonēšana

Izejošie zvani

39 eiro centi

Ienākošie zvani

15 eiro centi

Viesabonēšanas laikā saņemtie balss pasta ziņojumi

Saņemtie balss pasta ziņojumi

Bezmaksas

Vairumtirdzniecības cena datu viesabonēšanai

Par viena megabaita augšup vai lejup ielādēšanu

80 eiro centi


Side Bar