Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Bruselj, 24. junij 2010

Energetski trg: Komisija zahteva takojšnje izvajanje in uporabo pravil o enotnem trgu v 20 državah članicah

Komisija se je odločila, da bo 20 državam članicam poslala 35 ločenih zahtevkov v zvezi s takojšnjim izvajanjem in uporabo različnih vidikov zakonodaje EU o oblikovanju skupnega trga s plinom in električno energijo. Pravila so namenjena povečanju zmogljivosti in preglednosti trgov s plinom in električno energijo. Pravilno in celovito delujoč, dobro reguliran, pregleden, notranje povezan ter tržnim cenam odprt enotni energetski trg EU je ključnega pomena za konkurenčnost in zanesljivo preskrbo. Učinkovit in popolnoma funkcionalen enotni energetski trg EU bo porabnikom omogočil cenovno primerno izbiro med različnimi ponudniki plina in elektrike, trg pa bo odprl vsem dobaviteljem, zlasti najmanjšim med njimi ter tistim, ki vlagajo v obnovljive vire energije. Prav tako bo pomagal EU, da si opomore od gospodarske krize. Zadevne države članice imajo zdaj dva meseca, da odgovorijo na zahtevke, poslane v obliki obrazloženega mnenja v skladu s postopkom EU za ugotavljanje kršitev. Če države članice ne bodo ponudile zadovoljivega odgovora, lahko Komisija preda zadevo Sodišču EU.

Komisija je poslala skupaj 35 obrazloženih mnenj naslednjim 20 državam članicam: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Francija, Irska, Italija, Grčija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Najpomembnejše kršitve, ki jih je ugotovila Komisija, so povezane z naslednjim:

  • pomanjkljive informacije, ki jih zagotavljajo upravljavci omrežja za prenos električne energije in plina, kar ovira učinkovit dostop podjetij za dobavo do omrežij;

  • pomanjkljivosti sistemov za dodelitev omrežne zmogljivosti, kar onemogoča optimalno uporabo omrežij za prenos električne energije in plina v državah članicah;

  • nezadostno čezmejno usklajevanje in sodelovanje med upravljavci omrežja za prenos električne energije in nacionalnimi organi, ki je potrebno za boljše dodeljevanje omrežne zmogljivosti na čezmejnih povezavah zaradi optimalne uporabe obstoječega električnega omrežja na regionalni in evropski ravni;

  • nezadostno prizadevanje upravljavcev omrežja za prenos plina, da se uporabnikom omrežja ponudi možnost dostopa do trgov, ki ležijo više v nabavni verigi (npr. iz Nemčije v Poljsko ali iz Grčije v Bolgarijo) z omogočanjem storitev prekinljivega nasprotnega toka (backhaul);

  • pomanjkanje učinkovitih izvršilnih ukrepov pristojnih organov držav članic v primeru kršitve določb uredb EU, vključno z neobstojem učinkovitih kazni na nacionalni ravni;

  • pomanjkanje primernih postopkov v primeru spora, ki bi bili na voljo potrošnikom: temeljno načelo Direktive o električni energiji in plinu je, da mora biti za vse državljane, ki uživajo prednosti enotnega energetskega trga, zagotovljena tudi visoka raven varstva potrošnikov. Zaradi pomanjkanja preglednih, enostavnih in cenovno ugodnih postopkov za obravnavanje pritožb potrošniki morda niso pripravljeni izkoristiti priložnosti enotnega energetskega trga.

Ozadje:

Kršitve so povezane s tem, da države članice niso spoštovale svojih obveznosti iz naslednjih pravnih aktov:

  • Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (začetek veljavnosti: 1. julij 2004) + Priloga k Uredbi (spremenjena s Sklepom z dne 9. novembra 2006; začetek veljavnosti: 29. november 2006);

  • Uredba (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina + Priloga k Uredbi (Države članice so bile obvezane izvajati Uredbo od 1. julija 2006).

Uredbi se neposredno izvajata v državah članicah in zagotavljata nediskriminatorni dostop tretjih strani do omrežij za prenos električne energije in plina. Od upravljavcev teh omrežij zahtevata objavo informacij o razpoložljivosti in zmogljivosti ter jih obvezujeta, da trgu ponudita maksimalno zmogljivost omrežja. Poleg tega morajo države članice določiti pravila glede kazni za kršitve določb te uredbe.

Poleg tega štiri države članice (Belgija, Poljska, Romunija in Slovenija) niso spoštovale svojih obveznosti glede vzpostavitve alternativnih mehanizmov za reševanje sporov iz naslednjih direktiv:

  • Direktiva 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo;

  • Direktiva 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.

Države članice so morale direktivi prenesti v nacionalni pravni red do 1. julija 2004. Potrošniki iz Belgije, Poljske, Romunije in Slovenije še danes nimajo na voljo preglednih, preprostih in cenovno ugodnih postopkov za pritožbo, kakor je zahtevano v direktivah.

Za več informacij o položaju v posameznih državah glej MEMO/10/275.


Side Bar