Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Brüsszel, 2010. június 25

Az EU által elfogadott új intézkedések az alapok kezelésének egyszerűsítésével nyújtanak segítséget a régióknak a válságkezeléshez

Az EU 2010. június 24-án/-én új intézkedéseket fogadott el, melyek célja a strukturális alapok és a Kohéziós Alap gazdálkodási szabályainak egyszerűsítése. Most, amikor nagy nyomás nehezedik az állami költségvetésekre, a változások – a remények szerint – megkönnyítik az alapok igénybevételét és felgyorsítják a beruházásokat. A gazdasági válság kezelését célzó intézkedések részeként további összesen 775 millió EUR előleget folyósítanak néhány tagállamnak az azonnali pénzforgalmi problémák leküzdésére.

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős európai biztos a következőket mondta: „A válság megtépázta az üzleti világ önbizalmát, megnövelte a munkanélküliek számát, és hatalmas nyomást gyakorol a tagállamok államháztartására. Ezek az intézkedések a tervek szerint segítenek megoldani a likviditási problémákat, valamint csökkenteni a bürokratikus terheket, hogy könnyebben igénybe lehessen venni az alapokat. A projektek gyakorlati végrehajtásának felgyorsítása is segítséget jelent a nemzeti és regionális gazdaságoknak a válság idején.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos – akinek a hatáskörébe az Európai Szociális Alap (ESZA) tartozik – hozzátette: „A válság bizonyította az ESZA létjogosultságát és értékét. Az elmúlt hónapokban a leggyakrabban alkalmazott intézkedés az emberek elhelyezkedését célzó aktív munkaerő-piaci politika volt. A munkát keresőknek kínált képzés és továbbképzés kezdi meghozni gyümölcsét, az egyszerűsítés pedig azt jelenti, hogy a tagállamok még eredményesebben tudnak majd segítséget nyújtani a recesszió által leginkább sújtott embereknek.”

A kohéziós politikát szolgáló három alap – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap – révén 455 kohéziós politikai program keretében összesen 347 milliárd EUR értékű beruházásra kerül sor 2007 és 2013 között az EU régióinak összességében.

A válság egyik legjelentősebb hatása az, hogy a tagállamoknak és a régióknak nehézséget jelent biztosítani az európai beruházásokhoz előírt kiegészítő finanszírozást. Az erre válaszul bejelentett változások célja ennek a nehézségnek a megoldása a programok végrehajtásának felgyorsítása és a napi ügyintézés leegyszerűsítése érdekében.

A legfontosabb új intézkedések a következők:

  • A Bizottság jóváhagyását igénylő jelentős projektek valamennyi típusára általánosan érvényes 50 millió EUR összegű egységes felső határ bevezetése: az új egységes küszöb esetén a tagállamok önállóan jóváhagyhatják majd a kisebb léptékű környezeti projekteket, amelyek ennek köszönhetően gyorsabban elindulhatnak.

  • Annak lehetővé tétele, hogy a jelentős projekteknek több program keretében nyújtsanak finanszírozást: pl. egy több régiót is átszelő autópálya-szakasz építéséhez mostantól több regionális program keretében lehet társfinanszírozást nyújtani. Erre a korábbi szabályok szerint nem nyílt lehetőség.

  • A programok felülvizsgálatára szolgáló eljárás egyszerűsítése az aktuális kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodás érdekében

  • Az újszerű pénzügyi termékek alkalmazásának ösztönzése: olyan hitelprogramok kidolgozásának lehetősége, amelyekkel ösztönözni lehet a lakóépületek energiahatékonyságába és a megújuló energiák felhasználásába való beruházást

  • A beruházások fenntartására vonatkozó kötelezettség enyhítése: ezek a szabályok mostantól csak olyan projektekre vonatkoznak, ahol ez ésszerűen elvárható, azaz az infrastruktúra és termelő beruházások esetében. Nem vonatkoznak olyan vállalkozásokra, amelyek nem szándékosan mennek csődbe. Az ESZA-típusú műveletek esetében mindez az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal is összhangba kerül.

  • A „jövedelemtermelő” projektekre (pl. díjköteles autópályákra vagy földterület bérbeadásával vagy értékesítésével járó projektekre) vonatkozó szabályok egyszerűsítése: a tagállamokra nehezedő adminisztratív teher csökkentése érdekében a bevételeket mostantól csak a vonatkozó program lezárásáig fogják figyelemmel kísérni.

  • 775 millió EUR összegű további előleg (4 % az ESZA-ból és 2 % a Kohéziós Alapból) elkülönítése olyan tagállamok számára, amelyek az IMF fizetésimérleg-programjának keretében hitelt kaptak, vagy amelyeknek a GDP-je 10 %-ot meghaladó mértékben csökkent: e két kritérium alapján ez Észtországra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra és Romániára vonatkozik.

  • A kötelezettségvállalások N+2. évben történő visszavonására vonatkozó szabályok alkalmazásának elhalasztása: az N+2-es szabály szerint ha a 2007-ben elkülönített finanszírozást 2009 végéig nem költik el, akkor automatikusan visszakerül az EU költségvetésébe. A változások lehetővé teszik, hogy a 2007-es kötelezettségvállalásokat hosszabb idő alatt használják fel. Ezzel elkerülhető, hogy 220 millió EUR körüli összeg veszendőbe menjen (Spanyolország esetében 125 millió EUR, Olaszország esetében 56 millió EUR, az Egyesült Királyság esetében 9 millió EUR, Németország esetében 6 millió EUR, Hollandia esetében 4 millió EUR, valamint több ország közötti együttműködési projektek esetében 20 millió EUR)

Mindezek a módosítások kiegészítik a válság kezdete óta az európai gazdaságélénkítési terv keretében indított számos más kezdeményezést:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=736

Megjegyzés a szerkesztőknek

A Bizottság 2009 júliusában terjesztette be javaslatát, melyet azután az Európai Parlament megvitatott, a tagállamok pedig a Tanács keretében 2010. június 3-án elfogadtak. A módosítások 2010. június 25-án/-én lépnek életbe.


Side Bar