Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL

IP/10/833

Bruxelles, 24 iunie 2010

Mediu: Comisia solicită Belgiei, Greciei și României să implementeze normele UE privind calitatea aerului

Comisia Europeană a decis astăzi să solicite Belgiei, Greciei și României să implementeze în integralitate legislația UE din domeniul calității aerului în ceea ce privește particulele în suspensie. Cele trei state membre nu au soluționat până în prezent problema emisiilor excedentare de particule minuscule în suspensie cunoscute sub denumirea de PM10. În cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului UE, acestor state membre le-au fost adresate avize motivate prin care li se pun la dispoziție două luni pentru a se conforma cerințelor. În caz contrar, Comisia poate înainta cauzele Curții Europene de Justiție.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Poluarea aerului cu particule în suspensie reprezintă un risc grav pentru sănătate. Sunt necesare standarde stricte pentru a-i proteja pe cetățenii UE. Este esențial ca aceste standarde să fie respectate pe deplin în zonele în care prelungirile nu sunt aplicabile.”

Directiva 2008/50/EC le cere statelor membre ca, până în 2005, să asigure respectarea anumitor valori limită pentru PM10. Aceste limite impun atât o concentrație anuală (40 μg/m3), cât și o concentrație zilnică (50 μg/m3) care nu trebuie depășite de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic1.

Țările pot solicita scutiri de la obligația de a respecta valorile limită pentru PM10 până în iunie 2011, însă aceste scutiri se acordă sub rezerva îndeplinirii unui anumit număr de condiții. Statele membre trebuie să demonstreze că au înregistrat progrese în sensul respectării standardelor până la termenul-limită prelungit și că implementează un plan de ameliorare a calității aerului care stabilește măsurile relevante de reducere a emisiilor pentru fiecare zonă de calitate a aerului.

Informațiile de care dispune Comisia arată că, din 2005 până în prezent, mai multe zone din Belgia și Grecia nu au respectat valorile limită pentru PM10 . Deși ambele state membre au solicitat prelungiri, Comisia a considerat că nu au fost îndeplinite condițiile necesare.

Ca urmare a inițierii unei proceduri privind încălcarea dreptului UE, România a prezentat o cerere de scutire, aflată în prezent în curs de examinare de către Comisie. Întrucât din această cerere au fost omise mai multe sectoare în care s-au constatat depășiri ale valorilor limită prevăzute pentru PM10, Comisia a decis să trimită României un aviz motivat.

Context: Impactul asupra sănătății

Particulele în suspensie (PM10) se găsesc în special în emisiile poluante generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor. Ele pot cauza astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și moarte prematură.

Informații suplimentare

Lista zonelor care depășesc valorile limită, defalcată pe state membre:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Website cu informații despre prelungirea termenelor:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Statisticile actuale referitoare la încălcările dreptului Uniunii Europene în general sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

1 :


Side Bar