Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

V Bruselu dne 28. června 2010

Telekomunikace: od 1. července nová opatření proti „šoku z výše účtu“ za datový roaming, nižší cenové limity pro roamingové hovory

(See also MEMO/10/279)

Od 1. července 2010 se spotřebitelé již nemusejí obávat překvapivě vysokých účtů za to, když se z jiné země EU připojí prostřednictvím telefonu nebo počítače k internetové mobilní síti. Díky roamingovým pravidlům EU bude od 1. července pro turisty automaticky nastaven limit pro datový roaming ve výši 50 EUR bez DPH (pokud si nezvolí jiný, vyšší nebo nižší limit). Operátoři budou muset uživatelům zaslat upozornění, když vyčerpají 80 % svého limitu pro datový roaming. Jakmile bude limit vyčerpán, operátor bude muset přerušit mobilní internetové spojení, pokud zákazník neuvedl, že v konkrétním měsíci chce ve využívání datového roamingu pokračovat. Kromě toho budou maximální velkoobchodní ceny za datový roaming sníženy z 1 EUR na 80 centů za megabyte. Maximální cena za odchozí roamingový hovor bude ze stávajících 43 centů za minutu snížena na 39 centů za minutu (bez DPH) a cena za příchozí hovory bude činit maximálně 15 centů za minutu (bez DPH) místo současných 19 centů. Náklady na odchozí a příchozí hovory při cestách po EU budou nyní o 73 % nižší než v roce 2005, kdy se EU začala neúměrně vysokými cenami roamingu zabývat (IP/05/901).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Turisté ani lidé, kteří cestují služebně, již nebudou překvapeni výší účtu za surfování po internetu prostřednictvím tzv. smart telefonů nebo laptopů při svých cestách po EU. EU rovněž snižuje náklady na roamingové volání pro turisty. Mým cílem je učinit telekomunikační trhy EU konkurenceschopnějšími.“

Datový roaming

Nařízení EU z roku 2009 o roamingu (č. 544/2009) vyžaduje, aby mobilní operátoři od března 2010 (IP/10/215) nabídli svým zákazníkům možnost určit si vlastní mezní cenový limit datového roamingu prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače. Od 1. července 2010 budou operátoři muset stanovit výchozí mezní limit pro datový roaming ve výši 50 EUR bez DPH, pokud si zákazník nezvolil limit jiný. U zemí, které nepatří do eurozóny, bude jeho výše vypočítána na základě směnného kurzu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie ke dni 1. června 2010. Tato opatření znamenají, že uživatelé již nebudou dostávat přemrštěné účty (až v řádech tisíců eur) za to, že si při pobytu v jiném členském státě prostřednictvím svých telefonů nebo počítačů stahovali hudbu nebo si prohlíželi videa, aniž si byli vědomi nákladů. Jako příklad lze uvést německého turistu, který v roce 2009 ve Francii stáhnul prostřednictvím roamingu televizní program a byl mu vystaven účet v neuvěřitelné výši 46 000 EUR. Další nedávný případ se týká studenta ze Spojeného království, který prý obdržel za jeden jediný měsíc studia v zahraničí účet za datový roaming ve výši téměř 9 000 EUR.

Na základě uvedeného nařízení musí operátoři svým zákazníkům zaslat zprávu s informací o tarifech datového roamingu pokaždé, když překročí hranice jiné země EU. Operátoři rovněž musí zákazníkům zaslat upozornění, když vyčerpají 80 % svého stanoveného limitu. Tyto zprávy mohou být zasílány ve formě textové zprávy, e-mailu nebo zvláštního okna (pop-up window) na obrazovce počítače podle toho, co si operátor zvolí, a v závislosti na používaném zařízení.

Kromě toho se maximální velkoobchodní ceny za datový roaming povolené podle nařízení o roamingu snižují od 1. července z 1 EUR na 80 centů za jeden megabyte (MB) informací vkládaných do sítě nebo stahovaných ze sítě. V příštím roce se cena ještě sníží, a to na 50 centů za jeden MB.

Roamingové hlasové volání

Maximální maloobchodní ceny (bez DPH) za roamingové volání budou rovněž omezeny. Sníží se o téměř 10 %, z 43 centů na 39 centů za minutu odchozího hovoru a o více než 20 %, z 19 centů na 15 centů za minutu příchozího hovoru.

Kromě toho bude příjem roamingové hlasové zprávy zcela bezplatný, ale za poslech svých hlasových zpráv budou muset spotřebitelé nadále platit. Ceny za zasílání krátkých textových zpráv zůstanou stejné, a sice 11 centů za jednu zprávu.

Telekomunikační regulační orgány v jednotlivých členských státech musí zajistit, aby jejich mobilní operátoři dodržovali nová pravidla datového roamingu a nižší ceny za hlasové volání. Spotřebitelé mohou ohledně problémů nebo dotazů v souvislosti s novými limity kontaktovat regulační orgán v členském státě, kde je jejich mobilní operátor usazen.

Souvislosti

Rada ministrů EU a Evropský parlament nejprve v roce 2007 na návrh Evropské komise zavedly limity pro ceny roamingu (IP/07/870), které zaručují, že předplatitelé služeb mobilních operátorů v celé EU platí za roaming podobné tarify. V červenci 2009 přijaly Rada a Parlament revidovaná pravidla, která ceny za roaming dále snižují, takže od července 2011 budou maximální poplatky za roaming činit 35 centů za jednu minutu odchozího hovoru a 11 centů za jednu minutu příchozího hovoru v zahraničí (viz IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingová pravidla z roku 2009 budou platit do konce června 2012.

Komise předloží do konce června 2010 předběžnou zprávu o dopadu nařízení o roamingu a do 30. června 2011 vypracuje úplný přehled o jeho fungování. V tomto úplném přehledu v roce 2011 posoudí, jak nejlépe dosáhnout cíle vymezeného v digitální agendě pro Evropu, a sice aby se rozdíl mezi tarify za roaming a za domácí hovory z mobilního telefonu do roku 2015 přiblížil nule (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Komise bude v úzké spolupráci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) dále monitorovat vývoj roamingových služeb a správné uplatňování těchto pravidel.

Více informací naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Maloobchodní limity bez DPH – ke dni 1. července 2010

Roamingové hlasové volání

Odchozí hovory

39 centů

Příchozí hovory

15 centů

Roamingové hlasové zprávy

Přijaté hlasové zprávy

bezplatná služba

Velkoobchodní cena za přenos dat

1 megabyte vložený nebo stažený

80 centů


Side Bar