Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Брюксел, 28 юни 2010 г.

Далекосъобщения: от 1 юли влизат в сила нови мерки срещу шокиращите сметки за роуминг на данни; по-ниски горни граници на цените на роуминг повиквания

(See also MEMO/10/279)

От 1 юли 2010 г. потребителите могат да бъдат спокойни, че повече няма да получават огромни сметки, когато се свързват в интернет чрез мобилен телефон или преносим компютър докато са в друга държава от ЕС. Благодарение на правилата на ЕС относно роуминга от 1 юли ограничението за роуминг на данни при пътуване в рамките на ЕС ще бъде автоматично фиксирано на 50 EUR (без ДДС), освен ако потребителите са избрали друго по-ниско или по-високо ограничение. Операторите ще бъдат задължени да изпращат на потребителите предупреждение, когато достигнат 80 % от определеното ограничение на сметката за роуминг на данни. След достигането на ограничението операторът ще трябва да прекъсне мобилната интернет връзка, освен ако потребителят е заявил желанието си да продължи да ползва роуминг на данни през дадения месец. Освен това максималната цена на едро за роуминг на данни ще падне от 1 EUR на 80 цента за мегабайт. Максималната цена за извършване на роуминг повикване ще бъде намалена на 39 цента на минута (без ДДС), в сравнение със сегашната цена от 43 цента, докато получаването на повикване ще струва най-много 15 цента на минута (без ДДС), вместо сегашните 19 цента. Цената за извършване и получаване на повиквания в друга държава от ЕС ще бъде 73 % по-ниска отколкото през 2005 г., когато ЕС за първи път започна да се занимава с проблема на прекалено високите такси за роуминг (IP/05/901).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Туристите и хората, пътуващи по работа на територията на ЕС, които ползват интернет с помощта на „интелигентни“ телефони и преносими компютри докато са в друга държава от ЕС, повече няма да получават шокиращо високи сметки. ЕС намалява таксите за роуминг повиквания и за обикновените хора, които пътуват в рамките на ЕС. Амбицирана съм да повиша конкурентоспособността на пазарите на далекосъобщенията в ЕС.“

Роуминг на данни

Съгласно Регламент (ЕО) № 544/2009 (Регламент на ЕС от 2009 г. относно роуминга) от март 2010 г. (IP/10/215) мобилните оператори се задължават да предоставят на потребителите възможността да определят сами своята месечна горна граница на разходите за роуминг на данни чрез мобилен телефон или преносим компютър. Ако потребителите не са избрали друга горна граница, от 1 юли 2010 г. операторите ще трябва да наложат фиксирана месечна горна граница на разходите за роуминг на данни в размер на 50 EUR (без ДДС). За държавите, които не са част от еврозоната, горната граница ще се изчислява въз основа на публикувания в Официален вестник на ЕС обменен курс към 1 юни 2010 г. С тези мерки се преустановява практиката потребителите да получават прекалено високи сметки (понякога в размер на хиляди евро) след като са изтеглили музика или гледали видео-клипове на своите телефони или компютри по време на престоя си в друга държава-членка, без да имат представа за цената на тази услуга. Един пример, който илюстрира горния проблем — през 2009 г. немски турист, който теглил телевизионна програма, докато пътувал във Франция, е получил сметка за 46 000 EUR. При друг случай се съобщава за студент от Обединеното кралство, който неотдавна получил сметка от почти 9 000 EUR за роуминг на данни в рамките на един месец, докато учел в чужбина.

Съгласно регламента операторите се задължават да изпратят на потребителите съобщение, с което ги информират за тарифите за роуминг на данни при всяко влизане в друга държава от ЕС. Операторите трябва също така да изпратят на потребителите предупреждение след като достигнат 80 % от определената горна граница. Съобщенията могат да бъдат изпращани под формата на текстови съобщения, електронни съобщения или с появяващ се прозорец на екрана на компютъра в зависимост от избора на оператора и от използваното устройство.

Освен това в съответствие с Регламента относно роуминга от 1 юли максималните цени на едро за роуминг на данни се намаляват от 1 EUR на 80 цента за мегабайт качена или изтеглена информация. Следващата година цената ще намалее до 50 цента за мегабайт.

Роуминг услуги за гласови повиквания

Максималните цени на дребно (без ДДС) за роуминг повиквания също ще бъдат намалени. Намалението ще бъде в размер на близо 10 % — от 43 цента на 39 цента на минута за извършени повиквания, и в размер на повече от 20 % — от 19 цента на 15 цента на минута за получени повиквания.

И накрая, получаването на съобщение по гласовата поща в роуминг ще стане безплатно, но потребителите ще продължат да заплащат за услугата да слушат съобщенията по гласовата поща. Цената за изпращане на кратко текстово съобщение остава 11 цента на съобщение.

Националните регулаторни органи на държавите-членки в сектора на далекосъобщенията трябва да гарантират, че операторите на мобилни телефони спазват новите правила за роуминг на данни, както и по-ниските цени за гласови повиквания. В случай на проблеми или въпроси относно новите ограничения потребителите могат да се обръщат към националния регулатор в държавата-членка, в която е установен техният мобилен оператор.

История на досието

През 2007 г. Съветът на министрите на ЕС и Европейският съюз, по предложение на Европейската комисия, въведоха за първи път горни граници за роуминг цените (IP/07/870), като по този начин уеднаквиха плащаните от абонатите роуминг тарифи в рамките на ЕС. През юли 2009 г. те приеха нови правила, с които роуминг цените ще бъдат постепенно намалявани, като до юли 2011 г. максималните такси за роуминг ще възлизат на 35 цента на минута за извършени повиквания и на 11 цента за получени повиквания в друга държава от ЕС (вж. IP/09/1064 и MEMO/09/309). Правилата за роуминг от 2009 г. ще се прилагат до края на юни 2012 г.

Комисията ще представи междинен доклад относно въздействието на Регламента относно роуминга до края на юни 2010 г. и ще извърши пълен преглед на неговото функциониране до 30 юни 2011 г. В пълния преглед от 2011 г. ще бъдат оценени най-добрите варианти за постигането на целта на регламента, както е записано в „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, т.е. разликата между тарифите за роуминг повиквания и тарифите за повиквания от мобилни телефони в рамките на страната постепенно да бъде преодоляна до 2015 г. (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Комисията ще продължи да следи промените в областта на роуминг услугите, както и правилното прилагане на правилата, като за целта си сътрудничи с BEREC — Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.

За повече информация, моля посетете уебсайта за роуминг на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Горни граници за цените на дребно (без ДДС) — от 1 юли 2010 г.

Роуминг услуги за гласови повиквания

Извършени повиквания

39 евроцента

Получени повиквания

15 евроцента

Съобщения по гласовата поща в роуминг

Получени съобщения по гласовата поща

Услугите са безплатни

Цена на едро за пренос на данни

1 качен или изтеглен мегабайт

80 евроцента


Side Bar