Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Briuselis, 2010 m. birželio 25 d.

Siekdama padėti regionams įveikti krizę, ES priima naujas priemones fondų valdymui supaprastinti

2010 m. birželio 24 d. Europos Sąjunga priėmė naujas priemones, kuriomis siekia supaprastinti struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo taisykles. Šie pakeitimai turėtų padėti supaprastinti lėšų gavimo sąlygas ir paspartinti investicijų srautus. Dėl to sumažėtų valstybių biudžetams šiuo metu tenkanti didžiulė našta. Kaip viena iš kovos su ekonomikos krize priemonių, kai kurioms valstybėms narėms papildomai bus išmokėta iš viso 775 mln. EUR. Tai turėtų padėti joms išspręsti itin skubias grynųjų pinigų srauto problemas.

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Dėl krizės smuko verslo pasitikėjimas, daug žmonių neteko darbo, o valstybių biudžetai patiria milžiniškų sunkumų. Šios priemonės turėtų padėti išspręsti likvidumo problemas, sumažinti biurokratizmą ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis fondų parama. Sparčiau įgyvendinami projektai vietoje padėtų valstybių ir regionų ekonomikai atsigauti.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį bei Europos socialinį fondą (ESF) atsakingas ES Komisijos narys László Andoras pridūrė: „Prasidėjus krizei išryškėjo ESF svarba ir vertė. Pastaraisiais mėnesiais ieškodami darbo daugybė žmonių pasinaudojo aktyvios darbo rinkos politikos teikiamomis galimybėmis. Daug naudos davė darbo ieškančių žmonių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, o supaprastinimo priemonės suteiks valstybėms narėms daugiau galimybių dar veiksmingiau padėti labiausiai nuo krizės nukentėjusiems žmonėms.“

2007–2013 m. iš trijų sanglaudos politikos fondų – Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo – 455 sanglaudos politikos programoms įgyvendinti visuose ES regionuose iš viso skirta 347 mlrd. EUR.

Dėl krizės valstybėms narėms ir regionams tapo itin sudėtinga rasti lėšų, kuriomis būtina papildyti ES skiriamas lėšas. Todėl šiais pakeitimais ketinama išspręsti šią problemą, kad programos būtų įgyvendinamos sparčiau ir supaprastėtų kasdienis valdymas.

Pagrindinės priemonės yra šios:

  • Nustatyta vienoda 50 mln. EUR riba visų sričių ir tipų dideliems projektams, kuriems būtinas Komisijos patvirtinimas. Dabar mažesnius aplinkos projektus galės patvirtinti pačios valstybės narės, todėl pradėti juos įgyvendinti bus galima kur kas greičiau.

  • Suteikiama galimybė finansuoti didelius projektus pagal daugiau nei vieną programą. Pavyzdžiui, dabar didelės greitkelio atkarpos, einančios per kelis skirtingus regionus, statybą bus galima bendrai finansuoti pagal kelias regionines programas. Pagal ankstesnes taisykles to daryti nebuvo galima.

  • Supaprastinama programų peržiūros tvarka, kad būtų galima greičiau prisitaikyti prie dabartinių iššūkių.

  • Aktyviau taikoma finansų inžinerija: sudaroma galimybė rengti paskolų programas ir taip skatinama investuoti į energijos našumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą gyvenamuosiuose namuose.

  • Sušvelninamas įsipareigojimas skirti investicijų. Šios taisyklės toliau bus taikomos tik kai kuriems projektams, kaip antai infrastruktūros ir pelningų investicijų sektoriuose. Jos nebus taikomos įmonėms, kurioms paskelbiamas netyčinis bankrotas. ESF pobūdžio veiksmų atveju šios taisyklės yra suderintos su valstybės pagalbos taisyklėmis.

  • Supaprastintos projektų, iš kurių gaunama pajamų, taisyklės (pvz., mokamų greitkelių projektai arba su žemės nuoma ar pardavimu susiję projektai). Mažinant valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą, dabar išlaidų stebėsena bus vykdoma tik tol, kol bus baigta atitinkama programa.

  • Valstybėms narėms, gavusioms paskolą pagal TVF mokėjimų balanso sistemą arba BVP sumažėjus daugiau nei 10 %, papildomai skiriama 775 mln. EUR (4 % iš ESF ir 2 % iš Sanglaudos fondo) išankstinių lėšų. Šie du kriterijai taikomi Estijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai ir Rumunijai.

  • Atidedamas N+2 įsipareigojimų panaikinimo taisyklių taikymas. Pagal N+2, 2007 m. skirta parama, kuri nebuvo panaudota iki 2009 m. pabaigos, buvo automatiškai grąžinama į ES biudžetą. Įsigaliojus pakeitimams, 2007 m. įsipareigojimams skirtą paramą bus galima panaudoti per ilgesnį laikotarpį. Taip bus išvengta apie 220 mln. EUR nuostolių (125 mln. EUR – Ispanijos, 56 mln. EUR – Italijos, 9 mln. EUR – Jungtinės Karalystės, 6 mln. EUR – Vokietijos, 4 mln. EUR – Nyderlandų ir 20 mln. EUR – kelių šalių bendradarbiavimo projektams).

Šiais pakeitimais bus prisidedama prie daugelio kitų iniciatyvų, kurių prasidėjus krizei imtasi pagal Europos ekonomikos atkūrimo planą:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Pastabos redaktoriams

2009 m. liepos mėn. Komisija pateikė pasiūlymą, kurį vėliau apsvarstė Europos Parlamentas ir kurį 2010 m. birželio 3 d. valstybės narės priėmė Taryboje. Šie pakeitimai įsigalioja 2010 m. birželio 25 d.


Side Bar