Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Bryssel 28. kesäkuuta 2010

Ulkomailla käytetyistä datapalveluista koituvia jättilaskuja torjutaan ja verkkovierailupuhelujen enimmäishintoja lasketaan 1. heinäkuuta alkaen

(See also MEMO/10/279)

Heinäkuun 1. päivästä 2010 alkaen kuluttajien ei tarvitse enää pelätä, että he joutuisivat maksamaan huikeita laskuja mobiilidatapalvelujen käytöstä EU:ssa kotimaansa ulkopuolella. EU:n uusien verkkovierailusääntöjen ansiosta matkailijoiden datalaskuille asetetaan 1. heinäkuuta alkaen automaattisesti 50 euron yläraja (ilman alv:tä), jolleivät he ole itse valinneet korkeampaa tai alempaa rajaa. Operaattorin on lähetettävä datapalvelujen käyttäjälle varoitus, kun lasku on 80 prosenttia sille vahvistetusta enimmäismäärästä. Kun raja on saavutettu, operaattorin on katkaistava datayhteys, jollei asiakas ole ilmoittanut haluavansa jatkaa sen käyttöä kyseisen kuukauden aikana. Lisäksi datapalvelujen verkkovierailujen enimmäishinnat laskevat tukkutasolla 1 eurosta 80 senttiin megatavulta. Verkkovierailussa soitetun puhelun enimmäishintaa alennetaan puolestaan 43 sentistä 39 senttiin minuutilta ja puhelun vastaanottaminen saa maksaa enintään 15 senttiä minuutilta 19 sentin sijasta (nämä hinnat eivät sisällä alv:tä). Näiden muutosten ansiosta ulkomailla matkustavat voivat EU:ssa soittaa ja vastaanottaa puheluja 73 prosenttia halvemmalla kuin vuonna 2005, jolloin EU alkoi ensimmäisen kerran puuttua kohtuuttomiin verkkovierailumaksuihin (IP/05/901).

Komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes, joka vastaa Euroopan digitaalistrategiasta, tähdentää, että turistien ja liikematkustajien, jotka käyttävät internetiä älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen välityksellä matkustaessaan EU:ssa kotimaansa ulkopuolella, ei tarvitse enää järkyttyä verkkovierailulaskuistaan. Kroes kertoo EU:n alentavan myös matkailijoiden verkkovierailupuhelujen hintoja. ”Olen vakaasti päättänyt lisätä kilpailua EU:n televiestintämarkkinoilla”, komissaari toteaa.

Datapalvelujen käyttö ulkomailla

Vuonna 2009 annetussa EU:n verkkovierailuasetuksessa (N:o 544/2009) edellytetään, että matkaviestinoperaattorit antavat asiakkailleen maaliskuusta 2010 alkaen (IP/10/215) mahdollisuuden määrätä itse, mihin hintarajaan saakka he voivat käyttää datapalveluja matkapuhelimen tai tietokoneen välityksellä yhden kuukauden aikana matkustaessaan ulkomailla. Jos asiakkaat eivät ole määränneet tällaista ylärajaa, operaattoreiden on 1. heinäkuuta 2010 alkaen asetettava oletusarvoisesti datapalvelujen verkkovierailujen kuukausittaiseksi katkaisurajaksi 50 euroa (alv:tä lukuun ottamatta). Euroalueen ulkopuolisissa maissa kuukausittainen katkaisuraja lasketaan EU:n virallisessa lehdessä 1. kesäkuuta 2010 julkaistun vaihtokurssin perusteella.

Nämä toimenpiteet merkitsevät sitä, että kuluttajat eivät enää joudu vastaanottamaan jopa tuhansien eurojen suuruisia jättilaskuja sen vuoksi, että he ovat ladanneet musiikkia tai katselleet videoita puhelimensa tai tietokoneensa välityksellä toisessa jäsenvaltioissa tietämättä heille aiheutuvista kustannuksista. Esimerkiksi eräs saksalainen matkailija, joka latasi televisio-ohjelman matkustaessaan Ranskassa vuonna 2009, sai siitä peräti 46 000 euron suuruisen laskun. Toisessa hiljattain sattuneessa tapauksessa erään brittiläisen opiskelijan kerrotaan saaneen lähes 9 000 euron laskun yhden kuukauden datapalveluista, joita hän oli käyttänyt opiskellessaan ulkomailla.

Verkkovierailuasetuksen mukaan operaattorin on tiedotettava asiakkaalleen datapalvelujen verkkovierailuhinnoista lähettämällä hänelle viesti aina, kun hän saapuu toiseen EU-maahan. Lisäksi operaattorin on lähetettävä asiakkaalleen varoitus, kun tämä on käyttänyt 80 prosenttia hänelle vahvistetusta enimmäismäärästä. Operaattori voi itse valita asiakkaan käyttämän laitteen perusteella, lähetetäänkö viesti tekstiviestinä, sähköpostina vai tietokoneen ruudulle ilmestyvänä ponnahdusikkunana.

Uutta on myös se, että 1. heinäkuuta 2010 verkkovierailuasetuksen mukaisia datapalvelujen verkkovierailujen enimmäishintoja lasketaan tukkutasolla 1 eurosta 80 senttiin lähetettyä tai ladattua megatavua (MB) kohden. Seuraavana vuonna hintaa alennetaan vielä 50 senttiin megatavulta.

Puhelut ulkomailla

Soitettujen verkkovierailupuhelujen kuluttajahintojen ylärajaa lasketaan lähes 10 prosentilla 43 sentistä 39 senttiin minuutilta ja vastaanotettujen verkkovierailupuhelujen vastaavasti yli 20 prosentilla 19 sentistä 15 senttiin (nämä hinnat eivät sisällä alv:tä).

Lisäksi puhepostia koskevat viestit tulevat maksuttomiksi verkkovierailujen yhteydessä, mutta kuluttajia veloitetaan yhä puhepostin kuuntelemisesta. Tekstiviestien lähettäminen saa maksaa edelleen enintään 11 senttiä viestiltä.

Jäsenvaltioiden kansallisten viestintäviranomaisten on varmistettava, että matkaviestinoperaattorit noudattavat uusia datapalvelujen verkkovierailusääntöjä ja alennettuja puhelujen hintoja. Jos kuluttajilla on uusiin hintarajoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä operaattorinsa kansalliseen sääntelyviranomaiseen.

Taustaa

EU:n ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti asettivat verkkovierailuhinnoille ensimmäiset enimmäisrajat Euroopan komission ehdotuksesta vuonna 2007 (IP/07/870). Näin ne varmistivat, että matkapuhelinten käyttäjät maksavat verkkovierailuista samanlaisia hintoja koko EU:ssa. Heinäkuussa 2009 neuvosto ja parlamentti antoivat tarkistetut säännöt, joiden mukaan verkkovierailuhintojen alentamista jatketaan vaiheittain siten, että soitettujen puhelujen verkkovierailuhinnat ovat heinäkuusta 2011 alkaen enintään 35 senttiä minuutilta ja vastaanotettujen vastaavasti enintään 11 senttiä minuutilta (ks. IP/09/1064 ja MEMO/09/309). Vuoden 2009 verkkovierailusääntöjä sovelletaan kesäkuun 2012 loppuun saakka.

Komissio antaa verkkovierailuasetuksen vaikutuksia käsittelevän väliraportin kesäkuun 2010 loppuun mennessä ja esittää kokonaisarvioinnin asetuksen toimivuudesta viimeistään 30. kesäkuuta 2011. Vuoden 2011 kokonaisarvioinnissa komissio tarkastelee, mikä olisi paras keino päästä Euroopan digitaalistrategiassa hahmoteltuun tavoitteeseen, jonka mukaan verkkovierailupuhelujen ja kotimaan matkapuhelujen välinen hintaero olisi pyrittävä poistamaan vuoteen 2015 mennessä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Komissio valvoo edelleen verkkovierailupalvelujen kehittymistä ja niitä koskevien sääntöjen asianmukaista soveltamista läheisessä yhteistyössä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen BERECin kanssa.

Lisätietoja on saatavissa Euroopan komission verkkovierailusivuilta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Kuluttajahintojen ylärajat (ilman alv:tä) 1. heinäkuuta 2010 alkaen

Puhelut ulkomailla

Soitetut

39 eurosenttiä

Vastaanotetut

15 eurosenttiä

Puheposti ulkomailla

Puheposti-ilmoitusten vastaanottaminen

Maksutonta

Datapalvelujen tukkuhinta

1 megatavu lähetettyä tai ladattua tietoa

80 eurosenttiä


Side Bar