Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Bruxelles, 25 iunie 2010

UE adoptă noi măsuri pentru a simplifica gestiunea fondurilor în vederea susținerii regiunilor în combaterea crizei

La 24 iunie 2010, UE a adoptat noi măsuri în vederea simplificării normelor de gestiune a fondurilor structurale și de coeziune. Modificările ar trebui să contribuie la facilitarea accesului la fonduri și să accelereze fluxurile de investiții într-o perioadă în care bugetele publice se află sub presiune. În cadrul măsurilor de combatere a crizei se vor acorda anumitor state membre avansuri suplimentare în valoare totală de 775 milioane EUR în scopul rezolvării problemelor imediate în ceea ce privește fluxul de trezorerie.

Johannes Hahn, comisarul UE pentru politica regională, a făcut următoarea declarație: „Criza a știrbit încrederea întreprinderilor, a mărit numărul de șomeri și exercită o presiune considerabilă asupra finanțelor publice. Aceste măsuri ar trebui să contribuie atât la rezolvarea problemelor de lichidități, cât și la reducerea nivelului de birocrație astfel încât fondurile să fie mai accesibile. Accelerarea punerii în aplicare efective a proiectelor pe teren va da o mână de ajutor economiilor naționale și regionale în această perioadă de criză.”

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, responsabil cu Fondul social european (FSE), a adăugat următoarele: „Criza a demonstrat relevanța și valoarea FSE. Măsurile cel mai frecvent adoptate în ultimele luni au fost politicile active pe piața ocupării forței de muncă în vederea încadrării oamenilor în muncă. Posibilitățile de formare și de îmbunătățire a competențelor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dau roade, iar măsurile de simplificare vor permite statelor membre să ajute și mai eficient categoriile cele mai afectate de recesiune.”

Prin intermediul celor trei fonduri din cadrul politicii de coeziune - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune - cele 445 de programe din cadrul politicii de coeziune investesc o sumă totală de 347 miliarde EUR în intervalul 2007-2013 în toate regiunile UE.

Una dintre consecințele majore ale crizei este aceea că statele membre și regiunile întâmpină dificultăți în ceea ce privește acordarea finanțării suplimentare solicitate pentru „a completa” investițiile europene. Prin urmare, modificările anunțate urmăresc depășirea acestor dificultăți pentru a accelera punerea în aplicare a programelor și pentru a simplifica gestiunea zilnică.

Printre noile măsuri-cheie se numără următoarele:

  • introducerea unui plafon unic de 50 milioane EUR cu caracter general, destinat tuturor tipurilor de proiecte majore care solicită aprobarea Comisiei: noul prag uniform va permite proiectelor de dimensiuni mai reduse privind mediul înconjurător să fie aprobate numai de statele membre, ceea ce le va oferi posibilitatea de a demara mai repede;

  • posibilitatea de a finanța proiecte majore prin intermediul mai multor programe: de exemplu construirea unui tronson important de autostradă care traversează diferite regiuni poate acum să fie cofinanțat de mai multe programe regionale. Normele anterioare nu permiteau acest lucru;

  • simplificarea procedurii de revizuire a programelor în vederea unei adaptări mai rapide la provocările actuale;

  • intensificarea utilizării instrumentelor de inginerie financiară: posibilitatea de a crea sisteme de împrumut pentru a stimula cheltuielile în domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile la nivelul locuințelor;

  • diminuarea obligației de a menține investițiile: în momentul de față, aceste norme vor fi aplicate numai acolo unde este cazul, în cadrul proiectelor precum cele din sectorul infrastructurii și al investițiilor productive. Nu se vor aplica în cazul întreprinderilor care dau faliment în mod involuntar. În ceea ce privește operațiunile de tip FSE, aceste măsuri se aliniază, de asemenea, la normele privind ajutoarele de stat;

  • simplificarea normelor privind proiectele „generatoare de venituri” (de exemplu autostrăzile cu plată sau proiecte care implică închirierea sau vânzarea de terenuri): pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre, veniturile vor fi în prezent monitorizate numai până la încheierea programului respectiv.

  • orientarea unor avansuri suplimentare în valoare de 775 milioane EUR (4% din FSE și 2% din Fondul de coeziune) către state membre care au primit un împrumut în cadrul sistemului FMI al balanței de plăți sau care au înregistrat o scădere mai mare de 10% a PIB: aplicarea acestor două criterii privește Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria și România;

  • amânarea aplicării regulilor de „dezangajare a fondurilor N+2”: conform regulii N+2, dacă fondurile alocate în 2007 nu au fost cheltuite până la sfârșitul anului 2009, acestea se întorc automat la bugetul UE. Modificările vor permite ca fondurile angajate pentru 2007 să fie cheltuite de-a lungul unei perioade mai îndelungate. Acest lucru va evita pierderi de aproximativ 220 milioane EUR (125 milioane EUR pentru Spania, 56 milioane EUR pentru Italia, 9 milioane EUR pentru Regatul Unit, 6 milioane EUR pentru Germania, 4 milioane EUR pentru Țările de Jos și 20 milioane EUR pentru proiecte de cooperare între mai multe țări).

Aceste modificări completează numărul ridicat de alte inițiative luate de la începutul crizei economice în cadrul planului european de relansare economică:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Note pentru editori

Propunerea a fost prezentată de Comisie în iulie 2009 și a fost ulterior analizată de Parlamentul European și adoptată de statele membre în cadrul Consiliului la 3 iunie 2010. Modificările intră în vigoare la 25 iunie 2010.


Side Bar