Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Bruxelles, 28. juni 2010

Telesektoren: nye tiltag, som forhindrer chokregninger for dataroaming fra den 1. juli – lavere prislofter for roaming

(See also MEMO/10/279)

Fra den 1. juli 2010 behøver forbrugerne ikke længere at frygte en kæmperegning, når de bruger deres telefon eller computer til at forbinde sig til internettet via mobilnettet i et andet EU-land. EU's regler for roaming betyder, at rejsende fra den 1. juli har et automatisk udgiftsloft for dataroaming på 50 euro ekskl. moms (medmindre de har valgt et andet beløb, som kan være højere eller lavere). Operatørerne er forpligtet til at sende kunden en meddelelse, når 80 % af beløbet til dataroaming er opbrugt. Operatøren skal afbryde den mobile internetforbindelse, når udgiftsloftet nås, medmindre kunden har meddelt, at dataroamingen ønskes fortsat i den pågældende måned. Herudover vil den højeste engrospris for dataroaming falde fra 1 euro til 80 cent pr. megabyte. Den højeste pris for et roamingopkald falder til 39 cent pr. minut (ekskl. moms) i stedet for de nuværende 43 cent, medens det i stedet for 19 cent pr. minut (ekskl. moms) vil koste højst 15 cent at modtage opkald. Priserne for at foretage og modtage opkald i et andet EU-land er dermed 73 % billigere end i 2005, hvor EU indledte kampen mod de uhyrlige priser for roaming (IP/05/901).

Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtalte: "Der kommer ikke flere chokregninger til turister eller forretningsrejsende, som surfer på nettet med deres telefon eller bærbare computer, medens de opholder sig i et andet EU-land. EU skærer også i priserne for rejsendes roamingopkald. Jeg er fast besluttet på at åbne for mere konkurrence i telesektoren i EU."

Dataroaming

EU's roamingforordning (nr. 544/2009) fra 2009 forpligtede mobiloperatørerne til – fra marts 2010 (IP/10/215) – at tilbyde deres kunder muligheden for selv at fastsætte deres månedlige udgiftsloft for dataroaming via mobiltelefon eller computer. Fra den 1. juli 2010 skal operatørerne, hvis kunden ikke har valgt et andet udgiftsloft, anvende et standardbeløb på 50 euro pr. måned ekskl. moms som det månedlige udgiftsloft for dataroaming. For lande, som ikke anvender euroen, beregnes beløbet ud fra den vekselkurs, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende pr. 1. juni 2010. Det betyder, at kunderne ikke længere modtager kæmperegninger (op til flere tusinde euro), fordi de har foretaget download af musik eller set videoer på deres telefon eller computer i et andet EU-land uden at være klar over prisen for det. Som et eksempel på problemet fik en tysk turist, der downloadede et tv-program under en rejse i Frankrig i 2009, en regning på ikke mindre end 46 000 euro. Et andet nyligt eksempel er en britisk studerende, som efter sigende fik en regning på næsten 9 000 euro for dataroaming i løbet af en enkelt måned under et studieophold i udlandet.

Operatørerne skal ifølge forordningen give deres kunder besked om priserne for dataroaming, hver gang de rejser ind i et andet EU-land. Operatørerne skal også sende kunderne en meddelelse, når de har opbrugt 80 % af det aftalte beløb. Disse meddelelser kan sendes som tekstbesked, e-mail eller via et pop-up-vindue på computerskærmen alt efter, hvad operatøren vælger, og hvilket apparat kunden bruger.

Herudover vil den højeste engrospris for dataroaming, som er tilladt ifølge forordningen, fra den 1. juli falde fra 1 euro til 80 cent pr. megabyte data, som sendes eller modtages. Næste år falder prisen yderligere, nemlig til 50 cent pr. megabyte.

Roaming-taleopkald

Også maksimumdetailpriserne (ekskl. moms) for roamingopkald nedsættes. De falder med næsten 10 % - fra 43 cent til 39 cent pr. minut for foretagne opkald - og med mere end 20 %, nemlig fra 19 cent til 15 cent pr. minut, for modtagne opkald.

În cele din urmă, primirea unui mesaj vocal în roaming va deveni gratuită, însă consumatorii vor trebui să plătească în continuare pentru ascultarea mesajelor vocale. Prețul pentru trimiterea de mesaje text scurte va rămâne la 11 cenți pe mesaj.

Det er medlemsstaternes telemyndigheder, som sørger for, at mobiloperatørerne overholder de nye regler for dataroaming og de lavere priser for taleopkald. Forbrugerne kan henvende sig til den nationale telemyndighed i den medlemsstat, hvor deres mobiloperatør er etableret, hvis de har problemer eller spørgsmål i forbindelse med de nye prislofter.

Baggrund:

EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet, som reagerede på et forslag fra Europa-Kommissionen, indførte de første prislofter for roaming i 2007 (IP/07/870) og sikrede, at mobilabonnenter betaler ensartede roamingpriser i hele EU. I juli 2009 blev der vedtaget reviderede regler, som yderligere nedsætter roamingpriserne i etaper, indtil maksimumpriserne for roaming fra juli 2011 højst må være 35 cent pr. minut for foretagne opkald og 11 cent for modtagne opkald i udlandet (se IP/09/1064 og MEMO/09/309). Roamingreglerne fra 2009 gælder frem til udgangen af juni 2012.

Kommissionen forelægger en midtvejsrapport om roamingforordningens virkning ved udgangen af juni 2010 og en fuldstændig gennemgang af anvendelsen af forordningen senest den 30. juni 2011. I den fuldstændige gennemgang i 2011 vurderes det, hvordan man bedst når forordningens mål, jf. den digitale dagsorden for Europa, som er, at forskellen i taksterne mellem opkald i ind- og udland bør være udlignet i 2015 (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Kommissionen vil fortsat følge udviklingen inden for roamingtjenester og den korrekte anvendelse af reglerne i nært samarbejde med BEREC (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation).

De finder yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Detailprisloft ekskl. moms pr. 1. juli 2010

Roaming-taleopkald

Foretagne opkald

39 cent

Modtagne opkald

15 cent

Roaming-voice mail

Besked om modtaget voice mail

Gratis

Engrospriser for data

1 megabyte sendt eller modtaget

80 cent


Side Bar