Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Brüssel, 28. juuni 2010

Telekommunikatsioon: alates 1. juulist uued meetmed andmeside rändlusteenuste üllatuslikult suurte arvete vältimiseks, madalamad rändluskõne hinnalaed

(See also MEMO/10/279)

Tarbijad, kes loovad telefoni või arvuti abil mõnes teises ELi liikmesriigis internetiühenduse mobiilvõrgu vahendusel, ei pea alates 1. juulist 2010 enam muretsema selle pärast, et hiljem esitatakse neile üllatuslikult suur arve. ELi rändluseeskirjadega seatakse alates 1. juulist reisijate andmeside rändluse limiidiks automaatselt 50 eurot koos käibemaksuga (v.a juhul, kui nad on valinud suurema või väiksema limiidi). Operaatorid peavad kasutajaid hoiatama, kui andmeside rändluse limiidist on 80% ära kasutatud. Kui limiit on ära kasutatud, peavad operaatorid katkestama mobiilse internetiühenduse, v.a juhul, kui klient on teada andnud, et soovib andmeside rändlust konkreetsel kuul jätkata. Peale selle vähendatakse andmeside rändluse maksimaalset hulgihinda 1 eurolt 80 sendini megabaidi kohta. Rändluskõne tegemise maksimumhinda vähendatakse praeguselt 43 sendilt 39 sendini minuti kohta (käibemaksuta) ning kõne vastuvõtmise puhul 19 sendilt (käibemaksuta) 15 sendini minuti kohta. Võrreldes 2005. aastaga, mil EL alustas liiga suurte rändlustasude vähendamist (IP/05/901), on teises liikmesriigis helistamise ja kõnede vastuvõtmise hind vähenenud 73%.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Enam ei saa turistid või ärireisijad ELi mõnes teises liikmesriigis nutitelefonide või sülearvutitega internetis surfamise eest üllatuslikult suuri arveid. EL vähendab ka reisijatel maksta tulevat rändluskõnede hinda. Minu eesmärk on suurendada ELi telekommunikatsioonituru konkurentsivõimet.”

Andmeside rändlus

2009. aastal vastuvõetud ELi rändlusteenuse määruse (nr 544/2009) kohaselt peavad mobiilsideoperaatorid pakkuma klientidele alates 2010. aasta märtsist (IP/10/215) võimalust seada ise mobiiltelefoni või arvuti abil rändlusteenuse kasutamise kuulimiit. Alates 1. juulist 2010 peavad operaatorid vaikimisi kehtestama andmeside rändluse kuulimiidiks 50 eurot (käibemaksuta), kui klient ei ole valinud muud limiiti. Euroalasse mittekuuluvates riikides arvutatakse see summa Euroopa Liidu Teatajas 1. juuni 2010 seisuga avaldatud vahetuskursi alusel. Tänu sellistele meetmetele ei esitata tarbijatele enam ülisuuri arveid (võivad küündida isegi tuhandete eurodeni) selle eest, et nad laadivad telefonide või arvutitega alla muusikat või vaatavad videoid teises liikmesriigis, teadmata sellega kaasnevaid kulusid.

Näiteks üks 2009. aastal Prantsusmaal reisinud sakslane sai Prantsusmaal televisiooniprogrammi allalaadimiseks tehtud rändluskõne eest 46 000 euro suuruse arve. Ja veel üks hilisem näide – Ühendkuningriigist pärit välisüliõpilasele esitati kuu aja jooksul kasutatud andmeside rändlusteenuste eest ligi 9000 euro suurune arve.

Määruse kohaselt peavad operaatorid saatma klientidele sõnumi, milles nad teavitavad neid andmeside rändlustasudest iga kord, kui kliendid sisenevad mõnda teise liikmesriiki. Operaatorid peavad ka kliente hoiatama, kui nad on 80% oma limiidist ära kasutanud. Sõnumeid võib operaator saata sõltuvalt kasutaja seadmest kas SMSi, e-posti teel või arvuti ekraanile ilmuva hüpikakna kaudu.

Teabe alla- või üleslaadimisel vähendatakse ELi rändlusteenuse määrusega alates 1. juulist maksimaalseid andmeside rändlusteenuse hulgihindu 1 eurolt 80 sendini megabaidi kohta. Järgmisel aastal vähendatakse hinda 50 sendini megabaidi kohta.

Rändluskõne

Samuti vähendatakse rändluskõne (käibemaksuta) maksimaalset jaehinda. Tehtavate kõnede hind väheneb ligikaudu 10% (43 sendilt 39 sendile minuti kohta) ja vastuvõetavate kõnede hind üle 20% (19 sendilt 15 sendile minuti kohta).

Kõneposti saabuva rändlussõnumi eest enam tasu ei võeta, kuid tarbijatel tuleb endiselt maksta kõneteadete kuulamise eest. Lühisõnumite saatmise hind jääb samaks, st 11 senti sõnumi kohta.

Liikmesriikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused peavad tagama, et mobiilsideoperaatorid jälgivad andmesiderändluse uusi eeskirju ja häälkõnede hinnaeeskirju. Tarbijad võivad ühendust võtta selle liikmesriigi reguleeriva asutusega, kus nende mobiilsideoperaator asub, kui neil on probleeme seoses uute limiitidega või nad soovivad saada teavet.

Taustteave

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament kehtestasid komisjoni ettepanekul esimest korda rändlusteenuste hinnalaed 2007. aastal (IP/07/870), millega tagati, et mobiilsideteenuse kasutajad maksavad rändlusteenuse eest ühesugust hinda kogu ELis. 2009. aasta juulis võtsid nõukogu ja Euroopa Parlament vastu läbivaadatud eeskirjad, millega vähendatakse rändlustasusid järk-järgult nii, et 2011. aasta juulis on kõnede tegemise eest makstav rändlustasu 35 senti minuti kohta ja välismaal kõne vastuvõtmine maksab 11 senti minuti kohta (vt IP/09/1064 ja MEMO/09/309). 2009. aastal vastu võetud rändluseeskirju kohaldatakse 2012. aasta juuni lõpuni.

2010. aasta juuni lõpus esitab komisjon vahearuande rändlusteenuse määruse mõju kohta ning 30 juuniks 2011 esitab ta täieliku ülevaate selle toimimisest. 2011. aastal esitatavas täielikus ülevaates hinnatakse seda, kuidas oleks kõige parem saavutada Euroopa digitaalses tegevuskavas esitatud eesmärki, mille kohaselt peaks rändlustasu ja koduriigis mobiilkõnede tegemise maksumuse määr olema 2015. aastaks sama (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Komisjon jälgib endiselt tihedas koostöös elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga (BEREC) rändlusteenuste suundumusi ja eeskirjade nõuetekohast rakendamist.

Lisateavet võib leida rändlusteenuseid käsitlevalt Euroopa komisjoni veebilehelt:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Jaemüügi hinnalaed (käibemaksuta) 1. juuli 2010 seisuga

Rändluskõne

Tehtav kõne

39 eurosenti

Vastuvõetav kõne

15 eurosenti

Kõneposti saabuv rändlussõnum

Saabuv rändlussõnum

tasuta

Andmeside hulgiteenuse hind

1 megabaidi alla- või üleslaadimine

80 eurosenti


Side Bar